Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng

Hai Phong Medical College Sứ mạng của , cả nước nói chung phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng không ngừng phát triển các nguồn lực để ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng các ngành nghề đào tạo, nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu xã hội.
Thành lập từ năm 1960, trải qua 54 năm xây dựng và phát triển trường đã đào tạo trên 25.000 cán bộ y tế góp phần chăm sóc bảo vệ và nâng cao sưc khỏe nhân dân.Trường hiện có 4 phòng, 6 khoa và bộ môn với gần 100 cán bộ giảng viên-CNV trong đó có trên 40% CBVC có trình độ sau đại học; lưu lượng trên 2500 học sinh – sinh viên với các hệ đào tạo.
Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 và các năm tiếp theo trở thành Trường trọng điểm vùng Duyên hải Bắc bộ, là một trong những cơ sở giáo dục-đào tạo, NCKH và chuyển giao công nghệ, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết 32 của Bộ chính trị về sự phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kì CNH, HĐH đất nước.

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HẢI PHÒNG

Mã trường: CYF  Website: cdythaiphong.edu.vn

Ngành học

Mã ngành

Môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng

 

 

500

Điều dưỡng

C720501

-Toán, Hoá học, Sinh học

400

Dược

C900107

-Toán, Vật lí, Hoá học;
-Toán, Hoá học, Sinh học

100

- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh trong cả nước
- Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia
- Các thông tin khác:
+ Thời gian nhận hồ sơ theo quy định của Bộ GD&ĐT
+ Hệ CĐ điều dưỡng có 50 chỉ tiêu liên thông chính quy dành cho thí sinh tốt nghiệp trung cấp điều dưỡng từ 36 tháng trở lên. Hình thức thi tuyển 03 môn (Giải phẫu, Chuyên môn, Toán). Thời gian nhận hồ sơ 01/8/2016 đến 31/8/2016.

Phòng Khảo thí & Quản lý chất lượng

Đào tạo Hành Nghề Dược
Hệ Liên thông từ Trung Cấp Lên CĐ Dược Hà Nội           2,5 năm học phí 2 triệu 800 ngìn
Hệ Liên thông từ Trung Cấp Lên Đại Học Dược HN   3,5 năm học phí 2 triệu 800 ngìn
Hệ Liên thông từ Trung CĐ  Lên ĐH Dược Hà Nội     1 năm học phí 1 triệu 200 ngìn

Phòng Khảo thí & Quản lý chất lượng

Đào tạo Hành Nghề Dược
Hệ Liên thông từ Trung Cấp Lên CĐ Dược Hà Nội           2,5 năm học phí 2 triệu 800 ngìn
Hệ Liên thông từ Trung Cấp Lên Đại Học Dược HN   3,5 năm học phí 2 triệu 800 ngìn
Hệ Liên thông từ Trung CĐ  Lên ĐH Dược Hà Nội     1 năm học phí 1 triệu 200 ngìn

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận