Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I

Trường Trung học Cảnh sát nhân dân I được thành lập theo Quyết định số 08/QĐ-BNV ngày 20/2/1989 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) trên cơ sở sáp nhập 3 Trường Cao đẳng: Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, Cao đẳng Cảnh sát bảo vệ và Cao đẳng Cảnh sát trại giam.

Trường Trung học Cảnh sát nhân dân III được thành lập theo Quyết định số 08/QĐ-BNV ngày 20/2/1989 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) trên cơ sở sáp nhập 2 Trường Trung học: Trung học Cảnh sát nhân dân thành phố Hà Nội và Trung học Cảnh sát nhân dân thành phố Hải Phòng.
Ngày 4/10/1993, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ký Quyết định số 402/QĐ-BNV sáp nhập Trường Tr­ung học Cảnh sát nhân dân I và Trung học Cảnh sát nhân dân III thành Trường Trung học Cảnh sát nhân dân I.
Ngày 25/12/2006, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 2012/2006/QĐ- BCA(X13) quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân I, tên Trường được đổi từ Trường Trung học Cảnh sát nhân dân I thành Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân I.Ngày 12/4/2004, Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân đã có Quyết định số 342/X11(X12) xác định ngày 30-12 -1965 là ngày truyền thống của Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân I.

Trải qua 45 năm xây dựng và trưởng thành, qua các thời kỳ Trường đã đảm nhận nhiều bậc học (sơ học, trung học, cao đẳng) nhiều loại hình đào tạo (bồi dưỡng, tại chức, tập trung...) đối với tất cả các chuyên ngành của lực lượng Cảnh sát nhân dân; cơ sở đào tạo lại phân tán, chuyển đổi hàng chục địa điểm khác nhau. Mặc dù gặp phải rất nhiều khó khăn, thử thách nhưng các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường đã đồng tâm hiệp lực, luôn phát huy sáng kiến, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, chủ động vượt qua mọi gian khổ, thách thức hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Ngành giao cho.

Những thành tích nổi bật nhà trường đã đạt được qua 45 năm xây dựng và trưởng thành là:

Về công tác giáo dục- đào tạo: Trước sự đòi hỏi của tình hình đất nước và yêu cầu nhiệm vụ mà ngành Công an giao cho, Nhà trường luôn chủ động nghiên cứu đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp dạy học phù hợp với thực tiễn từng giai đoạn cách mạng cụ thể và đã đạt được nhiều thành tích quan trọng.

Hàng năm, Nhà trường luôn vượt mức chỉ tiêu đào tạo theo quy mô được ấn định. Tính riêng hệ chính quy đào tạo tập trung tại Trường đã cung cấp cho Công an các đơn vị địa phương trong cả nước gần 15 vạn học sinh. Kết quả đào tạo từng bước được nâng cao. Học sinh ra trường được Công an các đơn vị địa phương đánh giá nắm được quy trình công tác và cách xử lý tình huống nghiệp vụ trong thực tế. Nhiều học sinh sau khi ra trường đã trưởng thành và được giao những nhiệm vụ trọng trách, chủ chốt của ngành Công an, của Đảng và Nhà nước. Nhiều đồng chí đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, một số đồng chí đã hy sinh anh dũng vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc (liệt sỹ Phạm Văn Cường, Lê Thanh á, Nguyễn Văn Ngữ, Nguyễn Tài Hải....)

Trường là một trong những đơn vị đi đầu trong việc tổ chức liên kết đào tạo thông qua các hình thức như: các khoa chuyên ngành tổ chức liên kết với Công an các đơn vị địa phương làm địa bàn thực tế, thực tập cho thầy và trò; liên kết với Công an các đơn vị địa phương tổ chức đào tạo hệ vừa làm vừa học và công an xã liên kết đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ cơ quan xí nghiệp . Tổ chức giao lưu và hợp tác quốc tế về công tác đào tạo với Công an một số nước trong khu vực như Bộ An ninh Lào, Trường Trung cấp An ninh I – Bộ An ninh Lào, Học viện Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Học viện Cảnh sát Hoàng gia Campuchia; Đồng thời tổ chức cho các đồng chí lãnh đạo, giáo viên tham gia học tập, tham quan trao đổi kinh nghiệm về công tác đào tạo với một số nước trên thế giới theo chương trình của Bộ Công an.

Chương trình đào tạo, chương trình môn học, giáo trình tài liệu dạy học được quan tâm chỉ đạo biên soạn và nghiệm thu đáp ứng yêu cầu đào tạo với nhiều loại hình khác nhau như: tập trung, vừa làm vừa học, công an xã theo hướng tăng thực hành, giảm lý thuyết và sát thực tiễn.

Công tác nghiên cứu khoa học thường xuyên được quan tâm, nội dung nghiên cứu tập trung vào cải tiến nội dung phương pháp giảng dạy và bám sát thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm của ngành, góp phần tham gia vào giữ gìn trật tự an toàn xã hội, nhiều đề tài được nghiệm thu đánh giá xuất sắc; Phong trào học sinh tham gia viết chuyên đề tốt nghiệp phát triển mạnh. Nhiều chuyên đề tốt nghiệp của học sinh đã được các đơn vị, địa phương đánh giá tốt và đưa vào áp dụng trong thực tiễn. Đây là nguồn bổ sung các tư liệu thực tế phục vụ công tác nghiên cứu và dạy học. Trong các cuộc thi chuyên đề do Bộ Công an và các đoàn thể quần chúng tổ chức, học sinh của Trường luôn đạt giải cao.

Phương pháp dạy học thường xuyên được đổi mới, thực hiện phương châm “Lấy người học làm trung tâm”, Nhà trường đã chủ động nghiên cứu, đưa những nội dung thiết thực vào giảng dạy; chủ động và kịp thời đưa tình huống nghiệp vụ vào giáo trình môn học chuyên ngành và xây dựng hệ thống bài tập tình huống nghiệp vụ. Hồ sơ bài giảng, nhất là giáo án điện tử và việc sử dụng công nghệ thông tin, phương tiện kỹ thuật hiện đại trong dạy học cũng đã được chú trọng nhất là đối với đội ngũ giáo viên trẻ, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường. Phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, hội giảng, thi học sinh giỏi được duy trì thường xuyên, nhiều đồng chí được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp Bộ, cấp Trường. Qua các Hội giảng, thi học sinh giỏi do Bộ tổ chức, đội tuyển giáo viên và học sinh của Trường tham gia đều đạt giải cao.

Đội ngũ giáo viên của Trường ngày càng được trưởng thành cả về số lượng và chất lượng trong đó trình độ tiến sĩ, thạc sĩ đạt 34,5%. Nhà trường vinh dự có 2 đồng chí được tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và 19 đồng chí được tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Đội ngũ giáo viên đều thể hiện sự tận tâm với công tác giảng dạy, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, sư phạm, thực sự giữ vai trò quyết định chất lượng đào tạo.

Về công tác quản lý giáo dục học viên: Bên cạnh việc đào tạo kiến thức chuyên môn, Nhà trường luôn chú trọng nội dung rèn luyện kỷ luật, kỷ cương, giáo dục đạo đức, nhân cách cho học viên. Công tác quản lý giáo dục học viên luôn được đổi mới cả về nội dung và phương pháp, duy trì thường xuyên phong trào thi đua học tốt – rèn luyện tốt nhằm phát huy tính tự giác, trách nhiệm của mỗi cán bộ, học viên nên đã đưa mọi hoạt động vào nền nếp, tạo dựng được môi trường giáo dục lành mạnh. Nhiều tập thể học sinh đạt danh hiệu xuất sắc, tiên tiến, nhiều học sinh đạt danh hiệu học sinh ưu tú, xuất sắc. Bên cạnh đó, Trường còn thường xuyên làm tốt công tác phối hợp với chính quyền, Công an và nhân dân nơi Trường đóng quân. Do đó, tuy phải phân tán nhiều nơi, với các địa bàn phức tạp, số lượng học sinh đông, cán bộ quản lý thiếu, nhưng cán bộ, học sinh vẫn luôn giữ vững phẩm chất người Công an cách mạng, không có học sinh vi phạm pháp luật nghiêm trọng được nhân dân địa phương tin yêu, quý trọng và tận tình giúp đỡ.

