Trường Đại học Hùng Vương Phú Thọ

Trường Đại học Hùng Vương Phú Thọ
Địa chỉ: Phường Nông Trang, TP. Việt trì, Phú Thọ
Điện thoại: (0210) 3993369 
Website: http://www.hvu.edu.vn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP ĐA CẤP, ĐA NGÀNH TRÊN QUÊ HƯƠNG ĐẤT TỔ

Địa chỉ
- Cơ sở tại Thành phố Việt Trì
   Phường Nông Trang-TP.Việt Trì-Phú Thọ
- Cơ sở tại Thị xã Phú Thọ
   
Phường Hùng Vương-Tx.Phú Thọ-Phú Thọ
Điện thoại:
- Cơ sở  tại TP. Việt Trì: (02103) 993.369
Cơ sở tại TX. Phú Thọ: (02103) 820.042
Fax:
Cơ sở  tại TP. Việt Trì: (02103) 993.468
Cơ sở tại TX. Phú Thọ: (02103) 714.069
Website:   http://www.hvu.edu.vn   
Email:       info@hvu.edu.vn


           Trường Đại học Hùng Vương thành lập ngày 29 tháng 04 năm 2003 theo Quyết định số 81/2003/QĐ - TTg của Thủ Tướng Chính phủ, trên cơ sở của Trường Cao đẳng Sư phạm Phú Thọ - có bề dày truyền thống hơn 45 năm.

Sứ mạng của Trường Đại học Hùng Vương
       “Trường Đại học Hùng Vương là trường đại học đa ngành, đa cấp, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao; Một trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ và khu vực ”.

Ban giám hiệu:
       Hiệu trưởng:        PGS.TS Cao Văn
       Phó hiệu trưởng: PGS.TS Phùng Quốc Việt
        Phó hiệu trưởng: ThS. Hoàng Thị Thuận
       Phó hiệu trưởng: KS. Nguyễn Thành Trung

Đội ngũ cán bộ:
       - Đến tháng 12 năm 2012 trường có 421 cán bộ, viên chức. Số cán bộ giảng dạy là 382 người, trong đó có 07 PGS, 13 tiến sĩ, 185 thạc sĩ.
       - Tỷ lệ giảng viên trong biên chế có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của trường chiếm 60%.

Tổ chức bộ máy: Hiện nay trường có 8 khoa đào tạo, 23 đơn vị trực thuộc. 


PGS.TS Cao Văn
Hiệu trưởng
 Ngành nghề, trình độ đào tạo:
       Đào tạo đại hoc, cao đẳng, TCCN, liên kết đào tạo sau đại học một số ngành.
       - Hệ đại học: Đào tạo ĐHSP các ngành: Toán, Ngữ văn, Hóa, Sinh học, Địa lý, Tiếng Anh, Lịch sử - GDCD, Mầm non, Kỹ thuật tổng hợp,...Đào tạo Đại học các ngành: Tài chính-Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tin học, Nông lâm kết hợp, Trồng trọt, Chăn nuôi-Thú y, Việt nam học, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Anh,...
      - Hệ Cao đẳng: Sư phạm các môn Khoa học tự nhiên: CĐSP Lý-Hóa, CĐSP Thể dục-Công tác đội, CĐSP Toán-Tin; Khoa Xã hội nhân văn: CĐ Thông tin thư viện, CĐSP Địa lý, CĐSP Sử-GDCD và các môn năng khiếu như Âm nhạc, Mỹ thuật,...
 Quy mô đào tạo: Đến tháng 12/2012 tổng số sinh viên các hệ đào tạo là: 11674 sinh viên.Trong đó:
                                - Hệ Đại học 7188 sinh viên;
                                - Hệ Cao đẳng 1195 sinh viên;
                                - Hệ Trung cấp 3291 sinh viên.
 
