Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Miền Trung

Tên trường: Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại Thanh Hóa

Loại trường: Công lập

Mã trường: DMT

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông

Địa chỉ: Số 04 Trần Phú - Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hóa

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực Thanh Hóa

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Website: http://tnmt.edu.vn/   Website: http://cmm.edu.vn

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiết tại đây)

Sáng 9/4/2018, Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ ra mắt Phân hiệu, công bố các Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường  liên quan đến việc thành lập Phân hiệu và bộ máy của Phân hiệu.

 Lễ công bố Quyết định thành lập Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa diễn ra tại hội trường của nhà trường, địa chỉ số 04 - Trần Phú, phường Ba Đình, TX Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Đồng chí Võ Tuấn Nhân - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại buổi lễ

Tham dự lễ công công bố gồm có: ông Võ Tuấn Nhân - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Phạm Đăng Quyền - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, PGS.TS Nguyễn Ngọc Thanh - Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, lãnh đạo các sở ban ngành trong tỉnh cùng đông đảo cán bộ, giảng viên của trường.

2-Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Ông Võ Tuấn Nhân - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trao quyết định thành lập Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Tuấn Nhân - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nói: Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa được thành lập tạo ra những thuận lợi rất lớn trong công tác đào tạo đại học cho cán bộ, công chức của ngành ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Tuy nhiên, để làm tốt được công tác đào tạo đáp ứng với điều kiện phát triển của đất nước, Phân hiệu cần quan tâm tới một số vấn đề sau:

 Củng cố và xây dựng đội ngũ giảng viên của Phân hiệu từng bước đạt chuẩn giảng viên giảng dạy đại học, nhanh chóng đưa phân hiệu trở thành một cơ sở  đủ điều kiện đào tạo trình độ đại học và sau đại học…Tập trung xây dựng cơ sở vật chất, hoàn thiện hệ thống giáo trình, bài giảng. Từng bước đưa các chương trình đào tạo tiên tiến vào áp dụng giảng dạy. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tập trung nghiên cứu những đề tài khoa học mang tính tứng dụng cao. Xây dựng chiến lược phát triển của Phân hiệu đến năm 2025 và tầm nhìn tới năm 2030, trong đó cần chú trọng đến công tác hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo...

 Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã trao quyết định thành lập Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa, cũng như Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa cho PGS. TS Hoàng Anh Huy. 

Tên trường: Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại Thanh Hóa

Loại trường: Công lập

Mã trường: DMT

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông

Địa chỉ: Số 04 Trần Phú - Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hóa

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực Thanh Hóa

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Website: http://tnmt.edu.vn/   Website: http://cmm.edu.vn

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiết tại đây)

Tên trường: Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại Thanh Hóa

Loại trường: Công lập

Mã trường: DMT

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông

Địa chỉ: Số 04 Trần Phú - Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hóa

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực Thanh Hóa

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Website: http://tnmt.edu.vn/   Website: http://cmm.edu.vn

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiết tại đây)

Tên trường: Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại Thanh Hóa

Loại trường: Công lập

Mã trường: DMT

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông

Địa chỉ: Số 04 Trần Phú - Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hóa

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực Thanh Hóa

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Website: http://tnmt.edu.vn/   Website: http://cmm.edu.vn

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiết tại đây)

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận