Học viện Quân Y

Trong sự nghiệp đổi mới:Trước yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng Ngành Quân y, đáp ứng mục tiêu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng b¬ước hiện đại, ngày 16.12.1981, trên cơ sở Trường Đại học Quân y, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Học viện Quân y. Đến nay, Học viện có bước phát triển lớn về tổ chức biên chế và chất lượng đội ngũ cán bộ. Hiện nay, Học viện Quân y có 10 Phòng trực thuộc, 2 Bệnh viện thực hành (Bệnh viện 103 và Viện Bỏng Quốc gia), 1 Trường Trung cấp y, 4 hệ quản lý học viên, 7 trung tâm và gần 100 Bộ môn – Khoa. Trên 90 % cán bộ, giảng viên của Học viện đạt trình độ sau đại học, trong đó có 156 Tiến sĩ; 5 Nhà giáo được tặng Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân; 6 Thầy thuốc được tặng Danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân; 29 Nhà giáo được tặng Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú; 100 thầy thuốc được tặng Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú; 36 cán bộ làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học được phong Giáo sư và 102 cán bộ được phong Phó Giáo sư.
Hiện nay,Các giai đoạn phát  triển:
Trường Quân y sĩ Việt Nam (1949 – 1957),
Trường sĩ quan Quân y (1957 – 1962),
Viện nghiên cứu Y học Quân sự (1962 - 1966)
Đại học Quân y (1966 – 1981)
Học viện Quân y (1981 đến nay)
. Học viện thực hiện nhiệm vụ trọng tâm: Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và Điều trị.
4.2.1. Đào tạo:
- Đào tạo Đại học: Bác sĩ đa khoa Quân y (6,5 năm); Bác sĩ đa khoa Dân y (6 năm); Dược sĩ Quân y (5,5 năm); Dược sĩ Dân y (5 năm).
- Sau Đại học: Tiến sĩ; Thạc sĩ; Bác  sĩ Chuyên khoa I; Bác  sĩ Chuyên khoa cấp II; Bác sĩ Nội trú.
- Đào tạo bậc Trung cấp: Y sĩ; Dược sĩ ; Trung cấp điều dưỡng; Y tá; Dược tá.
- Đào tạo Bác sĩ đa khoa tuyến cơ sở; Cử nhân điều dưỡng; Cử nhân kỹ thuật hệ 4 năm (tuyển sinh từ đối tượng nhân viên tốt nghiệp trung cấp y, công tác tại các bệnh viện và tuyến y tế cơ sở của Quân đội và Ngành Y tế). Góp phần quan trọng khắc phục tình trạng thiếu thầy thuốc ở tuyến cơ sở của cả quân và dân y. Riêng đào tạo cho vùng sâu, vùng xa gần 2800 Bác sĩ và hơn 3200 nhân viên y – dược.
- Đào tạo Bác sĩ Dân y đa khoa dài hạn: Để góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho Ngành Y tế từ năm 2002 Học viện triển khai đào tạo Bác sĩ Dân y đa khoa dài hạn, trung bình hàng năm tuyển sinh từ 200 – 300 sinh viên. Các học viên sau khi tốt nghiệp về công tác tại các Bệnh viện quân và dân y trong cả nước.
 - Đào tạo Bác sĩ đa khoa (hệ 6 năm) cho các tỉnh Tây Nguyên: Với uy tín về chất lượng đào tạo, năm 2003, Học viện vinh dự được Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo Bác sĩ đa khoa (hệ 6 năm) cho các tỉnh Tây Nguyên. Đây là một nhiệm vụ vừa có ý nghĩa nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân các dân tộc Tây Nguyên vừa có ý nghĩa quan trọng về Chính trị - Xã hội, An ninh - Quốc phòng. Đến nay, Học viện đã tuyển chọn được trên 600 học viên là con em của 35 dân tộc Tây Nguyên về Học viện học tập.

* Tên trường: HỌC VIỆN QUÂN Y

* Ký hiệu: YQH (quân sự); DYH (dân sự)

* Địa chỉ: - Số 160, Phùng Hưng, Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

* Website: http://www.hocvienquany.vn

* Tổng chỉ tiêu : 438

Ngành học

Mã Ngành

Môn thi/Xét tuyển

Chỉ tiêu

a) Các ngành đào tạo đại học quân sự

YQH

 

238

* Ngành Bác sĩ đa khoa

52720101

1. Toán, Hóa, Sinh

2. Toán, Lý, Hóa

238

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

 

 

167

+ Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp B00

 

 

100

+ Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp A00

 

 

33

+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp B00

 

 

11

+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp A00

 

 

03

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nam

 

 

17

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nữ

 

 

03

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

 

 

71

+ Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp B00

 

 

43

+ Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp A00

 

 

14

+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp B00

 

 

05

+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp A00

 

 

01

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nam

 

 

07

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nữ

 

 

01

b) Các ngành đào tạo đại học dân sự

DYH

 

200

- Ngành Bác sĩ đa khoa

52720101

1. Toán, Lý, Hóa

2 .Toán, Hóa, Sinh

150

- Ngành Dược sĩ đại học

52720401

Toán, Lý, Hóa

50

 

 

 

 

* Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 theo quy định của Bộ GD & ĐT;

 - Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

1) Tiêu chí 1: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Lý, Hóa có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Hóa, Sinh có điểm thi môn Sinh cao hơn sẽ trúng tuyển.

2) Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Lý, Hóa có điểm thi môn Lý cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Hóa, Sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

3) Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Hóa cao hơn sẽ trúng tuyển.

* Đại học quân sự:

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương);

- Tuyển thí sinh nam, nữ trong cả nước;

- Trong xét tuyển đợt 1, học viện chỉ xét tuyển đối với các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường;

- Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu cho các đối tượng nam, nữ theo tổ hợp xét tuyển và khu vực phía Nam, phía Bắc;

- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Ban TSQSBQP học viện sẽ công bố các tiêu chí tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển;

- Tuyển 08 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài.

* Đại học dân sự:

- Vùng tuyển sinh: Tuyển nam, nữ thanh niên trong cả nước;

- Điểm trúng tuyển: Theo ngành;

- Tỷ lệ xét tuyển của các tổ hợp theo quy chế của Bộ GD & ĐT;

- Tuyển thẳng và UTXT từ HSG thực hiện theo quy định của Bộ GD & ĐT; chỉ tiêu tuyển thẳng và UTXT từ HSG trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh;

- Học phí theo qui định chung của Nhà nước;

- Có ký túc xá cho sinh viên hệ dân sự. 

Học viện Quân y (tiền thân là Trường Quân y sĩ Việt Nam, Thành lập ngày 10/3/1949) trực thuộc Bộ Quốc phòng. Qua quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhà giáo, thầy thuốc, nhân viên, học viên, chiến sĩ trong toàn Học viện bằng nhiệt tình, trí tuệ và cả xương máu đã vun đắp nên bề dày thành tích và truyền thống đáng tự hào.Các lĩnh vực NCKH: Y học quân sự, y học cơ sở, y học lâm sàng và y học thảm hoạ; Công nghệ sinh học và tế bào gốc; Dược chất và hợp chất tự nhiên; Nghiên cứu cơ bản.
Từ 1986 đến nay, Học viện hoàn thành 3.400  đề tài và gần 2.000 sáng kiến kỹ thuật. Trong đó có 62 đề tài, dự án cấp Nhà nước; nhiều đề tài và sáng kiến cấp Bộ, Ngành. Hầu hết các đề tài, sáng kiến đều được các Hội đồng Khoa học nghiệm thu đánh giá có giá trị khoa học cao và được ứng dụng rộng rãi vào thực tiễn, như: châm tê trong phẫu thuật, nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, điều trị bỏng... Đặc biệt, có những công trình khoa học được đánh giá đã tạo nên bước tiến vượt bậc của nền Y học Việt Nam.
Phát triển công nghệ: Kỹ thuật ghép mô, tạng; Công nghệ phôi; Công nghệ sinh học;
Chương trình: "Khoa học - Công nghệ phục vụ, bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng" (gồm, 47 đề tài - dự án cấp Nhà nước về Y- Dược), do Học viên Quân y chủ trì thực hiện, được đánh giá có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của Ngành Y tế và sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân. Đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội to lớn.
Ghép tạng: Học viện Quân y đã thực hiện thành công các ca ghép thận, ghép gan, ghép tim đầu tiên trên người ở Việt Nam:
-  Ghép thận: Năm 1992 ca ghép thận trên người lần đầu tiên tại Việt Nam được thực hiện thành công tại Học viện Quân y. Đến nay, toàn quốc đã có hàng trăm bệnh nhân được cứu sống nhờ kỹ thuật ghép thận. Sau thành công trong việc ghép thận, từ 1997 - 2003, Học viện Quân y được Bộ Y tế giao là đơn vị chủ trì dự án ghép tạng. Cụm công trình ghép tạng của Học viện Quân y đã được Nhà nước tặng thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ năm 2005.
- Ghép gan: Học viện Quân y đã tập hợp được các Giáo sư, Bác sĩ đầu ngành trong và ngoài quân đội, chuyên gia nước ngoài và đã tổ chức ca ghép gan trên ng¬ười đầu tiên thành công tại Việt Nam (31/01/2004) từ đó chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở y tế khác.
- Ghép tim: kế thừa kết quả của công trình ghép tim thực nghiệm ngày 17 tháng 6 năm 2010 Học viện Quân y đánh dấu bước ngoặt của ngành Y tế thực hiện thành công ca ghép tim trên người đầu tiên tại Việt Nam.
Đến nay đã chuyển giao và phối hợp 11 bệnh viện trong cả nước thực hiện ghép thận thành công trên 300 bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối và 4 bệnh viện thực hiện ghép gan thành công cho 12 bệnh nhân bị các bệnh về gan, mật giai đoạn cuối.

