Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Giới thiệu đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQGHN Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là một trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam Trụ sở chính của trường đặt tại số 336 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Hiện nay nhà trường đang đào tạo 13.000 sinh viên các hệ, trong đó có 3.100 học viên cao học và 292 nghiên cứu sinh. Số lượng cán bộ, giảng viên là 500 người, trong đó có 13 Giáo sư, 72 Phó Giáo sư, 138 Tiến sĩ khoa học và Tiến sĩ cùng 192 Thạc sĩ.Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQGHN

Trưởng Bộ môn Công tác Xã hội thuộc Khoa Xã hội học

Trưởng Bộ môn Hán Nôm thuộc Khoa Văn học

Giám đốc Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Đào tạo

Viện trưởng Viện Chính sách và Quản lý

Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn

Giám đốc Bảo tàng Nhân học

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giới, Dân số, Môi trường và Các vấn đề xã hội

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương và các vấn đề quốc tế

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn Tâm lí

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo đương đại

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển Dân tộc thiểu số - Miền núi và Lưu vực Sông Hồng

Trưởng Bộ môn Tôn giáo học thuộc Khoa Triết học

Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ và Hợp tác đào tạo

Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQGHN Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học
Hàng năm, trường còn thu hút hàng nghìn lượt học viên người nước ngoài đến theo học tiếng Việt và văn hoá, lịch sử,… Việt Nam hình thức chính quy bậc đại học (ngành Việt Nam học, Quan hệ quốc tế, Ngữ văn Anh, Ngữ văn Pháp,...) và sau đại học (chuyên ngành Việt Nam học, Ngôn ngữ học, Lịch sử,...), là trường có số lượng sinh viên, học viên người nước ngoài đông nhất tại Việt Nam hiện nay.
Chuyên ngành đào tạo tại đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQGHN
Với 55 chương trình giáo dục thuộc 29 ngành đào tạo bậc đại học, 33 chương trình sau đại học và trên 10 chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài, trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQGHN đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu đa dạng của người học, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho TPHCM, các tỉnh, thành phía Nam trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
>> Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQGHN
>> Điểm thi Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQGHN
>> Tỉ lệ chọi Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQGHN

 

Tên trường: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội)

Tên tiếng Anh: University of Social Sciences and Humanities (USSH)

Mã trường: QHX

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Văn bằng 2 - Liên kết quốc tế

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Địa chỉ: 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT: 0243.8585.237      Email: contact@ussh.edu.vn

Website: http://www.ussh.vnu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/truongdaihockhoahocxahoivanhanvanhanoi/

1. Sứ mệnh Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN có sứ mệnh đi đầu trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao; nghiên cứu, sáng tạo và truyền bá tri thức về Khoa học xã hội và nhân văn, phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

2. Giá trị cốt lõi và khẩu hiệu hành động Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Tiên phong – Sáng tạo – Chất lượng cao – Trình độ cao Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

3. Tầm nhìn 2035 Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Phát huy thế mạnh của một trường đại học khoa học cơ bản, tập trung nguồn lực xây dựng Trường ĐHKHXH&NV thành một trường đại học nghiên cứu, đa ngành và liên ngành với đội ngũ chuyên gia giỏi, đầu ngành; phát triển một số ngành, chuyên ngành đào tạo mới, tiên phong đóng vai trò nòng cốt trong đào tạo và nghiên cứu các ngành khoa học cơ bản của đất nước đạt trình độ khu vực và quốc tế; xếp vào nhóm 100 các trường đại học hàng đầu của khu vực châu Á và nhóm 500 đại học của thế giới.

II. Mục tiêu chiến lược Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

1. Mục tiêu chung Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Phát triển Trường ĐHKHXH&NV theo định hướng một đại học nghiên cứu, tiếp tục khẳng định vị trí hàng đầu trong nghiên cứu, đào tạo các ngành khoa học xã hội và nhân văn của Việt Nam, phấn đấu đến năm 2025 đưa trường đứng vào nhóm 150 các trường đại học hàng đầu Châu Á, năm 2035 vào nhóm 100 các trường đại học hàng đầu châu lục và ngang tầm với các đại học tiên tiến (thuộc nhóm 500) của thế giới.

