Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TPHCM

Tên trường: Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP Hồ Chí Minh

Tên tiếng Anh: The University of Science (VNUHCM – US)

Mã trường: QST

Hệ đào tạo: Đại học và cao đẳng – Sau Đại học – Liên thông Đại học – Cử nhân Văn bằng 2

Địa chỉ: 227 đường Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Website: https://www.hcmus.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/us.vnuhcm/

Tổ chức và hoạt động của Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên
Quy chế tổ chức hoạt động các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM
Quy chế tổ chức hoạt động các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM  Tải file

Triết lý giáo dục của Trường ĐH KHTN là học thuật, sáng tạo, phục vụ, vì người học và học tập suốt đời.

Dựa trên triết lý giáo dục đó, Trường ĐH KHTN hướng đến các giá trị cơ bản sau đây:

- Vì sự phát triển toàn diện của người học.

- Đề cao tinh thần tự do học thuật, tính độc lập, sáng tạo.

- Chất lượng đào tạo, nghiên cứu là yếu tố quan tâm hàng đầu.

- Đoàn kết, hợp tác, tôn trọng lẫn nhau.

- Chuyên nghiệp và hiệu quả trong quản lý.

- Gắn kết và phục vụ cộng đồng.

Tên trường: Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP Hồ Chí Minh

Tên tiếng Anh: The University of Science (VNUHCM – US)

Mã trường: QST

Hệ đào tạo: Đại học và cao đẳng – Sau Đại học – Liên thông Đại học – Cử nhân Văn bằng 2

Địa chỉ: 227 đường Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Website: https://www.hcmus.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/us.vnuhcm/

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên hướng đến việc trở thành một đại học nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á về đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ nền tảng của nền kinh tế tri thức trong thế kỷ 21.

Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM là trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, cung cấp nguồn nhân lực, đội ngũ chuyên gia trình độ cao trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, khoa học liên ngành, khoa học công nghệ mũi nhọn, có năng lực sáng tạo, làm việc trong môi trường cạnh tranh quốc tế; là nơi thực hiện những nghiên cứu khoa học đỉnh cao tạo ra các sản phẩm tinh hoa đáp ứng nhu cầu phát triển KHCN và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng cao của đất nước, phù hợp với xu thế phát triển thế giới.

Thời gian, hình thức nhận ĐKXT: theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và ĐHQG-HCM. (Xem chi tiết tại đây)

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM (website: hcmus.edu.vn) là một trong những trường thuộc Đại học Quốc gia, trường có bề dày lịch sử lâu đời và uy tín trong nền giáo dục Việt.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (viết tắt là HCMUS), trước đây được gọi là Thành phố Đại học Hồ Chí Minh về Khoa học Tự nhiên. Trường được tái thành lập vào tháng 3 năm 1996 sau một sự chia rẽ từ Đại học Tổng hợp. Trường được giao phó việc cung cấp giáo dục ở bậc đại học, sau đại học và tiến hành nghiên cứu khoa học cũng như chuyển giao công nghệ.

Lịch sử hình thành trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Lịch sử hình thành của trường Đại học Khoa học Tự nhiên gắn liền với các mốc thời gian sau:

Năm 1941 - trường Cao đẳng Khoa học

Tháng 10/ 1942 trường bắt đầu tổ chức kỳ thi nhập học chứng chỉ M.G và chứng chỉ M.P.C tại Hà Nội, Huế, và Sài Gòn.

Năm 1947, trung tâm thứ hai được thiết lập tại Sài Gòn và tọa lạc trên phần đất của bệnh viện Dejean de la Bâtie, nay là bệnh viện Sài Gòn.

Năm 1947- 1948 trường mở các chứng chỉ: Toán Đại cương, Toán Vi phân và Tích phân, Thực vật đại cương, Động vật, Sinh lý đại cương, Vật lý, Hóa học và Sinh học.

Ngày 23/11/1947 trường thành lập phân ban Vô tuyến điện trực thuộc phòng thí nghiệm Vật lý, đào tạo các cán sự Vô tuyến điện.