Định hướng phát triển nhà trường

Trên cơ sở những định hướng chiến lược phát triển toàn diện và lâu dài của đất nước, của tỉnh Phú Thọ trường Đại học Hùng Vương đã xây dựng Đề án "Phát triển trường Đại học Hùng Vương giai đoạn 2006-2015" và "Quy hoạch phát triển Trường Đại học Hùng Vương giai đoạn 2011-2020, định hướng đến 2030". Mục tiêu là: "Xây dựng trường Đại học Hùng Vương là trường đại học đa ngành, đa cấp, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao; Một trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ và khu vực. Định hướng phát triển của nhà trường trong giai đoạn tới là:
       - Từng bước xây dựng các chương trình đào tạo hiện đại, hấp dẫn, linh hoạt, đa dạng các loại hình đào tạo nhằm phục vụ nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, gắn với nghiên cứu khoa học-chuyển giao công nghệ phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận
       - Nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện về văn hóa, nghiệp vụ và tư tưởng đạo đức cho sinh viên. Rèn nghề, rèn nghiệp vụ luôn được Nhà trường coi là công tác trọng tâm, quan trọng trong quá trình đào tạo.
       - Xây dựng đội ngũ cán bộ, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên tâm huyết, giỏi chuyên môn, giàu trí tuệ, tinh thông nghiệp vụ đủ sức giải quyết nhanh chóng, hiệu quả các vấn đề thực tiễn cuộc sống đặt ra. Cố gắng tạo điều kiện và môi trường làm việc tốt nhất để thu hút được những nhà khoa học danh tiếng, xuất sắc, có đức, có tài, gắn bó với sự nghiệp khoa học - đào tạo, tập hợp thành đội ngũ vững mạnh kế thừa và phát huy không ngừng những thành quả đã đạt được.
       - Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học; kết hợp hài hòa, hợp lý và hiệu quả giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, phát huy tiềm năng nghiên cứu ứng dụng triển khai; Coi nghiên cứu khoa học là nhân tố quyết định nâng cao chất lượng đào tạo, là thước đo định giá trình độ và chất lượng một trường đại học có đẳng cấp. Nghiên cứu khoa học phải bám sát thực tiễn cuộc sống, coi đó là cội nguồn cảm hứng sản sinh ra các chương trình, đề tài, nhiệm vụ khoa học và sản phẩm khoa học - công nghệ.

       - Quan tâm đến xây dựng, sử dụng cơ sở vật chất. Tập trung đầu tư, khai thác triệt để và hiệu quả cơ sở vật chất, đặc biệt là các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và đầu tư tập trung. Phải coi đây là nơi thực sự tạo ra sản phẩm khoa học góp phần nâng cao trình độ, chất lượng đào tạo và năng lực khoa học, đặc biệt đối với đội ngũ cán bộ trẻ.
       - Không ngừng phát triển vốn xã hội, trong đó đặc biệt quan tâm mối quan hệ hợp tác song phương và đa chiều với các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước; thu hút các nhà khoa học, giảng viên và sinh viên quốc tế đến tham gia nghiên cứu, giảng dạy và học tập.
       - Tăng cường hiệu quả công tác điều hành và quản lý, trong đó cải cách hành chính được coi là khâu đột phá.

Mục tiêu
         Xây dựng, phát triển Trường Đại học Hùng Vương thành trường đại học đào tạo đa cấp, đa ngành; một trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực có trình độ, chất lượng cao cung cấp lao động cho nền kinh tế- xã hội tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận phát triển theo hướng công hoá, hiện đại hoá; xác định một số ngành đào tạo trọng điểm nhằm xây dựng thương hiệu của Trường Đại học Hùng Vương; trở thành trường đại học đạt chuẩn theo tiêu chí kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào năm 2020, đạt các tiêu chí hội nhập khu vực và quốc tế năm 2030.Cụ thể là:
       - Phát triển quy mô đào tạo (hệ chính quy đại học và cao đẳng) đến năm 2020 khoảng 10 – 11 nghìn sinh viên và từ 44 ngành đào tạo trở lên. Định hướng đến năm 2030, có quy mô đào tạo ổn định 15 nghìn sinh viên. 
       - Phát triển và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá vào năm 2030.
       - Tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận. 
       - Tập trung nguồn lực, huy động các nguồn vốn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công những công trình trọng điểm, trang thiết bị kỹ thuật để sớm đưa vào sử dụng. 
       - Đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa dưới nhiều hình thức đào tạo, hợp tác, liên kết đào tạo trong và ngoài nước; mở rộng quan hệ, tìm kiếm đối tác hợp đồng đào tạo v.v… Tăng cường nghiên cứu khoa học theo hướng ứng dụng, chuyển giao công nghệ và sản xuất thử nghiệm; phấn đấu tăng các nguồn thu, đáp ứng từ 25-30% kinh phí để phục vụ các hoạt động của trường, nâng cao đời sống cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.


 TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG  NĂM 2013

KÝ HIỆU TRƯỜNG: THV - TỔNG CHỈ TIÊU: 1.730 

TT

Ngành học

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

 

Các ngành đào tạo trình độ đại học

 

 

1.310

1

Sư phạm Toán học

D140209

A

 

2

Sư phạm Vật lý

D140211

A

 

3

Sư phạm Hóa học

D140212

A

 

4

Sư phạm Sinh học

D140213

B

 

5

Sư phạm Địa lý

D140219

C

 

6

Sư phạm Tiếng Anh

D140231

D1

 

7

Giáo dục Tiểu học

D140202

A, C

 

8

Giáo dục Mầm non

D140201

M

 

9

Giáo dục Thể chất

D140206

T

 

10

Sư phạm Âm nhạc

D140221

N

 

11

Sư phạm Mỹ Thuật

D140222

H

 

12

Khoa học Cây trồng

D620110

A, B

 

13

Chăn nuôi  (Chăn nuôi - Thú y)

D620105

A, B

 

14

Thú y

D640101

A, B

 

15

Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

D510301

A

 

16

Kinh tế Nông nghiệp

D620115

A, A1, D1

 

17

Kinh tế (kinh tế đầu tư)

D310101

A, A1, D1

 

18

Kế toán

D340301

A, A1, D1

 

19

Quản trị kinh doanh

D340101

A, A1, D1

 

20

Tài chính – Ngân hàng

D340201

A, A1, D1

 

21

Công nghệ Thông tin

D480201

A, A1

 

22

Hướng dẫn viên du lịch

D220350

C

 

23

Việt Nam học

D220113

C

 

24

Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

D1, D4

 

25

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

 

 

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

 

 

420

1

Sư phạm Vật lý (Lý - KTCN)

C140211

A

 

2

Sư phạm Sinh học (Sinh-Hóa)

C140213

B

 

3

Sư phạm Tiếng Anh

C140231

D1

 

4

Sư phạm Lịch sử (Sử-GDCD)

C140218

C

 

5

Giáo dục Mầm non

C140201

M

 

6

Giáo dục Tiểu học

C140202

A, C

 

7

Công nghệ Thiết bị trường học

C510504

A, A1

 

8

Công nghệ thông tin

C480201

A, A1

 

9

Khoa học Thư viện

C320202

C

 

 

- Vùng tuyển:

 + Hệ ĐH và CĐ ngoài sư phạm: tuyển thí sinh tất cả các tỉnh phía Bắc.

 + Hệ Đại học Sư phạm: tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Thọ và các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Hà Tây (cũ), Hoà Bình.

 + Hệ CĐSP: chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Thọ.

 - Phương thức tuyển sinh:

+ Hệ đại học: trường tổ chức thi tuyển, ngày thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.

+ Hệ cao đẳng: trường không tổ chức thi mà xét tuyển những thí sinh đã dự thi đại học, cao đẳng các khối thi tương ứng năm 2013 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

 * Nhà trường thực hiện chính sách đặc thù trong tuyển sinh đại học, cao đẳng.

* Nhà trường có bố trí cho sinh viên ở trong ký túc xá của trường.

* Ngoài 1.730 chỉ tiêu đại học, cao đẳng chính quy, dự kiến Nhà trường còn tuyển 340 chỉ tiêu đại học, cao đẳng liên thông chính quy, 200 chỉ tiêu đào tạo đại học văn bằng 2 và 1.300 chỉ tiêu TCCN.

* Thông tin chi tiết xem thêm  trên website của trường tại địa chỉ: www.hvu.edu.vn hoặc gọi điện thoại theo số 3.821.970.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Trường Đại học Hải Phòng thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 và thông tin xét tuyển Nguyện vọng bổ sung - Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2014:

 Điểm chuẩn NV1 năm 2014 xem TẠI ĐÂY

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

1. Mức điểm xét tuyển cơ bản của Trường Đại học Hùng Vương

- Bậc đại học: Khối A, A1, C và D: 13.0 điểm; Khối B: 14.0 điểm.

- Bậc cao đẳng: Khối A, A1, C và D: 10.0 điểm; Khối B: 11.0 điểm.

 2. Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 theo ngành (đã nhân hệ số môn thi chính)

 

3. Xét tuyển nguyện vọng bổ sung:
   - Điểm nhận đơn xét tuyển hệ đại học: 
      + Khối A, A1, C, D: 13.0     Khối B: 14.0     (chưa nhân hệ số).
      + Khối T, N, H:  17.5     (Khối T: Môn Năng khiếu; Khối N: Môn Thanh nhạc; Khối H: môn Hình họa - nhân hệ số 2).
   - Điểm nhận đơn xét tuyển hệ cao đẳng:
      + Khối A, A1, C, D: 10.0 (chưa nhân hệ số).
      + Khối M:     10.0 (chưa nhân hệ số).

