Học viện Quân Y

Cập nhật Tuyển sinh trực tuyến Học viện Quân Y

Tên trường: Học viện Quân Y

Tên tiếng Anh: Vietnam Military Medical Academy (VMMA)

Mã trường: YQH

Loại trường: Quân sự

Hệ đào tạo: Trung Cấp - Cao Đẳng - Đại học - ĐH VB2 chính Quy - Sau đại học - Tiến sĩ - Bồi dưỡng (Sơ cấp)

Địa chỉ: Số 160, Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội

SĐT:  069.698.913 - 069.698910

Email: hvqy@vmmu.edu.vn

Website: http://hocvienquany.vn

Facebook: www.facebook.com/Hocvienquany.Vietnam

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực TP. HCM

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Tuyển sinh Sau Đại học - Cổng TTĐT HVQY HV Quân Y (Hệ dân sự thi ở phía Bắc)

Trường Cao đẳng Quân y 1 thuộc Học viện Quân Y  (Hệ Quân sự thi ở phía Bắc)

Website bán Sản phẩm Học Viện Quân Y sản xuất chính hãng

Học viện quân y - Dược phẩm sản phẩm học viện quân y

Website chuyên phân phối & bán lẻ sản phẩm SX bởi Học Viện Quân Y

HỌC VIỆN QUÂN Y THÔNG BÁO TUYỂN SINH

 Học Viện Quân Y Thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:

>> Danh sách trúng tuyển & Điểm chuẩn trường Học viện Quân y

 >> Điểm chuẩn các trường Quân đội Việt Nam

> Thủ Tục, Hồ Sơ Nhập Học Học Viện Quân Y

 I. Học Viện Quân Y Tuyển Sinh Các Ngành

Mục lục [Vietnam Military Medical Academy (VMMA)] 1 HỌC VIỆN QUÂN Y

2 I. Học Viện Quân Y Tuyển Sinh Các Ngành xem chi tiết tại đây

2.1 III. Hệ Quân sự  sơ tuyển Quận huyện

2.2 IV. Hồ sơ đăng kí xét tuyển sơ tuyển Quận huyện

B. Nhiệm vụ: Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

I. Đào tạo.Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

1.1. Bậc đại học.Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

1. Bác sĩ quân y dài hạn                    : 6,5 năm.

2. D­ược sỹ quân y dài hạn               : 6 năm.

3. Bác sĩ chuyên tu                             : 4 năm.

4. Cao đẳng điều dư­ỡng                  : 4 năm.

5. Cao đẳng kỹ thuật Y                     : 3 năm.

6. Kỹ sư­ điện tử Y – Sinh                 : 4 năm.

7. Sĩ quan dự bị Y - D­ược                 : 5 tháng

8. Bác sĩ dân y dài hạn                      : 6 năm.

9. Bác sĩ Tây nguyên                         : 7 năm.

10. Bác sĩ dân y tuyến cơ sở           : 4 năm.

1.2. Đào tạo Sau đại học: Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

1.2.1. Theo hư­ớng hàn lâm:

- Thạc sĩ (từ 1991)    : 2 năm.

- Tiến sĩ (từ 1979)     : 4 năm.

1.2.2. Theo h­ướng thực hành:Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

- Bác sĩ Chuyên khoa cấp I (từ 1974)         : 2 năm.

- Bác sĩ Chuyên khoa cấp II (từ 1976)        : 2 năm.

- Bác sĩ nội trú                                              : 3 - 4 năm.

- Chuyên khoa định h­ướng.Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

- Bổ túc bác sĩ tuyến trư­ớc.Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

1.3. Đào tạo Trung, Sơ học: Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

1. Đào tạo Y sĩ                                   :30 tháng

2. Chuyên tu Y sĩ                                :18 tháng

3. Đào tạo D­ược sỹ Trung học         :24 tháng

4. Chuyên tu Dư­ợc sỹ Trung học     :18 tháng

5. Y tá Điều dư­ỡng                           : 9 tháng

6. Y tá Sơ cấp                                   : 6 tháng

7. Chuyên khoa sau Y sĩ                   : 6 tháng

II. Nghiên cứu khoa học.

2.1. Hướng nghiên cứu:

- Y học quân sự.

- Y học cơ sở.

- Y học lâm sàng.

2.2. Nội dung nghiên cứu.

- Y học quân sự.

- Y học thời bình.

- Y học đáp ứng thời chiến.

- Ứng dụng y học hiện đại.

- Kết hợp 2 nền y học.

- Phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên, cán bộ trẻ.

III. Điều trị. Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Học viện có 2 bệnh viện thực hành: Bệnh viện 103, Viện Bỏng Quốc gia; và 07 trung tâm, thực hiện các nhiệm vụ:

- Khám và điều trị theo tuyến đ­ược phân công.

- Chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân.

 

 

 

 

 

Học viện Quân y (tiền thân là Trường Quân y sĩ Việt Nam, Thành lập ngày 10/3/1949) trực thuộc Bộ Quốc phòng. Qua quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhà giáo, thầy thuốc, nhân viên, học viên, chiến sĩ trong toàn Học viện bằng nhiệt tình, trí tuệ và cả xương máu đã vun đắp nên bề dày thành tích và truyền thống đáng tự hào.Hợp tác Quốc tế:

Tên trường: Học viện Quân Y

Tên tiếng Anh: Vietnam Military Medical Academy (VMMA)

Mã trường: YQH

Loại trường: Quân sự

Hệ đào tạo: Trung Cấp - Cao Đẳng - Đại học - ĐH VB2 chính Quy - Sau đại học - Tiến sĩ - Bồi dưỡng (Sơ cấp)

Địa chỉ: Số 160, Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội

SĐT:  069.698.913 - 069.698910

Email: hvqy@vmmu.edu.vn

Website: http://hocvienquany.vn

Facebook: www.facebook.com/Hocvienquany.Vietnam

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực TP. HCM

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Tuyển sinh Sau Đại học - Cổng TTĐT HVQY HV Quân Y (Hệ dân sự thi ở phía Bắc)

Trường Cao đẳng Quân y 1 thuộc Học viện Quân Y  (Hệ Quân sự thi ở phía Bắc)

Website bán Sản phẩm Học Viện Quân Y sản xuất chính hãng

Học viện quân y - Dược phẩm sản phẩm học viện quân y

Website chuyên phân phối & bán lẻ sản phẩm SX bởi Học Viện Quân Y

Năm 1954, Trường Quân y sĩ Việt Nam tiếp nhận đào tạo những quân y sĩ đầu tiên cho Quân giải phóng Nhân dân Lào; năm 1964, triển khai các khóa đào tạo bác sĩ cho Cămpuchia; năm 1989, triển khai đào tạo Bác sĩ Chuyên khoa cấp I, Y học dân tộc cho Cu Ba. Đến nay, Học viện đã đào tạo cho các nước Lào, Cămpuchia và và Cu ba gần 600 Bác sĩ đa khoa; 25 Bác sĩ Chuyên khoac cấp  I, Bác sĩ Chuyên khoa cấp II; 20 Thạc sĩ, 3 Tiến sĩ và gần 200 Y sĩ, Dược sĩ trung học. Hiện nay, gần 100 học viên các nước bạn Lào và Cămpuchia đang học tập tại Học viện, gồm các bậc học đại học và sau đại học
Một trong những nguyên nhân quan trọng đảm bảo cho Học viện Quân y đạt thành tích cao trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, điều trị là nhờ Học viện tăng cường đoàn kết hợp tác với các trường đại học Y - Dược, các bệnh viện, các cơ sở khoa học và các nhà khoa học trong và ngoài Quân đội, trong nước và quốc tế. Hiện nay, Học viện có quan hệ hợp tác với tất cả các bệnh viện của Quân đội, với nhiều bệnh viện của ngành Y tế, Sở Y tế Hà Nội và hầu hết các trường đại học Y - Dược trong nước; đồng thời, có quan hệ hợp tác với các trường đại học Y - Dược, các bệnh viện, các cơ sở khoa học của 25 nước có trình độ Y học tiên tiến trên thế giới.Hệ Quân sự Học Viện Quân Y (YQH / DYH) - Xem chi tiết tại đây
Những thành tích tiêu biểu:Hệ Dân sự:Học Viện Quân Y (YQH/DYH) - Xem chi tiết tại đây
- Đào tạo trên 60.000 thầy thuốc, gồm: 686 Tiến sĩ; trên 1.500 Thạc sĩ; trên 4.000 Bác sĩ Chuyên khoa  cấp I, Chuyên khoa cấp II; trên 20.000 Bác sĩ đa khoa – Dược sĩ đại học, Cử nhân kỹ thuật và trên 34.000 nhân viên Y – Dược.
- Hoàn thành trên 3.400 đề tài khoa học, gần 2.000 sáng kiến kỹ thuật. Trong đó, trên 62 đề tài, dự án cấp Nhà nước; nhiều đề tài và sáng kiến cấp Bộ, Ngành. Nhiều đề tài, chương trình khoa học góp phần quan trọng vào sự phát triển của nền Y học Việt Nam và phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh.
 - Hiện nay 95% cán bộ của Học viện có trình độ sau đại học. Trong đó có 156 Tiến sĩ, 8 Giáo sư, 50 Phó Giáo sư.