Năm 1949 - trường Đại học Khoa họcNgày 12/11/1953, trường được đổi tên từ trường Cao đẳng Khoa học thành trường Đại học Khoa học (còn gọi là Khoa học Đại học đường), gồm một trung tâm ở Hà Nội và một trung tâm ở Sài Gòn.

Tháng 11/1954, trung tâm ở Hà Nội di chuyển vào nam và sáp nhập với Trung tâm ở Sài Gòn. Sỉ số sinh viên của trường Đại học Khoa học tính đến ngày 01/01/1956 là 743 sinh viên với 15 Giáo sư (có 7 người Pháp).

Tháng 3 năm 1957, sau khi Viện Đại học Huế được thành lập thì Viện Đại học Quốc gia Việt Nam đổi tên thành Viện Đại học Sài Gòn; cũng từ đó trường Đại học Khoa học được mang tên Trường Đại học Khoa học Sài Gòn.

Ngày 13/10/1964, diễn ra lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng tòa nhà thuộc Trường Đại học Khoa học Sài Gòn tại khu Đại học Thủ Đức (cơ sở Linh Trung hiện nay).

Trường Đại học Khoa học Sài Gòn được xem là trường khoa học cơ bản mạnh nhất lúc bấy giờ và là cái nôi nghiên cứu khoa học cơ bản. Trường đào tạo hệ đại học và sau đại học, tổ chức bảo vệ luận án "Tiến sĩ quốc gia" đầu tiên về Hóa học vào năm 1965, từ đó trường tổ chức đào tạo Bằng "Tiến sĩ quốc gia" và "Tiến sĩ Đệ tam cấp" trong các ngành khoa học.

Năm 1977 - Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

Năm 1996 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm 1996, trường Đại học Khoa học Tự nhiên được chính thức thành lập theo quyết định 1236/GDĐT của Bộ GD&ĐT ngày 30/3/1996 trên cơ sở tách ra từ Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM để tham gia vào Đại học Quốc gia TP.HCM.

Tên trường: Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP Hồ Chí Minh

Tên tiếng Anh: The University of Science (VNUHCM – US)

Mã trường: QST

Hệ đào tạo: Đại học và cao đẳng – Sau Đại học – Liên thông Đại học – Cử nhân Văn bằng 2

Địa chỉ: 227 đường Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Website: https://www.hcmus.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/us.vnuhcm/

Giới thiệu trường đại học khoa học tự nhiên Tp.HCM

Năm 1996, Trường ĐH KHTN được chính thức thành lập theo quyết định 1236/GDĐT của Bộ GD&ĐT ngày 30/3/1996 trên cơ sở tách ra từ Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM để tham gia vào Đại học Quốc gia TP.HCM.

Các đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh Đại học, Cao đẳng “Trực tuyến App”

Học phí các trường Đại học ngoài công lập “Trực tuyến App”

Đại học Khoa học tự nhiên Tp.HCM Học phí trực tiếp APP - Các trường Đại học ngoài công lập KV phía Nam

Trường đào tạo các văn bằng: Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân Đại học, Cử nhân Cao đẳng, Hoàn chỉnh, Từ xa, Vừa làm vừa học. Hằng năm Trường có trên 2.500 Cử nhân và gần 250 Thạc sĩ, Tiến sĩ ra trường, cung cấp đội ngũ cán bộ khoa học tự nhiên cho TP.HCM và các tỉnh trong toàn quốc.

Các chuyên ngành tại trường đại học Khoa học tự nhiên Tp.HCM

Trường hiện có 09 Khoa; 16 trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ. Hiện nay, Trường đang có 32 chuyên ngành ở bậc sau đại học (SĐH) và 13 ngành (52 chuyên  ngành) đào tạo ở bậc đại học (ĐH): Toán học, Nhóm ngành Công nghệ Thông tin, Vật lý, Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông, Khoa học Vật liệu, Hóa học, Sinh học, Công nghệ Sinh học, Địa chất, Khoa học Môi trường, Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, Hải Dương học và Kỹ thuật Hạt nhân.