UBND tỉnh lào cai thi tuyển, xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế

Căn cứ Quyết định 3958/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2016; Quyết định 4593/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai.

Sở Y tế tỉnh Lào Cai thông báo nhu cầu thi tuyển, xét tuyển viên chức vào các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lào Cai.

            1. Đối tượng

          >>   1.1. Bác sỹ đa khoa; Bác sỹ răng hàm mặt - Mã số: V.08.10.03

         >.    1.2. Bác sỹ y học dự phòng - Mã số: V.08.02.06

         >>    1.3. Y sỹ - Mã số: V.08.03.07

           >>  1.4. Điều dưỡng hạng III - Mã số: V.08.05.12

          >>   1.5. Điều dưỡng hạng IV - Mã số: V.08.05.13

          >>   1.6. Hộ sinh hạng III - Mã số: V.08.06.15

            >> 1.7. Hộ sinh hạng IV - Mã số: V.08.06.16

          >>>   1.8. Kỹ thuật y hạng III - Mã số: V.08.07.18

         >>   1.9. Kỹ thuật y hạng IV - Mã số: V.08.07.19

       >>     1.10. Dược sỹ hạng III - Mã số: V.08.08.22

           >>> 1.11. Dược sỹ hạng IV - Mã số: V.08.08.23

            2. Chỉ tiêu và hình thức tuyển dụng

            a) Chỉ tiêu: 204 chỉ tiêu.

          b) Hình thức: xét tuyển thi tuyển viên chức

            - Xét tuyển: 04 chỉ tiêu - Thuộc các đơn vị tự chủ hoàn toàn về kinh phí (Chi tiết tại phụ biểu 02 kèm theo thông báo báo)

            - Thi tuyển: 200 chỉ tiêu - Thuộc các đơn vị sự nghiệp còn lại (Chi tiết tại phụ biểu 01 kèm theo thông báo)

            3. Hồ sơ dự tuyển: Theo quy định (Hồ sơ được phát hành tại Văn phòng Sở Y tế)

            4. Điều kiện dự tuyển

            4.1. Những người có đủ các điều kiện sau được đăng ký dự tuyển

            Người đăng ký dự tuyển vào viên chức ngành y tế Lào Cai phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí, chức danh tuyển dụng; đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22, Mục I, Chương III, Luật Viên chức và điều kiện của đơn vị dự tuyển, cụ thể như sau:

                        - Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

                        - Từ đủ 18 tuổi trở lên.

                        - Có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.

                        - Có văn bằng đào tạo đúng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

                        - Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

          4.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

                        - Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự.

                        - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;

            5. Lịch thực hiện

            - Thông báo tuyển dụng: ngày 20/3/2017

            - Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 10/4/2017

            - Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Văn phòng Sở Y tế tỉnh Lào Cai (đường Chiềng On, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai).

            - Chi tiết yêu cầu chuyên môn, chuyên ngành, vị trí cần tuyền được công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế, tại địa chỉ: https://syt.laocai.gov.vn và trụ sở Sở Y tế.

            - Thông báo thời gian, địa điểm ôn tập, kiểm tra sát hạch, thi tuyển, thông báo kết quả thi, thông báo trúng tuyển trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế.

            6. Lệ phí xét xét tuyển

            Lệ phí thi tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại Thông tư 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.      

            Toàn văn thông báo tải về tại đây: 20-TB-SYT.pdf

Gửi nhận xét