Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long

Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long được thành lập theo quyết định số 1369/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/04/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiền thân của trường là Khoa Đại học Tại chức Cửu Long được thành lập từ tháng 10/1979. Qua các giai đoạn phát triển, trường được đổi tên nhiều lần cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu của nền giáo dục đào tạo nước nhà. Vào tháng 08/1981 trường được đổi tên thành trường Đại học Tại chức Kinh tế - Kỹ thuật Liên tỉnh Cửu Long - Đồng Tháp; tháng 05/1992 đổi tên thành Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Tại chức tỉnh Vĩnh Long và vào tháng 11/1994 đổi tên thành Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Vĩnh Long. Đến tháng 10/2010, trường Trung cấp Kỹ thuật - Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long sáp nhập vào trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long theo Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 29 tháng 09 năm 2010.

 

Trung cấp lên Cao đẳng và Đại học; liên kết đào tạo hệ Đại học; bồi dưỡng, chuyển giao Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ; Đào tạo và cấp chứng chỉ A,B,C Anh văn và Tin học.liên thông đại học ngành Khoa học Máy tính, Kế Toán, Quản trị kinh doanh, Quản lý đất đai của trường ĐH.

Chỉ tiêu tuyển sinh Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long Theo Thông tư liên tịch  số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học công lập quy định: 
Tiêu chuẩn giáo viên tiểu học hạng II là có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tiểu học hoặc đại học sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên; có trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc; có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng II.

Giáo viên Mầm Non hạng III có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Mầm Non hoặc cao đẳng sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên; trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc; có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; có chứng chỉ bồi dưỡng giáo
Giáo viên tiểu học hạng III có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Mầm Non hoặc cao đẳng sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên; trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc; có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; có chứng chỉ bồi dưỡng giáo

viên tiểu học hạng III.
Và Thông tư liên tịch  số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập yêu cầu: Căn cứ Thông tư 22/2014/TT-BGDĐT, ngày 09/07/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành qui chế đào tạo trình độ TCCN;
Giáo viên THCS hạng II có bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm trở lên hoặc Đại học các chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, có trình độ ngoại ngữ bậc 2, có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Trung cấp lên Cao đẳng và Đại học; liên kết đào tạo hệ Đại học; bồi dưỡng, chuyển giao Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ; Đào tạo và cấp chứng chỉ A,B,C Anh văn và Tin học.

Trung cấp lên Cao đẳng và Đại học; liên kết đào tạo hệ Đại học; bồi dưỡng, chuyển giao Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ; Đào tạo và cấp chứng chỉ A,B,C Anh văn và Tin học.

Xét tuyển cao đẳng chính quy:
1.    Vùng tuyển sinh: Cả nước.
2.    Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển, có 2 hình thức xét:
-    Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia
-    Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm lớp 12
3.    Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp THPT hoặc đã tốt nghiệp trung cấp (trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề).