Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai

Tên trường: Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai

Mã trường: CDT4805

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng

Địa chỉ: Số 7 (368 cũ) Đường 30/4, P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa, Đồng Nai

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Website: http://dongnaiart.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/dongnaiart.edu.vn/

Điểm mạnh:  Nhà trường có thế mạnh về lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng. Hiện nay nhà trường có đủ chương trình đào tạo và đang đào tạo các ngành với trình độ cao đẳng như sau:

 Thiết kế đồ họa,Thiết kế nội thất,Thiết kế thời trang

 Gốm,Điêu khắc, Nhiếp ảnh

  Truyền thông đa  phương tiện

Các nghề đào tạo trình độ cao đẳng gồm:

 Thiết kế đồ họa

May và thiết kế thời trang

 

 

Tên trường: Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai

Mã trường: CDT4805

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng

Địa chỉ: Số 7 (368 cũ) Đường 30/4, P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa, Đồng Nai

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Website: http://dongnaiart.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/dongnaiart.edu.vn/

Việc xây dựng Đề án phát triển giai đoạn 2020-2035 là một nhu cầu chính đáng và bức thiết của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai, phù hợp với nguyện vọng của đội ngũ cán bộ - công nhân viên, sinh viên - học sinh nhà Trường là được góp phần vào sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo hệ đại học, trở thành Trường Đại học  Mỹ thuật ứng dụng và Du lịch trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai; với tiềm năng và thế mạnh của mình để trở thành một trung tâm đào tạo ngành Mỹ thuật ứng dụng và Du lịch tầm cỡ tại khu vực phía Nam; đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực thiết kế Mỹ thuật, Du lịch của nhân dân các tỉnh thành phía Nam phục vụ cho sự phát triển văn hoá xã hội và phát triển kinh tế công nghiệp ở phía Nam của Tổ quốc.

 

 

Tên trường: Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai

Tên tiếng Anh: 

Mã trường: CDT4805

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Trung cấp - Cao đẳng - Liên thông - Liên kết Quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Địa chỉ: Số 7 (368 cũ) Đường 30/4, P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa, Đồng Nai

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Website: http://dongnaiart.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/dongnaiart.edu.vn/

Điểm mạnh:  Nhà trường có thế mạnh về lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng. Hiện nay nhà trường có đủ chương trình đào tạo và đang đào tạo các ngành với trình độ cao đẳng như sau:

 Thiết kế đồ họa,Thiết kế nội thất,Thiết kế thời trang

 Gốm,Điêu khắc, Nhiếp ảnh

  Truyền thông đa  phương tiện

Các nghề đào tạo trình độ cao đẳng gồm:

 Thiết kế đồ họa,May và thiết kế thời trang

Thực hiện chỉ thị số 53/2007/CT-BGDĐT ngày 07 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2007-2008 và Chỉ thị số 46/2008/CT-BGDĐT ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục, nhà trường đã bắt đầu triển khai thực hiện công tác kiểm định chất lượng như: thành lập các các đơn vị chuyên trách về đảm bảo chất lượng giáo dục, các Hội đồng tự đánh giá, lập kế hoạch tự đánh giá và triển khai công tác tự đánh giá trong toàn trường theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 (gồm 10 tiêu chuẩn và 55 tiêu chí) của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Tuy nhiên, công tác kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường chưa đạt được hiệu quả cao và chưa theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra do:

 Các cán bộ làm công tác đảm bảo chất lượng là những giảng viên kiêm nhiệm, chưa được đào tạo một cách bài bản để có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác chuyên môn và chưa thực sự đầu tư thời gian cho công việc.

-   Hệ thống quản lý thông tin chưa hoàn chỉnh và chưa được thường xuyên cập nhật về mọi hoạt động của trường. Việc chia sẻ thông tin giữa trường và các đơn vị còn nhiều bất cập và hạn chế, vì vậy việc tìm kiếm thu thập minh chứng còn gặp nhiều khó khăn.

-   Ý thức về đảm bảo chất lượng của một số thành viên trong trường chưa được thể hiện rõ ràng và đầy đủ, văn hóa chất lượng chưa thật sự thâm nhập vào

mọi mặt hoạt động của cá nhân và đơn vị.

-       Chưa lấy ý kiến phản hồi của các nhà tuyển dụng về sản phẩm đào tạo của nhà trường.