Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên

gioithieu

     Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên được thành lập theo quyết định số 1973 ngày 09 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Kinh tế - kỹ thuật tổng hợp Điện Biên. Là một cơ sở đào tạo đa cấp, đa ngành, trường có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn trong các lĩnh vực Kinh tế, kỹ thuật, văn hóa. Song song với sự nghiệp đào tạo, trường còn có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế của tỉnh Điện Biên nói riêng và sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nói chung.

     Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Nhà trường xác định  nhiệm vụ trọng tâm là tập trung mọi nguồn lực, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời tích cực nghiên cứu, mở rộng ngành, nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cao cho xã hội.

     Hiện nay, đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên trong nhà trường với tổng số 122 người, trong đó có 24 người trình độ thạc sĩ, chiếm 19,7 %, đồng thời, hàng năm, nhà trường luôn có kế hoạch nâng cao trình độ chyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, giảng viên; bố trí, sắp xếp để giáo viên, giảng viên có cơ hội học tập nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng dạy của nhà trường.

     Cơ cấu bộ máy tổ chức của nhà trường ngày càng được củng cố và hoàn thiện với Ban Giám hiệu gồm 3 Phó Hiệu trưởng (trong đó có 1 Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường). Bên cạnh các Hội đồng tư vấn, trường có 6 phòng chức năng, 5 khoa chuyên môn và 2 trung tâm phục vụ công tác đào tạo.

Hiện nay, Nhà trường đào tạo  16 ngành, nghề bao gồm:  Cao đẳng 4 ngành: Kế toán, tài chính ngân hàng, Trồng trọt, Chăn nuôi và Trung cấp chuyên nghiệp 12 ngành: Quản lý NSNN, Kế toán doanh nghiệp, Nông nghiệp, Lâm sinh, Quản lý đất đai, Pháp lý, Hành chính văn phòng, xây dựng, tin học, Quản lý văn hóa, Du lịch thương mại. Bên cạnh đó, nhà trường còn mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn ở các ngành, nghề tại các huyện, xã, đơn vị khi có nhu cầu.

     Đặc biệt, trong nhiều năm qua, nhà trường đã liên kết đào tạo mở các lớp cao đẳng, đại học hệ vừa làm vừa học như: Liên kết với Học viện Tài chính mở các lớp ĐH chuyên ngành Kế toán, Tài chính Ngân hàng; liên kết với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân mở các lớp Quản lý kinh tế, Quản trị Kinh doanh; liên kết với Học viện Hành chính Quốc gia mở lớp Đại học ngành Hành chính Văn phòng....Với sự liên kết đào tạo này tạo điều kiện cho các học viên nâng cao trình độ nghiệp vụ và cơ hội học tập cho tất cả mọi người. Hơn nữa, trong những năm tới, nhà trường sẽ thực hiện đào tạo liên thông. Đó là sự đa dạng trong công tác đào tạo của nhà trường nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội và đặc biệt góp phần thực hiện, tạo nên một "xã hội học tập"

     Trải qua 47 năm xây dựng và trưởng thành, trường đã đào tạo, liên kết đào tạo hơn 14.000 cán bộ có trình độ từ trung cấp đến đại học, cung cấp một nguồn nhân lực lớn cho 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu, góp phần xây dựng kinh tế, văn hóa, xã hội cho địa phương.

     Cơ sở vật chất của trường được quy hoạch gần 30 ha đất, có 2 cơ sở đào tạo: gồm 30 phòng học với hệ thống máy móc thiết bị, phương tiện dạy học tiên tiến, hiện đại và một Trại thí nghiệm thực hành vv... Đó là những điều kiện thuận lợi cho việc nhà trường đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo. Hiện trường đang trong chương trình xây dựng cơ bản với nhiều hạng mục bao gồm: giảng đường, phòng thí nghiệm,  thư viện, khu vực làm việc...

     Với những thành tích nổi bật, Nhà trường thường xuyên được UBND Tỉnh, Bộ Giáo dục & Đào tạo tặng Bằng khen và các danh hiệu cao quý của Nhà nước: Năm 2005 -2007 tặng Cờ thi đua của Chính Phủ; năm 2003 - Huân chương lao động hạng 3; năm 2008 - Huân chương lao động hạng nhì....

     Nhằm phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được trong những năm qua và góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ của Tỉnh, đặc biệt là trong đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên đang nỗ lực hướng tới năm 2015 trở thành trường Đại học Điện Biên  - một địa chỉ tin cậy cho việc đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức và năng lực cao đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển kinh tế trong khu vực Tây Bắc và toàn quốc.

 TUYỂN SINH  CAO ĐẲNG NĂM 2013

KÝ HIỆU TRƯỜNG: CDB - TỔNG CHỈ TIÊU: 300 

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

300

Tài chính - Ngân hàng

C340201

A,D1

100

Kế toán

C340301

A,D1

100

Khoa học cây trồng

C620110

A,B

50

Chăn nuôi

C620105

A,B

50

 

- Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức TS: Trường tổ chức thi tuyển sinh. Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT

Trở thành cơ sở đào tạo đa ngành tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Phấn đấu trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học và kỹ thuật công nghệ phục vụ các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước

SỨ MẠNG - 2020

     Xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, hiện đại trong nền kinh tế tri thức, tạo cơ hội để người học tự học suốt đời. Ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ trong dạy và học. Cung ứng các dịch vụ giáo dục tiên tiến trong các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, văn hóa xã hội, đảm bảo sự phát triển bền vững của nhà trường và xã hội, thực hiện mục tiêu "Uy tín - Chất lượng – Trách nhiệm xã hội".

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG – 2015

1. Đào tạo nguồn nhân lực trong nền kinh tế tri thức vì lợi ích của cộng đồng và xã hội.

2. Tiếp cận các dịch vụ giáo dục tiên tiến của khu vực và thế giới để đào tạo theo hệ thống tín chỉ, cải tiến liên tục chương trình, phương pháp dạy - học và cách thức quản lý của nhà trường.

3. Áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý và dạy – học, hướng tới người học, người sử dụng lao động và xã hội.

4. Phát huy mọi tiềm năng và sự cống hiến của tất cả các thành viên. Xây dựng nhà trường đoàn kết thống nhất và phát triển.

5. Duy trì hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, áp dụng tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội ISO 26000, hướng đến hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM để quản lý giáo dục - đào tạo.