Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô

Tên trường: Cao đẳng Công nghệ Và Kỹ Thuật Ô tô

Tên tiếng Anh: College of Automotive Technology and Engineering

Mã trường: COT

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Sơ cấp - Liên thông

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: Trụ sở chính: Phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội;

 Email: tuyensinhcdcnoto@gmail.com

Website:http://www.caodangoto.vn

Facebook: www.facebook.com/caodangoto/

Phiếu đăng ký xét tuyển. Tải tại đây

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đây

Tên trường: Cao đẳng Công nghệ Và Kỹ Thuật Ô tô

Tên tiếng Anh: College of Automotive Technology and Engineering

Mã trường: COT

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Sơ cấp - Liên thông

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: Trụ sở chính: Phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội;

 Email: tuyensinhcdcnoto@gmail.com

Website:http://www.caodangoto.vn

Facebook: www.facebook.com/caodangoto/

Phiếu đăng ký xét tuyển. Tải tại đây

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đây

Tên trường: Cao đẳng Công nghệ Và Kỹ Thuật Ô tô

Tên tiếng Anh: College of Automotive Technology and Engineering

Mã trường: COT

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Sơ cấp - Liên thông

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: Trụ sở chính: Phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội;

 Email: tuyensinhcdcnoto@gmail.com

Website:http://www.caodangoto.vn

Facebook: www.facebook.com/caodangoto/

Phiếu đăng ký xét tuyển. Tải tại đây

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đây

Tên trường: Cao đẳng Công nghệ Và Kỹ Thuật Ô tô

Tên tiếng Anh: College of Automotive Technology and Engineering

Mã trường: COT

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Trung cấp - Sơ cấp - Liên thông

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: Trụ sở chính: Phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội;

 Email: tuyensinhcdcnoto@gmail.com

Website:http://www.caodangoto.vn

Facebook: www.facebook.com/caodangoto/

Phiếu đăng ký xét tuyển. Tải tại đây

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đây

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận