Trường Đại học Trần Quốc Tuấn (Sĩ quan Lục quân 1)

Tên trường: Đại học Trần Quốc Tuấn (Sĩ quan Lục quân 1)

Tên tiếng Anh: The Army officer College N­o1 (TQT Uni)

Mã trường: LAH

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học

Địa chỉ: Xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

SĐT: 0433.686.102

Email: daihoctranquoctuan@gmail.com

Website: http://sqlq1.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/truongsiquanlucquan1

Đại học ngành Quân sự cơ sở

Cao đẳng ngành Quân sự cơ sở

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực TP. HCM

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 - Đại học Trần Quốc Tuấn
Tên tiếng Anh: Tran Quoc Tuan University

Học phí trường Trường Sĩ Quan Lục Quân 1  

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực TP. HCM

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Bảy mươi năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Trường Đại học Trần Quốc Tuấn (Trường Sĩ quan Lục quân 1) đã đào tạo được 86 khóa học, trong đó 82 khóa đã tốt nghiệp ra trường với trên 10 vạn cán bộ, chất lượng đào tạo không ngừng được nâng lên. Cán bộ ra trường đều thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, phát huy tốt phẩm chất, năng lực trong chỉ huy chiến đấu và huấn luyện, quản lý bộ đội, đáp ứng kịp thời nguồn cán bộ chỉ huy cho các đơn vị.

Nhiều đồng chí đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho Tổ quốc; hơn 300 đồng chí trở thành tướng lĩnh, cán bộ cao cấp, giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Quân đội; 36 đồng chí được tuyên dương danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” và “Anh hùng Lao động”; nhiều đồng chí trở thành nhà khoa học, văn nghệ sĩ nổi tiếng, nhà giáo ưu tú, vận động viên cấp quốc gia và quốc tế; hàng nghìn cán bộ, giáo viên do Nhà trường đào tạo đã trở thành lực lượng nòng cốt xây dựng các học viện, nhà trường trong toàn quân; hơn 34 nghìn học viên của các học viện, trường sĩ quan khu vực phía Bắc đã được học tập, rèn luyện tại Nhà trường; hàng chục vạn lượt học sinh, sinh viên được bồi dưỡng kiến thức quân sự, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục quốc phòng của Đảng. Thành tựu trong công tác đào tạo cán bộ của Nhà trường, góp phần quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng Quân đội nhân dân trong tình hình mới.

      Đồng thời, Nhà trường còn đào tạo hàng nghìn cán bộ quân sự cho phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Á, châu Phi, châu Mỹ La tinh.

 

Câu hỏi Quân nhân: Tiêu chuẩn về sức khỏe của thí sinh dự tuyển?

Trả lời:Công An Nghĩa Vụ,chiến sỹ cảnh sát nghĩa vụ giành 9,75 điểm Sử

Theo quy định, các trường Quân đội tuyển chọn các thí sinh phải đủ các tiêu chuẩn sau:

1. Tuyển chọn thí sinh (cả nam và nữ) đạt Điểm 1 và Điểm 2 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự (sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP), theo các chỉ tiêu: thể lực (trừ chiều cao, cân nặng có quy định riêng); mắt (trừ tật khúc xạ cận thị có quy định riêng); tai-mũi-họng; răng-hàm-mặt; nội khoa; tâm thần kinh; ngoại khoa; da liễu và sản phụ khoa đối với nữ (nếu có).

2. Một số tiêu chuẩn quy định riêng, như sau:Bộ công An Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển khối trường công an

a) Các trường đào tạo sĩ quan chỉ huy, chính trị, hậu cần, gồm các học viện: Hậu cần, Phòng không - Không quân, Hải quân, Biên phòng và các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Pháo binh, Công binh, Tăng - Thiết giáp, Thông tin, Đặc công, Phòng hóa:

- Về Thể lực: Tuyển thí sinh nam cao từ 1,65 m trở lên, cân nặng từ 50 kg trở lên;

 Về Mắt: Không tuyển thí sinh mắc tật khúc xạ cận thị.Triển khai công tác tuyển sinh quân sự trung ương

b) Các trường đào tạo sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, gồm các học viện: Kỹ thuật quân sự, Quân y, Khoa học quân sự; Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; Hệ đào tạo kỹ sư hàng không thuộc Học viện Phòng không - Không quân; Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Vin-Hem Pich):

- Về Thể lực: Tuyển thí sinh nam cao từ 1,63 m trở lên, cân nặng từ 50 kg trở lên; thí sinh nữ (nếu có) phải đạt sức khoẻ Điểm 1 theo quy định tại Mục I Phụ lục 1 Phân loại sức khoẻ theo thể lực và bệnh tật, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP (cao từ 1,54 m trở lên, cân nặng từ 48 kg trở lên);

- Về Mắt: Được tuyển thí sinh (cả nam và nữ) mắc tật khúc xạ cận thị không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực sau chỉnh kính đạt Điểm 1 theo quy định tại Khoản 1 Mục II Phụ lục 1 Phân loại sức khoẻ theo thể lực và bệnh tật, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP.

c) Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên thuộc khu vực 1, hải đảo và thí sinh là người dân tộc thiểu số, dự tuyển vào các trường: Được tuyển thí sinh (cả nam và nữ) có thể lực đạt Điểm 1 và Điểm 2 theo quy định tại Mục I Phụ lục 1 Phân loại sức khoẻ theo thể lực và bệnh tật, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP, riêng thí sinh nam phải đạt chiều cao từ 1,62 m trở lên;

d) Thí sinh nam là người dân tộc thiểu số thuộc 16 dân tộc rất ít người theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người (gồm các dân tộc: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ) dự tuyển vào tất cả các trường: Được lấy chiều cao từ 1,60 m trở lên, các tiêu chuẩn khác thực hiện như đối với thí sinh là người dân tộc thiểu số nói chung;

đ) Đối tượng đào tạo sĩ quan của các quân, binh chủng nếu tuyển chọn sức khỏe theo các tiêu chuẩn riêng vẫn phải đảm bảo tiêu chuẩn chung;

e) Tuyển sinh phi công tại Trường Sĩ quan Không quân (nếu có), chỉ tuyển chọn thí sinh đã được Quân chủng Phòng Không - Không quân tổ chức khám tuyển sức khỏe, kết luận đủ điều kiện xét tuyển vào đào tạo phi công quân sự.

Câu hỏi Quân nhân: Độ tuổi của thí sinh đăng ký dự tuyển được quy định như thế nào?

Trả lời:[(Quân nhân chuyên nghiệp)]: Con đường công chức viên chức quân đội

Độ tuổi của thí sinh, tính đến năm dự tuyển, được quy định như sau:

- Thanh niên ngoài Quân đội từ 17 đến 21 tuổi;

- Quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân từ 18 đến 23 tuổi.

Câu hỏi Quân nhân: Để được đăng ký dự tuyển, thí sinh phải đạt trình độ văn hóa như thế nào?

Trả lời:Tại sao đề tài thi vào ngành Công An Quân đội luôn là vấn đề nóng ?

Về trình độ văn hóa của thí sinh đăng ký dự tuyển, Bộ Quốc phòng quy định như sau: Tính đến thời điểm xét tuyển, đã tốt nghiệp trung học phổ thông (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp.

Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trung học phổ thông theo quy định.

Câu hỏi Quân nhân: Thí sinh đã đăng ký sơ tuyển có phải đăng ký dự Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia không?

Trả lời: Tư vấn nhóm quân đội, công an

Các thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường trong Quân đội phải tham gia sơ tuyển và đăng ký tham dự Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trong năm đăng ký dự tuyển để lấy kết quả xét tuyển vào đại học, cao đẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thí sinh là thanh niên ngoài Quân đội: Mua hồ sơ và đăng ký tham dự Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tại địa điểm do các Sở Giáo dục và Đào tạo quy định.

- Thí sinh là quân nhân đang tại ngũ: Mua hồ sơ, làm thủ tục và đăng ký tham dự Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tại địa điểm của thí sinh tự do (số thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2018 trở về trước) do các Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố nơi đơn vị quân nhân đang đóng quân quy định.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối chính trị, quân sự của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng uỷ Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) và Bộ Quốc phòng, Nhà trường vận dụng sáng tạo và cụ thể hóa vào nhiệm vụ đào tạo cán bộ, xây dựng chính quy, vững mạnh toàn diện.

Thực hiện đào tạo cán bộ theo hướng “Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu” với nhiều chuyên ngành, đối tượng, đáp ứng yêu cầu tác chiến trong điều kiện mới và xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Lính Công An Nghĩa vụ: Có giấy báo nhập học không ? tại sao ?, được Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo bậc đại học; Triển khai công tác tuyển sinh quân sự trung ương, được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Trường Đại học Trần Quốc Tuấn trên cơ sở nâng cấp Trường Sĩ quan Lục quân 1; New thay Đổi tuyển sinh các trường Công an nhân dân, được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Nghệ thuật quân sự. Đây là những mốc son đánh dấu bước phát triển vượt bậc, khẳng định uy tín và vị thế của Nhà trường trong giai đoạn mới. Kế thừa, phát huy những giá trị lịch sử và truyền thống tốt đẹp mà các thế hệ Lục quân xây đắp nên, Nhà trường không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu; xây dựng chính quy ở các đơn vị. Đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên trưởng thành về mọi mặt; hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học bảo đảm tốt, ngày càng hiện đại; cảnh quan ngày càng khang trang, sạch đẹp. Môi trường giáo dục, văn hóa phát triển lành mạnh, phong phú, luôn là một trong những cái nôi đào tạo cán bộ có uy tín của Quân đội ta.

Hơn bảy mươi năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Nhà trường đã đào tạo được 86 khóa học, trong đó 82 khóa đã tốt nghiệp ra trường với trên 10 vạn cán bộ, chất lượng đào tạo không ngừng được nâng lên.

Cán bộ ra trường đều thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, phát huy tốt phẩm chất, năng lực trong chỉ huy chiến đấu và huấn luyện, quản lý bộ đội, đáp ứng kịp thời nguồn cán bộ chỉ huy cho các đơn vị. Nhiều đồng chí đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho Tổ quốc; hơn 300 đồng chí trở thành tướng lĩnh, cán bộ cao cấp, giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Quân đội; 36 đồng chí được tuyên dương danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” và “Anh hùng Lao động”; nhiều đồng chí trở thành nhà khoa học, văn nghệ sĩ nổi tiếng, nhà giáo ưu tú, vận động viên cấp quốc gia và quốc tế; hàng nghìn cán bộ, giáo viên do Nhà trường đào tạo đã trở thành lực lượng nòng cốt xây dựng các học viện, nhà trường trong toàn quân; hơn 34 nghìn học viên của các học viện, trường sĩ quan khu vực phía Bắc đã được học tập, rèn luyện tại Nhà trường; hàng chục vạn lượt học sinh, sinh viên được bồi dưỡng kiến thức quân sự, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục quốc phòng của Đảng. Thành tựu trong công tác đào tạo cán bộ của Nhà trường, góp phần quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng Quân đội nhân dân trong tình hình mới.