Học viện Quân y (tiền thân là Trường Quân y sĩ Việt Nam, Thành lập ngày 10/3/1949) trực thuộc Bộ Quốc phòng. Qua quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhà giáo, thầy thuốc, nhân viên, học viên, chiến sĩ trong toàn Học viện bằng nhiệt tình, trí tuệ và cả xương máu đã vun đắp nên bề dày thành tích và truyền thống đáng tự hào.Hợp tác Quốc tế:
Năm 1954, Trường Quân y sĩ Việt Nam tiếp nhận đào tạo những quân y sĩ đầu tiên cho Quân giải phóng Nhân dân Lào; năm 1964, triển khai các khóa đào tạo bác sĩ cho Cămpuchia; năm 1989, triển khai đào tạo Bác sĩ Chuyên khoa cấp I, Y học dân tộc cho Cu Ba. Đến nay, Học viện đã đào tạo cho các nước Lào, Cămpuchia và và Cu ba gần 600 Bác sĩ đa khoa; 25 Bác sĩ Chuyên khoac cấp  I, Bác sĩ Chuyên khoa cấp II; 20 Thạc sĩ, 3 Tiến sĩ và gần 200 Y sĩ, Dược sĩ trung học. Hiện nay, gần 100 học viên các nước bạn Lào và Cămpuchia đang học tập tại Học viện, gồm các bậc học đại học và sau đại học
Một trong những nguyên nhân quan trọng đảm bảo cho Học viện Quân y đạt thành tích cao trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, điều trị là nhờ Học viện tăng cường đoàn kết hợp tác với các trường đại học Y - Dược, các bệnh viện, các cơ sở khoa học và các nhà khoa học trong và ngoài Quân đội, trong nước và quốc tế. Hiện nay, Học viện có quan hệ hợp tác với tất cả các bệnh viện của Quân đội, với nhiều bệnh viện của ngành Y tế, Sở Y tế Hà Nội và hầu hết các trường đại học Y - Dược trong nước; đồng thời, có quan hệ hợp tác với các trường đại học Y - Dược, các bệnh viện, các cơ sở khoa học của 25 nước có trình độ Y học tiên tiến trên thế giới.Hệ Quân sự Học Viện Quân Y (YQH / DYH) - Xem chi tiết tại đây
Những thành tích tiêu biểu:Hệ Dân sự:Học Viện Quân Y (YQH/DYH) - Xem chi tiết tại đây
- Đào tạo trên 60.000 thầy thuốc, gồm: 686 Tiến sĩ; trên 1.500 Thạc sĩ; trên 4.000 Bác sĩ Chuyên khoa  cấp I, Chuyên khoa cấp II; trên 20.000 Bác sĩ đa khoa – Dược sĩ đại học, Cử nhân kỹ thuật và trên 34.000 nhân viên Y – Dược.
- Hoàn thành trên 3.400 đề tài khoa học, gần 2.000 sáng kiến kỹ thuật. Trong đó, trên 62 đề tài, dự án cấp Nhà nước; nhiều đề tài và sáng kiến cấp Bộ, Ngành. Nhiều đề tài, chương trình khoa học góp phần quan trọng vào sự phát triển của nền Y học Việt Nam và phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh.
 - Hiện nay 95% cán bộ của Học viện có trình độ sau đại học. Trong đó có 156 Tiến sĩ, 8 Giáo sư, 50 Phó Giáo sư.