 

Ghi chú: 

1. Điểm trúng tuyển xét từ cao xuống thấp (có tính nhân hệ số đối với môn thi chính) .

2. Các ngành cao đẳng xét tuyển các thí sinh thi theo đề thi đại học (3 chung).

    Các ngành CĐSP chỉ tuyển các thí sinh có hộ khẩu thường trú trong tỉnh Phú Thọ.

3. Hồ sơ xét tuyển bổ sung gồm:

- Giấy chứng nhận điểm năm 2014 (bản chính có dấu đỏ);

- 01 phong bì (kèm theo) ghi rõ địa chỉ người nhận kết quả xét tuyển và số điện thoại;

- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng.

- Hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại trường.

4. Thời hạn nhận hồ sơ xét tuyển: Từ ngày 20/8 đến ngày 8/9/2014

Công bố kết quả xét tuyển: 09/9/2014 trên website: www.hvu.edu.vn và tại bảng tin của trường.

Thông tin chi tiết liên hệ:Trường Đại học Hùng Vương

    Cơ sở Việt Trì: Phường Nông Trang  – TP. Việt Trì   – T. Phú Thọ

    Cơ sở Phú Thọ: Phường Hùng Vương – TX. Phú Thọ – T. Phú Thọ

    Điện thoại: (0210) 3821.970; 3710.391; 3993.369; 3820042

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

1. Mức điểm xét tuyển cơ bản của Trường Đại học Hùng Vương

- Bậc đại học: Khối A, A1, C và D: 13.0 điểm; Khối B: 14.0 điểm.

- Bậc cao đẳng: Khối A, A1, C và D: 10.0 điểm; Khối B: 11.0 điểm.

 

2. Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 theo ngành (đã nhân hệ số môn thi chính)

 

3. Xét tuyển nguyện vọng bổ sung:

   - Điểm nhận đơn xét tuyển hệ đại học: 
      + Khối A, A1, C, D: 13.0     Khối B: 14.0     (chưa nhân hệ số).
      + Khối T, N, H:  17.5     (Khối T: Môn Năng khiếu; Khối N: Môn Thanh nhạc; Khối H: môn Hình họa - nhân hệ số 2).
   - Điểm nhận đơn xét tuyển hệ cao đẳng:
      + Khối A, A1, C, D: 10.0 (chưa nhân hệ số).
      + Khối M:     10.0 (chưa nhân hệ số).

 

Ghi chú: 

1. Điểm trúng tuyển xét từ cao xuống thấp (có tính nhân hệ số đối với môn thi chính) .

2. Các ngành cao đẳng xét tuyển các thí sinh thi theo đề thi đại học (3 chung).

    Các ngành CĐSP chỉ tuyển các thí sinh có hộ khẩu thường trú trong tỉnh Phú Thọ.

3. Hồ sơ xét tuyển bổ sung gồm:

- Giấy chứng nhận điểm năm 2014 (bản chính có dấu đỏ);

- 01 phong bì (kèm theo) ghi rõ địa chỉ người nhận kết quả xét tuyển và số điện thoại;

- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng.

- Hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại trường.

4. Thời hạn nhận hồ sơ xét tuyển: Từ ngày 20/8 đến ngày 8/9/2014

Công bố kết quả xét tuyển: 09/9/2014 trên website: www.hvu.edu.vn và tại bảng tin của trường.

Thông tin chi tiết liên hệ:Trường Đại học Hùng Vương

    Cơ sở Việt Trì: Phường Nông Trang  – TP. Việt Trì   – T. Phú Thọ

    Cơ sở Phú Thọ: Phường Hùng Vương – TX. Phú Thọ – T. Phú Thọ

    Điện thoại: (0210) 3821.970; 3710.391; 3993.369; 3820042

Gửi thông tin liên hệ trực tuyến

Họ & Tên:

Email:

Điện thoại:

Địa chỉ

Nội dung:

Email người nhận:

Tiêu đề Email:

Nội dung:

Right - Đăng ký TS
Đăng ký tuyển sinh 2014
Tư vấn tuyển sinh
0918 533 316
    0976 359 338
Hỗ trợ chuyên môn
  0966 211 915
  0974 459 158
   

Tin liên quan

Thi Liên thông Đại học
Liên thông Đại học Kinh tế Quốc dân
TS Liên Thông Đại Học Thương Mại Chính Quy
Bộ giáo dục và đào tạo
Liên hệ quảng cáo