 

 

 

Chức năng nhiệm vụ Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Đại học Quốc gia Hà Nội và của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về đào tạo đại học và sau đại học; tổ chức chỉ đạo, thực hiện và giám sát công tác giảng dạy và học tập của các hệ đào tạo và bậc học từ đại học đến sau đại học theo các quy định hiện hành. Những nhiệm vụ chủ yếu:Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc xác định mục tiêu đào tạo, quy mô đào tạo, cơ cấu ngành nghề, mở các ngành, chuyên ngành mới; nghiên cứu đề xuất các biện pháp nhằm cải tiến và hoàn thiện nội dung, chương trình, quy trình, giáo trình, phương pháp đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo.Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo liên kết quốc tế.

Xây dựng kế hoạch giảng dạy chung của toàn Trường cho từng khoá học, năm học, học kỳ; lập thời khoá biểu, bố trí và điều hành lịch trình giảng dạy – học tập.Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Theo dõi và kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch giảng dạy, chương trình đào tạo và quy chế giảng dạy – học tập ở các khoa; đề xuất, bổ sung hoặc điều chỉnh khi cần thiết để Hiệu trưởng xem xét quyết định.

Quản lý hành chính về đào tạo các bậc học, hệ đào tạo của Trường theo đúng các quy chế về đào tạo đại học, sau đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành; tập hợp, thống kê và xử lý các thông tin về giáo vụ và học vụ.

Tham mưu cho Hiệu trưởng các chế độ chính sách đối với cán bộ giảng dạy trong Trường và cán bộ thỉnh giảng, phục vụ giảng dạy; kiểm tra xác nhận giờ giảng của giảng viên để Nhà trường trả thù lao; đề xuất ý kiến về nhu cầu cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết phục vụ giảng dạy - học tập.Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Tổ chức hướng dẫn giải đáp thắc mắc của sinh viên, học viên về quy chế học tập, kiểm tra, thi.

Lập kế hoạch triển khai tổ chức tuyển sinh các hệ đào tạo đại học, sau đại học hàng năm; đầu mối tổ chức công tác tuyển sinh cùng các đơn vị khác trong Trường.

Giới thiệu chung Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Kể từ khi thành lập năm 1995 đến nay, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV) luôn chú trọng hợp tác quốc tế.

Về thành tựu:Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

- Đã ký 273 hiệp định hợp tác (MOU) với trường đại học, viện nghiên cứu, quỹ và các tổ chức quốc tế trên thế giới.

- Đã và đang triển khai các chương trình đào tạo quốc tế theo phương thức (2+2) và (3+1). Mỗi năm có hơn 300 sinh viên quốc tế theo học chương trình này tại Trường.Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

- Đã và đang tổ chức thực nhiều chương trình, dự án quốc tế để nâng cao năng lực đội ngũ quản lý, giảng dạy, nghiên cứu và học tập của cán bộ, giảng viên và sinh viên; mời các chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy và nghiên cứu tại Trường.

- Đã tìm kiếm nhiều học bổng (tiến sĩ, thạc sĩ và cử nhân) đi du học nước ngoài cho cán bộ, giảng viên và sinh viên; tìm kiếm nhiều học bổng trong nước và quốc tế cho những sinh viên tài năng và có hoàn cảnh khó khăn.

Về định hướng:Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

- Tiếp tục duy trì, củng cố quan hệ với các đối tác truyền thống; xây dựng thêm mối quan hệ với các đối tác mới theo hướng lựa chọn đối tác hợp tác có hiệu quả và những đối tác xếp thứ hạng cao trong khu vực và thế giới.

- Phát triển các chương trình liên kết quốc tế chất lượng cao và các dự án, đề tài hợp tác khoa học, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược quốc tế hóa giáo dục của Nhà trường.