Về công tác hậu cần đời sống: Mặc dù phải phân tán, di chuyển tới hai chục địa điểm khác nhau, đến nay sau nhiều năm phấn đấu vượt bậc vừa giảng dạy vừa xây dựng cơ sở vật chất, Nhà trường đã cơ bản hoàn thành xây dựng cơ sở Trung tâm và triển khai xây dựng cơ bản mới cơ sở Sóc Sơn với các tiêu chuẩn hiện đại, tiên tiến, luôn được đánh giá là đơn vị có sự chỉ đạo chặt chẽ và tổ chức xây dựng cơ sở vật chất nhanh, đảm bảo chất lượng, an toàn và đúng nguyên tắc. Trường được Bộ Công an tặng nhiều Cờ, Bằng khen về công tác hậu cần, xây dựng cơ bản.

Trong thời gian gần đây, lưu lượng học sinh đông và tăng nhanh, công tác hậu cần đời sống đã được quan tâm chỉ đạo đáp ứng cao nhất yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học trong Nhà trường. Chỉ tính từ năm 2005 đến nay, công tác xây dựng cơ bản đã tạo diện mạo mới cho Nhà trường trở nên khang trang, sạch đẹp việc đầu tư trang thiết bị hiện đại các phòng làm việc, phòng học, hội trường, cải thiện điều kiện lao động, sinh hoạt đã tạo những điều kiện về cơ sở vật chất cơ bản nhất để động viên cán bộ chiến sỹ, học sinh hăng say cống hiến trong sự nghiệp dạy và học. Đặc biệt với với việc xây dựng trang Web, sử dụng truyền hình trực tuyến và nối mạng internet đã dần đưa các mặt công tác trong Trường tiếp cận nhịp sống hiện đại, từng bước góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Về công tác xây dựng lực lượng: Kế thừa và phát huy truyền thống 45 năm qua, Nhà trường đã tiếp tục chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng, tổ chức nhiều đợt thi đua đặc biệt gắn với các sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước, của Ngành, đặc biệt là hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” góp phần động viên cán bộ chiến sỹ trong nhà trường hăng hái thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đã tổ chức triển khai Quyết định 2012/2006/QĐ-BCA(X13) của Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Trường và của 20 đơn vị cơ sở. Công tác tổ chức cán bộ được Nhà trường thường xuyên quan tâm nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục đào tạo, thường xuyên làm tốt công tác bổ nhiệm, bố trí, sắp xếp, quy hoạch cán bộ lãnh đạo chỉ huy, thăng cấp, nâng lương và thực hiện các chính sách cán bộ đúng quy định.

Đảng bộ nhà trường thường xuyên làm tốt công tác lãnh đạo các mặt công tác của chường. Việc sinh hoạt đảng được duy trì thường xuyên có nền nếp bảo đảm chất lượng; Thực hiện nghiêm chỉnh 19 điều đảng viên và 11 điều cán bộ, chiến sỹ Công an không được làm; đảng viên trong toàn Đảng bộ thực hiện tốt quy định 76 của Trung ương về giữ mối liên hệ với địa phương nơi cư trú. Đảng bộ Trường hàng năm liên tục được công nhận “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”, từ năm 1994 đến nay 2 lần liên tục được Đảng uỷ Công an Trung ương tặng Cờ “Đảng bộ 5 năm liền trong sạch - vững mạnh” 1994-1999 và 1999-2004. Thường xuyên làm tốt công tác phát triển Đảng, mỗi năm có hàng trăm Đảng viên mới được kết nạp.

Đoàn thanh niên Nhà trường được tặng 5 Cờ và 11 Bằng khen của Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đã xây dựng được nhiều phong trào thiết thực khơi dậy tính nhiệt tình, năng động của đoàn viên thanh niên như phong trào đưa đoàn viên về các địa phương tham gia giúp nhân dân lao động sản xuất, phong trào đền ơn đáp nghĩa, hiến máu nhân đạo, ủng hộ đồng bào bị bão lụt...

Hội phụ nữ Nhà trường được tặng 2 Cờ và 18 Bằng khen, trong đó có Bằng khen của Chính phủ. Qua việc tổ chức tốt các phong trào, các cuộc thi như “Nữ sinh thanh lịch”, “Cán bộ hội giỏi”, Nữ cán bộ “giữ gìn ngọn lửa – thắp sáng tài năng”... Hội phụ nữ nhà trường được chọn là 1 trong 2 Hội phụ nữ cơ sở xuất sắc nhất Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân được tặng Bằng khen của Bộ Công an tại Hội nghị phụ nữ xuất sắc ngành Công an.

Công đoàn cơ sở Trường được tặng 1 Cờ và 7 Bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam. Đã xây dựng được 4 công trình phần việc do Công đoàn đảm nhận gắn vai trò người đoàn viên tích cực chủ động sáng tạo, cải tiến phương pháp làm việc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường

Phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, liên tục được Thành phố Hà Nội và Quận Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn tặng Cờ tiên tiến xuất sắc về thể dục thể thao. Luôn được Đảng và Nhà nước cũng nhưng ngành Công an tặng Bằng khen trong việc tham gia duyệt binh, diễu hành, xếp hình, xếp chữ phục vụ các ngày lễ trọng đại của Đảng, Nhà nước, của Ngành và gần đây là dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng CAND, 5 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Với những thành tích nêu trên, nhà trường đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Riêng thời kỳ đổi mới đã được tặng Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Quân công hạng Nhất, 1 Huân chương Quân công hạng Nhì, 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng Nhì, 2 Cờ thi đua của Chính phủ, 10 Cờ thi đua của Bộ Công an, 4 Cờ thi đua của Bộ Giáo dục & Đào tạo và nhiều Bằng khen, Giấy khen đối với nhiều lượt tập thể và cán bộ chiến sỹ trong Nhà trường. Trường luôn phấn đấu giữ vững là một trong các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” khối các Trường Trung cấp CAND.

Đạt được những kết quả trên đây trước hết do sự quan tâm lãnh đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Đảng uỷ và lãnh đạo Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân cùng với sự phối hợp, tạo điều kiện, ủng hộ của Công an các đơn vị, địa phương, sự đùm bọc giúp đỡ của chính quyền và nhân dân các địa phương nơi Trường đóng quân. Đó là kết tinh cao nhất sự đoàn kết, tinh thần nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường, vì sự nghiệp “trồng người” cao quý và đầy trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Ngành đã tin tưởng giao cho Nhà trường.

Kế thừa truyền thống vẻ vang 45 năm xây dựng và trường thàng toàn thể đảng viên, cán bộ giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường quyết tâm phấn đấu vươn lên hơn nữa hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Ngành và nhân dân giao phó./.

 

nguồn tin:http://www.tccsnd1.edu.vn/

 

TUYỀN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN I

Ký hiệu: CD1

Số …đường Khuất Duy Tiến, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội

ĐT: 04.362961250 

Ngành học

Mã Ngành

Khối/Môn xét tuyển

Chỉ tiêu

 Các ngành đào tạo cao đẳng

 

- A: Toán, Lý, Hóa

- A1: Toán, Lý, tiếng Anh

- C: Văn, Sử, Địa

- D1: Toán, Văn, tiếng Anh

 

 Trinh sát cảnh sát

 

200

 Quản lý hành chính về trật tự xã hội

 

- Phương thức tuyển sinh:

Xét tuyển trong số thí sinh không trúng tuyển Học viện CSND đăng ký nguyện vọng theo phân luồng tuyển sinh.

