Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II

Trường Cao Đẳng Cảnh Sát Nhân Dân 2:Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân II được thành lập trên cơ sở sát nhập Trường Trung học Cảnh sát nhân dân II và Trường Trung học Cảnh sát nhân dân IV theo Quyết định số 402/QĐ-BCA ngày 14/10/1993 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an). Qua 35 năm xây dựng và trưởng thành, Trường đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử và nhiều tên gọi khác nhau. Mỗi giai đoạn, mỗi bước đi lên của Nhà trường gắn liền với bối cảnh chung của đất nước và những chủ trương về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự của đất nước. Quá trình phát triển của Trường trải qua các giai đoạn sau:

1. Giai đoạn 1976 – 1994: giai đoạn hình thành và phát triển của Trường Trung học Cảnh sát nhân dân II và Trường Trung học Cảnh sát nhân dân IV

a) Quá trình hình thành và phát triển của Trường Trung học Cảnh sát nhân dân II

Nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công an và có cơ sở ổn định đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực cho các trại giam phía Nam, ngày 11/03/1977, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã ký Quyết định số 1032/QĐ-BNV về việc thành lập Phân hiệu Cảnh sát Quản lý trại giam (gọi tắt là Phân hiệu Cảnh sát 6B – tiền thân của Trường Trung học Cảnh sát nhân dân II cũ) đặt tại huyện Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và giao cho Cục Cảnh sát quản lý trại giam quản lý trực tiếp để kịp thời bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tham gia quản lý và cải tạo phạm nhân các tỉnh phía Nam.
Thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW ngày 17/1/1979 của Bộ Chính trị về cải cách giáo dục, lãnh đạo Bộ đã chủ trương nâng cấp các cơ sở đào tạo để đào tạo nguồn nhân lực cho CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, trong đó có Phân hiệu Cảnh sát 6B tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 19/03/1979, Bộ Nội vụ ký Quyết định số 04/BNV-QĐ nâng Phân hiệu Cảnh sát 6B thành Trường Hạ sỹ quan Cảnh sát trại giam II. Trường Hạ sỹ quan Cảnh sát trại giam II có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có trình độ trung học Cảnh sát quản lý và cải tạo phạm nhân, sơ học Cảnh sát bảo vệ trại giam, bổ túc văn hóa và bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý trại giam cho trại giam các tỉnh phía Nam; đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an cho Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ Đà Nẵng trở vào.
Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng, có năng lực và trình độ chuyên môn cần thiết đáp ứng tình hình bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự trong giai đoạn đổi mới, ngày 14/05/1986, Bộ Nội vụ đã ký Quyết định số 43/QĐ-BNV chuyển Trường Hạ sỹ quan Cảnh sát trại giam II thành Trường Trung học Cảnh sát nhân dân II với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có trình độ trung học Cảnh sát nhân dân cho Công an các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương từ Quảng Nam - Đà Nẵng đến Cà Mau, đồng thời tiếp tục đào tạo sơ học Cảnh sát quản lý và cải tạo phạm nhân.

b) Quá trình hình thành và phát triển của Trường Trung học Cảnh sát nhân dân IV

Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội của thành phố Hồ Chí Minh, việc bồi dưỡng, đào tạo nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức cho cán bộ, chiến sỹ là nhiệm vụ hết sức cấp bách. Thực hiện chủ trương của Bộ Nội vụ và UBND thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31/12/1976, Giám đốc Sở Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 936/QĐ về việc thành lập Trường đào tạo Hạ sỹ quan Cảnh sát trực thuộc Sở Công an thành phố Hồ Chí Minh. Trường có nhiệm vụ đào tạo chiến sỹ mới và bổ túc nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát nhân dân.
Thực hiện Quyết định số 92/QĐ-BNV của Bộ và chủ trương cải cách giáo dục của Nhà nước, ngày 19/08/1985, Bộ Nội vụ ra Quyết định số 106/QĐ-BNV về việc chuyển Trường Hạ sỹ quan Cảnh sát thuộc Sở Công an thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Trung học Cảnh sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; Trường có nhiệm vụ đào tạo cán bộ có trình độ trung học cho Công an thành phố và 20 tỉnh, thành phố phía Nam; đồng thời tiếp tục đào tạo hệ sơ học và bồi dưỡng các chuyên đề nghiệp vụ cho Công an thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 20/02/1989, Bộ Nội vụ ký Quyết định số 08/QĐ-BNV về việc tổ chức lại hệ thống các trường trung học, các trường bồi dưỡng, sơ học trong lực lượng CAND, theo đó “Đổi tên Trường Trung học Cảnh sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Trung học Cảnh sát nhân dân IV làm nhiệm vụ đào tạo trung học chuyên nghiệp ngành điều tra tội phạm cho lực lượng Công an các tỉnh phía Nam”.

2. Giai đoan 1994 đến nay:

Trong tình hình cả nước đang tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội VII của Đảng, ngày 14/10/1993, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ký Quyết định số 402-QĐ-BNV về việc tổ chức sắp xếp lại các trường CAND, theo đó “Sát nhập Trường Trung học Cảnh sát nhân dân II (cũ) và Trường Trung học Cảnh sát nhân dân IV thành lập Trường Trung học Cảnh sát nhân dân II (phía Nam). Ngày 20/11/1993, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ký Quyết định số 908-QĐ-BNV, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Trường Trung học Cảnh sát nhân dân II. Trường có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ trung học CSND, đồng thời đào tạo học sinh sơ học CSND cho Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ Quảng Nam - Đà Nẵng đến Cà Mau.
Đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô đào tạo cán bộ cung cấp nguồn nhân lực theo yêu cầu của Công an các tỉnh, thành phố phía Nam, ngày 25/12/2006, lãnh đạo Bộ Công an ký Quyết định số 2013/2006/QĐ-BCA(X13) quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân II. Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân II có nhiệm vụ đào tạo cán bộ có trình độ trung cấp Cảnh sát nhân dân cho Công an các tỉnh, thành từ Quảng Trị đến Tp.HCM. Trường đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy với các chuyên ngành: Trinh sát PCTP hình sự, Trinh sát PCTP kinh tế, Trinh sát PCTP ma túy, Trinh sát PCTP môi trường, Cảnh sát khu vưc, Công an phụ trách xã, Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Cảnh sát bảo vệ mục tiêu, Bảo vệ và khám nghiệm hiện trường. Đồng thời, nhà trường đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ vừa làm vừa học, trung cấp Trưởng Công an xã tại Công an các địa phương và đào tạo các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ theo yêu cầu của địa phương.
Hiện nay, Trường đã trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện dạy học, chương trình tài liệu dạy học, nguồn nhân lực đáp ứng đủ các điều kiện đào tạo bậc cao đẳng khi được giao nhiệm vụ.

TUYỀN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN II

Ký hiệu: CD2

Số 247, đường Đặng Văn Bi, Phường Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

ĐT: 08.37221149  

Ngành học

Mã Ngành

Khối/Môn xét tuyển

Chỉ tiêu

 Các ngành đào tạo cao đẳng

 

- A: Toán, Lý, Hóa

- A1: Toán, Lý, tiếng Anh

- C: Văn, Sử, Địa

- D1: Toán, Văn, tiếng Anh

 

 Trinh sát cảnh sát

 

200

 Quản lý hành chính về trật tự xã hội

 

- Phương thức tuyển sinh:

Xét tuyển trong số thí sinh không trúng tuyển Học viện CSND, Trường Đại học CSND có đăng ký nguyện vọng theo phân luồng tuyển sinh.

- Vùng tuyển sinh: phía Nam (từ Quảng Trị trở vào).

không xét tuyển thí sinh thi các trường ĐH ngành ngoàiNhững ngày qua, Báo CAND nhận được phản ánh của một số bạn đọc về việc thí sinh thi đại học ngành ngoài có thể được xét tuyển vào Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân I, nay là Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I (CSND). Thậm chí, theo thông tin phản ánh vừa qua, có đối tượng đã cầm hơn 300 triệu đồng của gia đình một thí sinh ở Hà Nội thi đại học ngành ngoài để “nhận lo” cho thí sinh vào trường này. Trước những thông tin trên, ngày 12/8, phóng viên Báo CAND đã có cuộc trao đổi với Đại tá, Nhà giáo ưu tú Vũ Đức Tuyến, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND I để làm rõ những nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh của trường.

PV: Đề nghị đồng chí cho biết, đối tượng nào thuộc diện được xét tuyển vào Trường Cao đẳng CSND I?

Đại tá, Nhà giáo ưu tú (NGƯT) Vũ Đức Tuyến: Theo quy định của Bộ Công an, các thí sinh sau khi làm thủ tục sơ tuyển tại Công an các đơn vị, địa phương sau đó thi vào Học viện CSND không đủ điểm vào học tại Học viện CSND và có nguyện vọng hai vào học tại Trường Cao đẳng CSND I sẽ được xem xét. Trên cơ sở điểm do Học viện CSND cung cấp, Trường Cao đẳng CSND I thành lập Hội đồng tuyển sinh để họp, quyết định phương án xét tuyển theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu được giao. Sau khi lãnh đạo Tổng cục XDLL CAND duyệt phương án xét tuyển, Trường Cao đẳng CSND I sẽ công bố điểm xét tuyển đến Công an các đơn vị, địa phương kèm theo danh sách thí sinh trúng tuyển của các đơn vị, địa phương đó. Điểm xét tuyển được thông báo công khai trên website của trường tại địa chỉ: cdcsnd1.edu.vn. Theo phân luồng xét tuyển của Bộ Công an, Trường Cao đẳng CSND I chỉ xét tuyển đối với những thí sinh thuộc khu vực phía Bắc dự thi vào Học viện CSND có nguyện vọng vào Trường Cao đẳng CSND I.

Đại tá, Nhà giáo ưu tú Vũ Đức Tuyến trả lời phỏng vấn phóng viên Báo CAND.

PV: Năm nay, nhà trường được giao bao nhiêu chỉ tiêu, thưa đồng chí?

Đại tá, NGƯT Vũ Đức Tuyến: Năm học 2013 - 2014, Trường Cao đẳng CSND I được Bộ Công an giao 1.700 chỉ tiêu, trong đó cán bộ Công an được cử đi học là 550 chỉ tiêu và 1.150 tuyển mới. Trong số tuyển mới có 400 chỉ tiêu hệ cao đẳng và 750 chỉ tiêu hệ trung cấp.

PV: Nhà trường có xét tuyển thí sinh dự thi ngành ngoài vào học không? 

Đại tá, NGƯT Vũ Đức Tuyến: Từ trước tới nay, việc tuyển sinh vào trường được thực hiện theo quy định của Bộ Công an: Thí sinh bắt buộc phải qua sơ tuyển từ Công an các đơn vị, địa phương và dự thi vào Học viện CSND phải đủ điểm trúng tuyển theo quy định mới được chiêu sinh vào Trường Cao đẳng CSND I. Theo kế hoạch tuyển sinh, ngày 20/9, Trường Cao đẳng CSND I sẽ thông báo điểm xét tuyển và gửi giấy báo trúng tuyển cho thí sinh. Từ ngày 1 đến 15/10, Trường Cao đẳng CSND I sẽ tổ chức nhập học cho các thí sinh trúng tuyển. Từ trước tới nay, Trường Cao đẳng CSND I chưa xét tuyển một trường hợp nào thi đại học ngành ngoài vào học tại nhà trường. Trường Cao đẳng CSND I đề nghị Báo CAND cũng như các phương tiện thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền về công tác tuyển sinh của trường, tránh để đối tượng xấu lợi dụng. Người dân có nhu cầu tìm hiểu về những vấn đề liên quan đến công tác tuyển sinh của Trường Cao đẳng CSND I đề nghị gọi tới Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng CSND I theo số điện thoại: 042.245.2228 để được tư vấn, giúp đỡ.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Hướng dẫn tuyển sinh CAND năm 2013 của Bộ Công an quy định đối tượng tuyển thẳng vào đại học CAND, gồm: học sinh tham gia tập huấn đội tuyển dự thi Olympic khu vực và quốc tế; học sinh đoạt giải hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc tế; học sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT các môn: Tin học được tuyển thẳng vào ngành Công nghệ thông tin của Học viện ANND; ngành Công nghệ thông tin và ngành Kỹ thuật điện tử của Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND; tiếng Anh được tuyển thẳng vào Ngôn ngữ Anh của Học viện ANND và Học viện CSND; tiếng Trung được tuyển thẳng vào ngành Ngôn ngữ của Học viện ANND.  
 Điều kiện xét tuyển vào cao đẳng, trung cấp CAND: Học sinh đoạt từ giải khuyến khích trở lên trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia đúng với một trong các môn thuộc khối thi quy định xét tuyển vào từng trường cao đẳng, trung cấp CAND, nếu dự thi đại học CAND đủ số môn quy định theo đề thi chung, kết quả điểm thi đạt từ mức điểm sàn cao đẳng trở lên, không có môn bị điểm 0 được ưu tiên xét tuyển vào cao đẳng CAND; đạt từ mức điểm sàn (mức điểm tối thiểu) trung cấp CAND trở lên, không có môn bị điểm 0 được ưu tiên xét tuyển vào trung cấp CAND. Điểm sàn đại học và cao đẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; điểm sàn xét tuyển trung cấp theo quy định của Bộ Công an.

Điều kiện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển: Đã tốt nghiệp THPT; đạt yêu cầu sơ tuyển theo quy định của Bộ Công an; có hồ sơ đăng ký tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển gửi về các trường CAND theo hạn nộp hồ sơ.

