Trường Cao Đẳng Nghề Văn Lang

Theo Thông tư liên tịch  số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học công lập quy định: Từ khi thành lập đến nay, trường luôn được các cơ quan chức năng, các cơ sở tuyển dụng lao động đánh giá cao về chất lượng đào tạo. Hệ thống cơ sở vật chất khang trang, thiết bị hiện đại; chương trình đào tạo tiến tiến sát thực; cộng với đội ngũ giáo viên dày dạn kinh nghiệm, nhiệt tình giảng dạy với khả năng đào tạo Cao Đẳng, Đại học liên thông – liên kết. Hàng năm trường đã thu hút hàng trăm học sinh từ khắp nơi mọi miền của Tổ quốc về học tập. Trường Cao Đẳng Nghề Văn Lang Hà Nội thực sự đã trở thành địa chỉ học tập đáng tin cậy của học sinh, sinh viên và niềm tin yêu của các bậc phụ huynh khắp mọi miền Đất nước.
Trong quá trình hoạt động, nhà trường luôn giữ vững tiêu chí: Đào tạo một đội ngũ lao động sáng tạo:
“ Không chỉ là người tìm việc làm mà còn tạo ra việc làm”.
II. Nhiệm vụ của trường - Mục tiêu chiến lược.Kỹ thuật chế biến món ăn
1. Nhiệm vụ:Nhiệm vụ của Trường Cao Đẳng Nghề Văn Lang Hà Nội là kết hợp giữa giáo dục đào tạo nghề, nghiên cứu phát triển và các dịch vụ kỹ thuật, tư vấn nghề nghiệp, đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế của Việt Nam; đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, tài chính kế toán và du lịch.
Trường chúng tôi đang mở rộng đào tạo các Ngành Điện - Điện tử, Xây dựng, Cơ khí, Động lực học để cung cấp nhân lực chất lượng cao cho các khu công nghiệp đang ngày càng được mở rộng ở Hà Nội và các khu kinh tế ở các tỉnh phía Nam.
Trường Cao Đẳng Nghề Văn Lang Hà Nội tiếp tục tìm hiểu và phát triển bất kỳ tiềm năng nào tốt hơn trong việc cung cấp các kỹ năng đào tạo tốt nhất và chuyển giao công nghệ, các ứng dụng công nghệ khoa học với trình độ quốc tế cho lực lượng lao động của Việt Nam.
 2. Tiêu chí.Trường Cao Đẳng Nghề Văn Lang Hà Nội là một trong những trường đạo tạo nghề số một ở phía Bắc Việt Nam với quan điểm là lao động trí óc cần được chuyển đổi thành lực lượng lao động có trình độ cao bằng việc phát triển các chương trình đào tạo nghề có trình độ quốc tế; khám phá cơ hội trong việc nắm giữ các dự án kỹ thuật với các hoạt động nghiên cứu và phát triển.
Tiêu chí của Trường Cao Đẳng Nghề Văn Lang Hà Nộ là xây dựng trường thành trường đào tạo nghề số một, có nhiều uy tín trên thị trường lao động; theo đuổi mục đích giáo dục trình độ quốc tế về quản lý, cung cấp cho người học kiến thức kỹ thuật, kĩ năng nghề nghiệp và kinh nghiệm làm việc để giúp họ trở thành các ứng viên tiềm năng trong các cuộc tuyển chọn lao động. Tiêu chuẩn của chúng tôi là “đào tạo một đội ngũ kỹ thuật có tay nghề không chỉ biết tìm việc làm mà còn tạo ra việc làm”.
Ở trường Cao Đẳng Nghề Văn Lang Hà Nội, giảng viên luôn cải tiến phương thức giảng dạy. Ban Giám hiệu luôn ủng hộ đội ngũ giáo viên, đánh giá kiến thức, kỹ năng dạy của giáo viên để góp ý, nhằm cải tiến phương thức giảng dạy. Đây là việc làm thường xuyên của Nhà trường.

Theo Thông tư liên tịch  số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học công lập quy định: Điện dân dụng
Điện công nghiệp
Điện tử dân dụng
Điện tử công nghiệp
Kỹ thuật chế biến món ăn
Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
Tiêu chuẩn giáo viên tiểu học hạng II là có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tiểu học hoặc đại học sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên; có trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc; có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng II.

Giáo viên Mầm Non hạng III có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Mầm Non hoặc cao đẳng sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên; trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc; có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; có chứng chỉ bồi dưỡng giáo
Giáo viên tiểu học hạng III có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Mầm Non hoặc cao đẳng sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên; trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc; có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; có chứng chỉ bồi dưỡng giáo

viên tiểu học hạng III.
Và Thông tư liên tịch  số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập yêu cầu: 
Giáo viên THCS hạng II có bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm trở lên hoặc Đại học các chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, có trình độ ngoại ngữ bậc 2, có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Theo Thông tư liên tịch  số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học công lập quy định: 
Tiêu chuẩn giáo viên tiểu học hạng II là có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tiểu học hoặc đại học sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên; có trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc; có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng II.

Giáo viên Mầm Non hạng III có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Mầm Non hoặc cao đẳng sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên; trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc; có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; có chứng chỉ bồi dưỡng giáo
Giáo viên tiểu học hạng III có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Mầm Non hoặc cao đẳng sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên; trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc; có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; có chứng chỉ bồi dưỡng giáo

viên tiểu học hạng III.
Và Thông tư liên tịch  số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập yêu cầu: Căn cứ Thông tư 22/2014/TT-BGDĐT, ngày 09/07/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành qui chế đào tạo trình độ TCCN;
Giáo viên THCS hạng II có bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm trở lên hoặc Đại học các chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, có trình độ ngoại ngữ bậc 2, có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Theo Thông tư liên tịch  số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học công lập quy định: 
Tiêu chuẩn giáo viên tiểu học hạng II là có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tiểu học hoặc đại học sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên; có trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc; có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng II.

Giáo viên Mầm Non hạng III có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Mầm Non hoặc cao đẳng sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên; trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc; có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; có chứng chỉ bồi dưỡng giáo
Giáo viên tiểu học hạng III có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Mầm Non hoặc cao đẳng sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên; trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc; có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; có chứng chỉ bồi dưỡng giáo

viên tiểu học hạng III.
Và Thông tư liên tịch  số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập yêu cầu: 
Giáo viên THCS hạng II có bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm trở lên hoặc Đại học các chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, có trình độ ngoại ngữ bậc 2, có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận