Web Các trường Cao đẳng khu vực miền Nam

Lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy,Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tin tuyển sinh Cao đẳng hệ chính quy của các trường Cao đẳng khu vực các tỉnh Nam Bộ
Mã trường            Tên trường
CDS  Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi
CSC  Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su
D52  Trường Cao đẳng Cộng đồng Bà Rịa - Vũng Tàu
D61  Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
D50  Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp
D64  Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang
D54  Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang
CST  Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
D57  Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long
CEN  Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ
BLC  Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu
CEC  Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ
CKG  Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang
CKV  Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long
CDN  Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai
CNN  Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ
C56  Trường Cao đẳng Bến Tre
C61  Trường Cao đẳng Sư phạm Cà Mau
C55  Trường Cao đẳng Cần Thơ
C43  Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước
C52  Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu
C54  Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang
C49  Trương Cao đẳng Sư phạm Long An  
C59  Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
C46  Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh
C57  Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long
CMY  Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau
CBY  Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương
CYB  Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu
CYC  Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ
CYD  Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai
CYA  Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp
CYG  Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang
CYV  Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang
YTV  Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh

Gửi nhận xét