Nguyễn Hưng (thực hiện)

600 chỉ tiêu vào hệ Cao đẳng
Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I: chỉ tiêu 100; khối A, A1, C, D1. Xét tuyển trong số thí sinh không trúng tuyển Học viện ANND, Học viện Chính trị CAND có đăng ký nguyện vọng theo phân luồng tuyển sinh.
Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II: chỉ tiêu 100; A, A1, C, D1. Xét tuyển trong số thí sinh không trúng tuyển Học viện ANND, Học viện Chính trị CAND, Trường Đại học ANND có đăng ký nguyện vọng theo phân luồng tuyển sinh.
Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I: chỉ tiêu 200; A, A1, C, D1. Xét tuyển trong số thí sinh không trúng tuyển Học viện CSND đăng ký nguyện vọng theo phân luồng tuyển sinh.
Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II: Chỉ tiêu 200; A, A1, C, D1. Xét tuyển trong số thí sinh không trúng tuyển Học viện CSND, Trường Đại học CSND có đăng ký nguyện vọng theo phân luồng tuyển sinh.
Chỉ tiêu vào hệ trung cấp
Trường Đại học PCCC: - Đào tạo cho Công an: 300 chỉ tiêu; đào tạo cho dân sự 100 chỉ tiêu; xét tuyển khối A.
Đối với đào tạo cho lực lượng Công an: Xét tuyển trong số thí sinh không trúng tuyển đào tạo hệ đại học của Trường Đại học PCCC có đăng ký nguyện vọng.
Đối với đào tạo cho dân sự: Xét tuyển thí sinh khối A không trúng tuyển vào các trường trong và ngoài ngành Công an.
Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần CAND: Chỉ tiêu 100; khối A, A1; Xét tuyển trong số thí sinh không trúng tuyển đào tạo hệ đại học của Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần CAND có đăng ký nguyện vọng.
Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I: Chỉ tiêu 50; khối A, A1, C, D1. Xét tuyển trong số thí sinh không trúng tuyển Học viện ANND, Học viện Chính trị CAND, hệ cao đẳng Trường Cao đẳng ANND I có đăng ký nguyện vọng theo phân luồng tuyển sinh.
Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II: Chỉ tiêu 50; khối A, A1, C, D1. Xét tuyển trong số thí sinh không trúng tuyển Học viện ANND, Học viện Chính trị CAND, Trường Đại học ANND, hệ cao đẳng Trường Cao đẳng ANND II có đăng ký nguyện vọng theo phân luồng tuyển sinh.
Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I: Chỉ tiêu 100; A, A1, C, D1. Xét tuyển trong số thí sinh không trúng tuyển Học viện CSND, hệ cao đẳng Trường Cao đẳng CSND I đăng ký nguyện vọng theo phân luồng tuyển sinh.
Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II: Chỉ tiêu 100; A, A1, C, D1. Xét tuyển trong số thí sinh không trúng tuyển Học viện CSND, Trường Đại học CSND, Hệ cao đẳng Trường Cao đẳng CSND II có đăng ký nguyện vọng theo phân luồng, phân vùng tuyển sinh.
Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân III: Chỉ tiêu 50; A, A1, C, D1. Xét tuyển trong số thí sinh không trúng tuyển Học viện CSND, Trường Đại học CSND, Hệ cao đẳng Trường Cao đẳng CSND II có đăng ký nguyện vọng theo phân luồng, phân vùng tuyển sinh.
Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V: Chỉ tiêu 100, khối A, A1, C, D1.
- Chuyên ngành CSGT đường thủy: Xét tuyển trong số thí sinh không trúng tuyển Học viện CSND, Trường Đại học CSND, Hệ cao đẳng Trường Cao đẳng CSND I, Trường Cao đẳng CSND II có đăng ký nguyện vọng theo phân luồng, phân vùng tuyển sinh.
- Chuyên ngành khác: Xét tuyển trong số thí sinh không trúng tuyển Học viện CSND, Trường Đại học CSND, Hệ cao đẳng Trường Cao đẳng CSND II có đăng ký nguyện vọng theo phân luồng, phân vùng tuyển sinh.
Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI: Chỉ tiêu 75; khối A, A1, C, D1. Xét tuyển trong số thí sinh không trúng tuyển Học viện CSND, Trường Đại học CSND, Hệ cao đẳng Trường Cao đẳng CSND I, Trường Cao đẳng CSND II có đăng ký nguyện vọng theo phân luồng, phân vùng tuyển sinh.
Trường Trung cấp Cảnh sát Vũ trang: Chỉ tiêu 75; khối A, A1, C, D1. Xét tuyển trong số thí sinh không trúng tuyển Học viện CSND, Trường Đại học CSND, Hệ cao đẳng Trường Cao đẳng CSND I, Trường Cao đẳng CSND II có đăng ký nguyện vọng theo phân luồng, phân vùng tuyển sinh.