- Vùng tuyển sinh: phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra)

 

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành các Quyết định về việc thành lập Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I và Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I.
Theo đó, 2 trường Cao đẳng được thành lập trên cơ sở Trường Trung cấp An ninh nhân dân I và Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân I, là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Bộ Công an, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng.
Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I và Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I hoạt động theo Điều lệ trường cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; có trách nhiệm chuẩn bị đủ các điều kiện đảm bảo chất lượng; mở ngành, triển khai đào tạo nguồn nhân lực ở trình độ cao đẳng khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép.
Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I có trụ sở chính tại xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội; Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I có trụ sở chính tại đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

 

Cục Đào tạo, Tổng cục XDLL CAND cho biết, nét mới nhất trong xét tuyển vào trung cấp năm nay là sẽ xét theo điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu phân bổ cho từng trường trung cấp. Năm nay không phân bổ chỉ tiêu và xét tuyển riêng cho từng đơn vị, địa phương.

 

Ngày 27/8, Cục Đào tạo cho biết, căn cứ để xét tuyển vào các trường trung cấp CAND hoặc hệ trung cấp tại các trường đại học CAND năm 2012 chính là kết quả thi đại học CAND năm 2012 của thí sinh. Điểm xét tuyển là tổng điểm của điểm thi (thi cả 3 môn, không có điểm liệt) và các điểm ưu tiên con cán bộ Công an, đối tượng, khu vực nếu có. Các học viện, trường đại học CAND chỉ chuyển cho các trường trung cấp CAND dữ liệu điểm thi của thí sinh không trúng tuyển đại học để phục vụ việc xây dựng phương án điểm trung cấp CAND.
Trên cơ sở kết quả điểm thi và chỉ tiêu tuyển của từng trường, Bộ quy định điểm xét tuyển tối thiểu vào trung cấp CAND theo khu vực (phía Bắc, phía Nam). Phương án điểm trúng tuyển theo chỉ tiêu từng đối tượng (nam, nữ) phân bổ cho từng trường hoặc khu vực phía Bắc, phía Nam (đối với chỉ tiêu tuyển sinh trong toàn quốc). Số thí sinh trúng tuyển ở các khối thi được xác định theo tỉ lệ thí sinh đủ điều kiện đăng ký xét tuyển ở từng khối thi (thi đủ 3 môn, không có điểm liệt). Thí sinh được tuyển thẳng (nếu có) trừ vào chỉ tiêu theo đối tượng nam, nữ của trường, hoặc chỉ tiêu của khu vực. Các trường xây dựng và quyết định phương án điểm trúng tuyển đảm bảo số thí sinh trúng tuyển không vượt quá 3% chỉ tiêu theo từng đối tượng (nam, nữ), khu vực và tổng chỉ tiêu của trường, đảm bảo không thấp hơn mức điểm xét tuyển tối thiểu vào trung cấp theo quy định của Bộ Công an; đồng thời đảm bảo không có thí sinh bằng điểm nhưng không trúng tuyển và báo cáo phương án điểm trúng tuyển về Tổng cục III (qua Cục Đào tạo) để theo dõi.


Các trường xác định điểm trúng tuyển theo từng đối tượng nam riêng, nữ riêng theo chỉ tiêu của trường. Riêng các trường: Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI, Trung cấp Cảnh sát Vũ trang, Trường Trung cấp Cảnh sát giao thông (chuyên ngành Cảnh sát giao thông đường thủy); hệ trung cấp của Trường Đại học Phòng Cháy chữa cháy; hệ trung cấp của Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân xác định điểm trúng tuyển theo từng khu vực phía Bắc, phía Nam cho từng đối tượng nam riêng, nữ riêng.
Như vậy, năm 2012, Bộ Công an sẽ quy định mức điểm xét tuyển tối thiểu (giống như mức điểm sàn), các thí sinh có từ mức điểm sàn sẽ tham dự xét tuyển vào trung cấp CAND.
Phân luồng đăng ký xét tuyển trung cấp Công an nhân dân
Đăng ký dự thi Học viện An ninh nhân dân được đăng ký xét tuyển vào 1 trong 3 trường: Trường Trung cấp An ninh nhân dân I; Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang; Trường Trung cấp An ninh nhân dân II.
Đăng ký dự thi Học viện Cảnh sát nhân dân được đăng ký xét tuyển vào 1 trong 7 trường hoặc hệ trung cấp sau: Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân I, Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI, Trường Trung cấp Cảnh sát Vũ trang; Hệ trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ (xét tuyển thí sinh dự thi khối A, D1); Trường Trung cấp Cảnh sát giao thông - chuyên ngành Đường thủy; Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân II; Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân III.
Đăng ký dự thi Trường Đại học An ninh nhân dân chỉ được đăng ký xét tuyển vào Trường Trung cấp An ninh nhân dân II.
Đăng ký dự thi Trường Đại học Cảnh sát nhân dân được đăng ký xét tuyển vào 1 trong 7 trường hoặc hệ trung cấp sau: các trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân II, III, VI, Trung cấp Cảnh sát vũ trang, Trung cấp Cảnh sát giao thông - Chuyên ngành CS giao thông đường bộ - đường sắt; Trường Trung cấp Cảnh sát giao thông - chuyên ngành CS giao thông đường thủy và Hệ trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ (xét tuyển thí sinh dự thi khối A, D1).
Đăng ký dự thi Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy chỉ được đăng ký xét tuyển vào Hệ trung cấp Phòng cháy chữa cháy.
Đăng ký dự thi Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân chỉ được đăng ký xét tuyển vào Hệ trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ.
Thời hạn xét tuyển đối với trường Trung cấp CAND bắt đầu từ ngày 10/8 đến 10/9. Điểm trúng tuyển sẽ được các trường công bố trước ngày 15/9. Chiêu sinh nhập học: Trước ngày 15/10. Hồ sơ, thủ tục nhập học: Theo hướng dẫn của Công các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thí sinh đăng ký hộ khẩu thường trú.
Năm 2012, tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển trung cấp là: 43.825 thí sinh, cụ thể ở các trường như sau: Trung cấp ANND I: 5.189 thí sinh (chỉ tiêu 610); Trung cấp ANND II: 5.673 thí sinh (chỉ tiêu 750); Trung cấp CSND I: 10.332 thí sinh (chỉ tiêu 1.100); Trung cấp CSND II: 6.184 thí sinh (chỉ tiêu 1.200); Trung cấp CSVT: 3.577 thí sinh (chỉ tiêu 310); Trung cấp CSND III: 3.619 thí sinh (chỉ tiêu 550); Trung cấp CSND VI: 3.979 thí sinh (chỉ tiêu 200); Trung cấp CSGT: 1.198 thí sinh (chỉ tiêu 300); Hệ Trung cấp PCCC: 2.583 thí sinh (chỉ tiêu 550); Hệ trung cấp KTNV: 1.496 thí sinh (chỉ tiêu 160).
Nguồn Báo CATP

 

600 chỉ tiêu vào hệ Cao đẳng
Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I: chỉ tiêu 100; khối A, A1, C, D1. Xét tuyển trong số thí sinh không trúng tuyển Học viện ANND, Học viện Chính trị CAND có đăng ký nguyện vọng theo phân luồng tuyển sinh.
Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II: chỉ tiêu 100; A, A1, C, D1. Xét tuyển trong số thí sinh không trúng tuyển Học viện ANND, Học viện Chính trị CAND, Trường Đại học ANND có đăng ký nguyện vọng theo phân luồng tuyển sinh.
Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I: chỉ tiêu 200; A, A1, C, D1. Xét tuyển trong số thí sinh không trúng tuyển Học viện CSND đăng ký nguyện vọng theo phân luồng tuyển sinh.
Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II: Chỉ tiêu 200; A, A1, C, D1. Xét tuyển trong số thí sinh không trúng tuyển Học viện CSND, Trường Đại học CSND có đăng ký nguyện vọng theo phân luồng tuyển sinh.
Chỉ tiêu vào hệ trung cấp
Trường Đại học PCCC: - Đào tạo cho Công an: 300 chỉ tiêu; đào tạo cho dân sự 100 chỉ tiêu; xét tuyển khối A.
Đối với đào tạo cho lực lượng Công an: Xét tuyển trong số thí sinh không trúng tuyển đào tạo hệ đại học của Trường Đại học PCCC có đăng ký nguyện vọng.
Đối với đào tạo cho dân sự: Xét tuyển thí sinh khối A không trúng tuyển vào các trường trong và ngoài ngành Công an.
Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần CAND: Chỉ tiêu 100; khối A, A1; Xét tuyển trong số thí sinh không trúng tuyển đào tạo hệ đại học của Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần CAND có đăng ký nguyện vọng.
Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I: Chỉ tiêu 50; khối A, A1, C, D1. Xét tuyển trong số thí sinh không trúng tuyển Học viện ANND, Học viện Chính trị CAND, hệ cao đẳng Trường Cao đẳng ANND I có đăng ký nguyện vọng theo phân luồng tuyển sinh.
Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II: Chỉ tiêu 50; khối A, A1, C, D1. Xét tuyển trong số thí sinh không trúng tuyển Học viện ANND, Học viện Chính trị CAND, Trường Đại học ANND, hệ cao đẳng Trường Cao đẳng ANND II có đăng ký nguyện vọng theo phân luồng tuyển sinh.
Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I: Chỉ tiêu 100; A, A1, C, D1. Xét tuyển trong số thí sinh không trúng tuyển Học viện CSND, hệ cao đẳng Trường Cao đẳng CSND I đăng ký nguyện vọng theo phân luồng tuyển sinh.
Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II: Chỉ tiêu 100; A, A1, C, D1. Xét tuyển trong số thí sinh không trúng tuyển Học viện CSND, Trường Đại học CSND, Hệ cao đẳng Trường Cao đẳng CSND II có đăng ký nguyện vọng theo phân luồng, phân vùng tuyển sinh.
Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân III: Chỉ tiêu 50; A, A1, C, D1. Xét tuyển trong số thí sinh không trúng tuyển Học viện CSND, Trường Đại học CSND, Hệ cao đẳng Trường Cao đẳng CSND II có đăng ký nguyện vọng theo phân luồng, phân vùng tuyển sinh.
Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V: Chỉ tiêu 100, khối A, A1, C, D1.
- Chuyên ngành CSGT đường thủy: Xét tuyển trong số thí sinh không trúng tuyển Học viện CSND, Trường Đại học CSND, Hệ cao đẳng Trường Cao đẳng CSND I, Trường Cao đẳng CSND II có đăng ký nguyện vọng theo phân luồng, phân vùng tuyển sinh.
- Chuyên ngành khác: Xét tuyển trong số thí sinh không trúng tuyển Học viện CSND, Trường Đại học CSND, Hệ cao đẳng Trường Cao đẳng CSND II có đăng ký nguyện vọng theo phân luồng, phân vùng tuyển sinh.
Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI: Chỉ tiêu 75; khối A, A1, C, D1. Xét tuyển trong số thí sinh không trúng tuyển Học viện CSND, Trường Đại học CSND, Hệ cao đẳng Trường Cao đẳng CSND I, Trường Cao đẳng CSND II có đăng ký nguyện vọng theo phân luồng, phân vùng tuyển sinh.
Trường Trung cấp Cảnh sát Vũ trang: Chỉ tiêu 75; khối A, A1, C, D1. Xét tuyển trong số thí sinh không trúng tuyển Học viện CSND, Trường Đại học CSND, Hệ cao đẳng Trường Cao đẳng CSND I, Trường Cao đẳng CSND II có đăng ký nguyện vọng theo phân luồng, phân vùng tuyển sinh.