Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn  được UBND tỉnh thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tại Quyết định số ....../QĐ-UBND ngày ............và quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số.........../QĐ-UBND ngày ......... 
Năm 1992, Trường trung học sư phạm Lạng Sơn được hình thành trên cơ sở hợp nhất của 4 trường: Trường sư phạm 12+2 (thành lâ%3ḅp năm 1961), Trường sư phạm 12+3 (thành lâ%3ḅp năm 1961), Trường bồi dưỡng cán bô%3ḅ quản lý giáo dục (thành lâ%3ḅp năm 1972) và Trường sư phạm mẫu giáo (thành lâ%3ḅp năm 1973). 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992. Căn cứ Nghị định số 90/CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ. Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban  nhân dân tỉnh Lạng Sơn tại công văn số 249/UB-TT ngày 27 tháng 4 năm 1996 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 3726/KHTC ngày 16 tháng 5 năm 1997. Thủ tướng chính phủ đã ra quyết định nâng cấp Trường Trung học Sư phạm Lạng Sơn thành Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn tại Quyết định số 374/TTg ngày 02 tháng 06 năm 1997. Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn có nhiệm vụ: Đào tạo và bồi đưỡng cán bộ trình độ cao đẳng. Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 
Trường hiện tại có 05 phòng chức năng, 06 khoa chuyên môn, 03 tổ chuyên môn trực thuộc Ban giám hiệu, 01 ban trực thuộc Ban giám hiệu và 02 Hội đồng. Trường có  27 ngành đào tạo trình độ cao đẳng và 06 ngành đào tạo trình độ trung cấp. Tính tới năm 2010, trường đã có 4679 sinh viên tốt nghiệp các ngành đạo tạo hệ cao đẳng chính quy, 3609 sinh viên tốt nghiệp hệ trung cấp chính quy, 2140 học viên được bồi dưỡng lên trình độ cao đẳng trung học cơ sở, 2268 học viên được bồi dưỡng lên trình độ cao đẳng tiểu học, 1021 cán bộ được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và 2751 học viên được bồi dưỡng đạt chuẩn. Tỷ lệ sinh viên ra trường được bố trí công tác đạt trên 90%.
 
Từ 4 trường nhỏ lẻ phân tán, cơ sở vâ%3ḅt chất và trang thiết bị nghèo nàn lạc hâ%3ḅu, đến năm 2004, nhà trường đã kiên cố hoá với trang thiết bị khá đầy đủ và hiê%3ḅn đại. Dạy chữ, dạy nghề gắn với dạy người, các hoạt đô%3ḅng văn hóa, thể thao trong nhà trường được tổ chức thường xuyên. Các hoạt đô%3ḅng này không chỉ được mở rô%3ḅng mà còn không ngừng được đầu tư về chiều sâu, nên các đô%3ḅi tuyển thể dục - thể thao, văn nghê%3ḅ của nhà trường đều đạt thành tích cao qua các cuô%3ḅc so tài. Cụ thể: năm học 2002 - 2003, đô%3ḅi tuyển văn nghê%3ḅ của nhà trường đạt giải khuyến khích toàn đoàn trong cuô%3ḅc thi Tiếng hát học sinh - sinh viên toàn quốc tại Nha Trang, trong đó có tiết mục đạt huy chương vàng (tiết mục này cũng đã đạt giải A toàn đoàn Liên hoan tiếng hát học sinh sinh viên toàn tỉnh).
 Với những kết quả đã đạt được, Trường cao đẳng sư phạm Lạng Sơn vinh dự đón nhâ%3ḅn Huân chương Lao đô%3ḅng hạng Nhì do Nhà nước tặng thưởng năm 2002 và nhiều cờ thưởng, bằng khen khác. Từ năm 1999 đến năm 2004, trường là đơn vị dẫn đầu về thi đua trong khối các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiê%3ḅp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đảng bô%3ḅ của trường nhiều năm liên tục được công nhâ%3ḅn là đơn vị trong sạch vững mạnh. 
Phát huy những thành tích đã đạt được, mục tiêu mà trường đề ra trong những năm học tới bao gồm: Đào tạo đa cấp - đa hê%3ḅ và từng bước thực hiê%3ḅn đa ngành, tiếp tục mở rô%3ḅng liên kết với các trường đại học để phấn đấu nâng trình đô%3ḅ sinh viên đạt chuẩn đại học cao; triển khai đề án nâng cấp Trường cao đẳng sư phạm Lạng Sơn thành Trường đại học đa ngành (vào năm 2012) và trở thành nòng cốt của Trường Đại học Lạng Sơn. Để các mục tiêu sớm trở thành hiê%3ḅn thực, ngay từ bây giờ, thầy và trò nhà trường đã cố gắng "chung sức, đồng lòng" chuẩn bị hành trang bước vào công cuô%3ḅc đổi mới. Thêm vào đó, với truyền thống cần cù trong giảng dạy và học tâ%3ḅp và quyết tâm phát huy nô%3ḅi lực, Trường cao đẳng sư phạm Lạng Sơn sẽ giành những thành tích lớn hơn nữa trong thời gian tới.
 
Năm học 2011-2012, nhà trường kỷ niệm 50 năm ngày thành lập. Đây là một dịp để các thế hệ thầy, trò nhà trường cùng nhau ôn lại chặng đường dài cùng nhau xây dựng và trưởng thành.

1. Vị trí, chức năng:

a) Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban Nhân dân (UBND) tỉnh có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: Mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo, tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Trình UBND tỉnh:

- Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh về lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

- Dự thảo quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm, chương trình, dự án về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về ngành, lĩnh vực giáo dục thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao;

- Dự thảo mức thu học phí cụ thể đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của địa phương để UBND tỉnh trình Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật;

- Dự thảo các quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn

b) Trình Chủ tịch UBND tỉnh:

- Dự thảo các quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở; cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật;

- Dự thảo quy định mối quan hệ công tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với các Sở có liên quan và UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn;

- Dự thảo quyết định công nhận trường mầm non, trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia theo quy định về trường chuẩn quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

- Dự thảo các quyết định, chỉ thị cá biệt khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh.

c) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các nội dung khác về giáo dục và đào tạo sau khi được phê duyệt; tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của Sở.

d) Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo về thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch và các hoạt động giáo dục và đào tạo khác theo quy định của pháp luật và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

đ) Quản lý công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra công tác quản lý chất lượng giáo dục và đào tạo đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo của địa phương.

e) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của pháp luật.

ê) Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các ngành học, cấp học trong phạm vi quản lý của tỉnh; hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

g) Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến trong giáo dục; tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương; quản lý công tác nghiên cứu khoa học - công nghệ trong các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

h) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn; xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

i) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn.

j) Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân có liên quan đến lĩnh vực giáo dục ở địa phương; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương theo quy định của pháp luật.

k) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn để trình cấp có thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động đối với các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra hoạt động của các cơ sở giáo dục này theo quy định của pháp luật.

l) Cấp và thu hồi đăng ký hoạt động của các tổ chức dịch vụ đưa người đi du học tự túc ở nước ngoài ở các trình độ phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; kiểm tra hoạt động của tổ chức này theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của pháp luật; thống kê, tổng hợp người đi nghiên cứu, học tập ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh, báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

m) Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo phân cấp của UBND tỉnh và quy định của pháp luật.

n) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, tài chính của các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trực thuộc Sở theo phân cấp quản lý của UBND tỉnh và quy định của pháp luật.

o) Xây dựng, tổng hợp kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo của địa phương hàng năm; phân bổ chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục công lập đối với các đơn vị trực thuộc Sở sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiện việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục hàng năm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

ô) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm bao gồm: ngân sách chi thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi mua sắm thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, chương trình mục tiêu quốc gia trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; phân bổ, giao dự toán chi ngân sách được giao cho giáo dục; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.

ơ) Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền về việc thực hiện chính sách, pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án và các quy định của cấp có thẩm quyền trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân liên quan đến lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí theo phân cấp của UBND tỉnh và quy định của pháp luật.

p) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của văn phòng, thanh tra, các phòng nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc Sở; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho từ chức, cách chức cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp của UBND tỉnh; công nhận, không công nhận hoặc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng đối với cơ sở giáo dục tư thục theo phân cấp của UBND tỉnh và quy định của pháp luật; thực hiện việc tuyển dụng, hợp đồng lao động, điều động, luân chuyển và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

q) Trong trường hợp cần thiết phục vụ sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo ở địa phương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định điều động cán bộ, giáo viên trong ngành theo quy định hiện hành của Nhà nước.

r) Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo phân cấp của UBND tỉnh và quy định của pháp luật.

s) Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

t) Thực hiện những nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao hoặc theo quy định của pháp luật.

3) Cơ cấu tổ chức:

+ Văn phòng.

+ Thanh tra.

+ Phòng Tổ chức cán bộ.

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính.

+ Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng.

+ Phòng Giáo dục Mầm non.

+ Phòng Giáo dục Tiểu học.

+ Phòng Giáo dục Trung học.

+ Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp và Giáo dục Thường xuyên.

 TUYỂN SINH TRUNG CẤP TRỰC TUYẾN HÀNG NĂM 

MÃ TRƯỜNG: 1003 – TỔNG CHỈ TIÊU: 600 

Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu 

CQ

THPT

VLVH

THPT

THCS

THCS

- Sư phạm Tiểu học

01

400

400

0

0

0

0

- Sư phạm Mầm non

02

200

200

0

0

0

0

 - Xét tuyển học bạ THPT, bổ túc THPT hoặc tương đương.

Lưu ý: Nhà trường tổ chức xét tuyển và gọi thí sinh nhập học theo từng đợt, ưu tiên thí sinh nộp hồ sơ sớm và đầy đủ thủ tục. Thí sinh được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành trong thời gian học tập. Nhà trường có ký túc xá cho học sinh ở xa.
Nhà trường sẽ căn cứ vào những thông tin trong bản đăng ký tuyển sinh trực tuyến của học sinh để xét tuyển và gửi giâý báo nhập học cho học sinh theo đường bưu điện nếu học sinh trúng tuyển. Khi nhập học yêu cầu học sinh nộp hồ sơ tuyển sinh theo mẫu quy định. Nếu những thông tin trong bản đăng ký trực tuyến đúng với hồ sơ gốc, học sinh sẽ được nhập học. 

Tuyển thí sinh trong cả nước.

1316593846.jpg

Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

Khối Đèo Giang - Phường Chi Lăng , TP.Lạng Sơn, Lạng Sơn

Trường trung học sư phạm Lạng Sơn


Khối Đèo Giang - Phường Chi Lăng - Tp Lạng Sơn- Tỉnh Lạng Sơn


Điện thoại: (025) 3 812 367   Fax: (025) 3 810 581


Email: cdsuphamls@vnn.vn


Website: www.langsonuni.edu.vn