Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân

Ký hiệu trường: HCH/HCS.Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Công an nhân dân và sắp xếp lại các cơ sở đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ và hậu cần của ngành Công an; là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Bộ Công an, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; hoạt động của trường tuân thủ Điều lệ trường đại học (ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010). Thủ tướng Chính phủ giao trách nhiệm Bộ Giáo dục - Đào tạo kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng trước khi cho phép trường mở ngành đào tạo đại học và tuyển sinh.
Web tuyển sinh Đại Học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân
Thông tin tuyển sinh Đại Học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân
Điểm chuẩn Đại Học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân
Điểm thi Đại Học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân

65 năm qua, dưới sự lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, lực lượng an Công an nhân dân không ngừng trưởng thành về mọi mặt, đánh thắng các thế lực tình báo gián điệp, phản động và các loại tội phạm khác, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Được hình thành từ những đội "Tự vệ đỏ" của thời kỳ Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 đến các đội "Tự vệ công nông", "Danh dự trừ gian", "Trinh sát Việt Minh"...trong các cao trào cách mạng, Công an nhân dân có lịch sử tiền thân chiến đấu rất vẻ vang.
Trong những ngày sục sôi của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, các tổ chức tiền thân đó đã cùng các lực lượng chính trị và vũ trang của quần chúng cách mạng nổi dậy đập tan các công cụ đàn áp của chế độ cũ giành chính quyền về tay nhân dân, thiết lập trật tự mới của cách mạng.
Ngày 19/8/1945, Cách mạng tháng Tám thành công cũng là ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam, ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân ngày nay.
Thời kì 1945-1946, khi chính quyền cách mạng còn trứng nước, đứng trước nguy cơ ngàn cân treo sợi tóc lực lượng Công an nhân dân nắm vững nguyên tắc, sách lược của Đảng đã mưu trí và khôn khéo đấu tranh chống bọn phản cách mạng, kịp thời ngăn chặn và trấn áp nhiều tên trong các vụ ám sát chính trị, khám phá thành công vụ án Ôn Như Hầu ở Hà Nội, dập tắt nhiều vụ bạo loạn cướp chính quyền ở một số địa phương, đập tan âm mưu thâm độc của thực dân Pháp câu kết với bọn phản động tay sai hòng lật đổ chính quyền cách mạng ngăn chặn bước tiến của quân Pháp quay trở lại xâm lược.
Suốt chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp, mặc dù chúng có nhiều âm mưu và thủ đoạn rất thâm độc và xảo quyệt, lực lượng Công an nhân dân đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, lập nhiều chiến công xuất sắc bảo vệ vững chắc hậu phương căn cứ của cách mạng, đập tan những mưu ma, chước quỷ của các cơ quan tình báo gián điệp Pháp. Chiến công đánh đắm Thông báo hạm A-mi-ô-đanh-vin ở vùng biển Sầm Sơn Thanh Hoá hay việc điều ba tên Việt gian cấp Trung ương của Quốc dân đảng ra vùng tự do để bắt, khai thác... là những bằng chứng đánh dấu bước trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và sự thất bại thảm hại của các cơ quan tình báo gián điệp Pháp cùng bọn phản động tay sai, góp phần quan trọng vào thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi hoàn toàn.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đế quốc Mỹ đã sử dụng nhiều chiến lược chiến tranh, nhiều âm mưu hoạt động tình báo gián điệp, chiến tranh tâm lý, các phương tiện khoa học kĩ thuật hiện đại hòng phá hoại miền Bắc, triệt phá phong trào cách mạng ở miền Nam, nhưng chúng đã bị thất bại.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giúp đỡ ủng hộ của nhân dân, lực lượng Công an nhân dân ở miền Bắc đã triển khai các mặt công tác để thiết lập trật tự cách mạng, tham gia tiếp quản các vùng mới giải phóng, chống địch cưỡng ép đồng bào ta di cư vào Nam; bóc gỡ mạng lưới gián điệp Mỹ - Pháp cài lại; tiêu diệt và làm tan rã hàng nghìn tên phỉ, kịp thời dập tắt các vụ bạo loạn ở miền núi; bắt gọn hàng trăm toán, hàng ngàn tên gián điệp biệt kích của Mỹ ngụy tung ra; trấn áp kịp thời các vụ nhen nhóm tổ chức phản động, đập tan cái gọi là "chống cộng sản trong lòng cộng sản" của địch.
Trong hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, Công an nhân dân đã sát cánh cùng các lực lượng khác kiên cường và dũng cảm chiến đấu đánh trả máy bay địch, bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, bảo vệ các cơ quan, xí nghiệp; vận động và tổ chức nhân dân đi sơ tán; đấu tranh chống tình báo gián điệp hoạt động theo phương thức ẩn nấp P86, T72; bảo vệ tài sản Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân; bảo vệ giao thông vận chuyển, dập tắt các vụ cháy lớn; bảo vệ kinh tế, quốc phòng; đấu tranh chống tội phạm hình sự; tích cực chi viện cho tiền tuyến, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, giữ gìn trật tự xã hội trong mọi tình hình.
Ở miền Nam, được Đảng quan tâm chăm lo và xây dựng được sự chi viện to lớn cả bằng xương máu của miền Bắc ruột thịt, lực lượng An ninh nhân dân cùng các lực lượng khác liên tục tiến công và nổi dậy diệt ác, phá kìm, phá các khu dồn dân, lập ấp chiến lược của địch; đương đầu với các thế lực tình báo gián điệp, công an cảnh sát cùng các loại tay sai phản động do tình báo Mỹ xây dựng và chỉ đạo, làm thất bại các âm mưu hiểm độc "tình báo đại chúng", "chiến dịch phượng hoàng", "chính sách chiêu hồi", "kế hoạch bình định", "kế hoạch tình báo Hải Yến"...; khám phá nhiều vụ nội gián của địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ phong trào cách mạng, bảo vệ các chiến dịch mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.
Trong cuộc đấu tranh chống phản cách mạng và các loại tội phạm khác bảo vệ miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở miền Nam, các lực lượng Công an nhân dân đã phát huy vai trò nòng cốt xung kích vượt qua thử thách, hy sinh gian khổ, chiến đấu dũng cảm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó. Trong cuộc đấu tranh một mất một còn chống kẻ thù xâm lược đã có hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.
Khi đất nước độc lập, thống nhất tiến lên xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, lực lượng Công an nhân dân vừa công tác chiến đấu và xây dựng, phá tan âm mưu kế hoạch hậu chiến của địch; cải tạo, giáo dục hàng vạn nguỵ quân, nguỵ quyền, làm tan rã các toán FULRO có vũ trang, đánh bại âm mưu và hoạt động gián điệp, lấn chiếm biên giới của bọn phản động. Đặc biệt trong thời kì này, Công an nhân dân đã thực hiện cuộc vận động xây dựng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh và đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; đấu tranh quyết liệt chống kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch, kịp thời khám phá vụ gián điệp do Lê Quốc Tuý và Mai Văn Hạnh cầm đầu, lần lượt bắt gọn các toán xâm nhập vũ trang và số phản động trong nước câu kết với chúng, đập tan âm mưu "ngoài đánh vào trong nổi dậy" của các thế lực thù địch.
Trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện dại hoá đất nước do Đảng ta lãnh đạo Công an nhân dân đã thực hiện có kết quả những đổi mới về đối sách chính sách, phương pháp công tác, bố trí lực lượng... liên tục mở các chiến dịch tiến công tội phạm, phối hợp với các lực lượng vũ trang bạn chặn đứng các cuộc hành quân "Đông tiến I", "Đông tiến II", "Đông tiến III" do Hoàng Cơ Minh cầm đầu; tổ chức đấu tranh làm thất bại âm mưu gây nổ, gây bạo loạn mang tên "chiến dịch Đông Xuân", "chiến dịch Hoa Lan", chiến dịch Hoa Phượng"; lần lượt vô hiệu hoá các chiến dịch chuyển lửa về quê nhà", "góp gió thành bão", "chuyển ngọn nến dân chủ về quê hương" của các thế lực thù địch. Những năm gần đây lực lượng Công an nhân dân đã đẩy mạnh đấu tranh chống phản cách mạng, chống âm mưu "diễn biến hoà bình" bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bố trí thế trận đón bắt những tên xâm nhập vào nước ta của tổ chức "đảng nhân dân Việt Nam hành động" do Nguyễn Sỹ Bình cầm đầu và "Chính phủ Việt Nam tự do" do Nguyễn Hữu Chánh cầm đầu. Tại Tây Nguyên, lực lượng Công an nhân dân đã phối hợp với mặt trận và các ngành tiến hành vận động quần chúng giải quyết tốt hai vụ gây rối có tính chất bạo loạn, nhanh chóng ổn định tình hình.
Trên lĩnh vực kinh tế và đấu tranh chống tội phạm hình sự, lực lượng Công an nhân dân đã xác định địa bàn trọng điểm, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tiến hành đấu tranh chuyên án về buôn lậu, tham nhũng trộm cắp cước phí viễn thông như vụ Tân Trường Sanh, Epco Minh Phụng, Mường Tè (Lai Châu), Hang Dơi (Lạng Sơn), triệt phá các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen như vụ án do Dương Văn Khánh (tức Khánh Trắng) cầm đầu; vụ Trương Văn Cam và đồng bọn; điều tra bóc gỡ nhiều đường dây mua bán ma tuý lớn, góp phần ngăn chặn loại tội phạm này.
Trong giai đoạn hội nhập và phát triển, Công an nhân dân đã kết hợp chặt chẽ với các lực lượng khác bảo vệ tuyệt đối an toàn các Hội nghị quan trọng của quốc tế tổ chức tại Việt Nam. Đặc biệt, lực lượng Công an nhân dân, được sự giúp đỡ của nhân dân và các ngành, các cấp đã bảo vệ tuyệt đối an toàn Hội nghị cấp cao Á-Âu (ASEM 5), Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước ASEAN chống tội phạm xuyên quốc gia... góp phần cho thành công của hội nghị.
65 năm đấu tranh cách mạng đầy gian khổ, hy sinh, lực lượng Công an nhân vừa chiến đấu vừa xây dựng đã làm nên những kỳ tích đáng tự hào. Với những thành tựu đã đạt được, khẳng định vai trò, bản chất truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam "Luôn luôn trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với chính quyền cách mạng, hết lòng, hết sức phục vụ nhiệm vụ, nhân dân không ngại hy sinh gian khổ, đoàn kết chặt chẽ, công tác tận tuỵ, chiến đấu dũng cảm, mưu trí nêu nhiều tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xứng đáng cùng toàn dân, toàn quân đánh thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ... bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc ta và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta". Lực lượng Công an nhân dân luôn xác định truyền thống đó được bắt nguồn, hun đúc từ sự lãnh dạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ kính yêu, sự đoàn kết và hợp đồng chiến đấu chặt chẽ của các ngành, đoàn thể quần chúng và sự thương yêu, đùm bọc giúp đỡ của nhân dân. Công an nhân dân nguyện phát huy truyền thống cách mạng vượt qua thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng là công cụ tin cậy của Đảng và Nhà nước, là con em yêu quý của nhân dân./.
Theo cổng thông tin điện tử Bộ Công an

 

* Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - HẬU CẦN CÔNG AN NHÂN DÂN

* Ký hiệu: HCB (phía Bắc), HCN (phía Nam)

* Địa chỉ: Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

* Điện thoại: 0241.3969011    http://truongt36.edu.vn/

* Tổng chỉ tiêu ĐH chính quy : 100

Ngành đào tạo

Tổ hợp xét tuyển

Mã ngành ĐKXT

Chỉ tiêu

Nhóm ngành Hậu cần Công an nhân dân

A01, D01

52480200

100

- Kế toán

 

 

 

- Công nghệ thông tin

 

 

 

- Kỹ thuật điện tử truyền thông

 

 

 

- A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh),

- D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh),

Xem thêm:Những điều cần biết về tuyển sinh vào các trường khối công an

Các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các đơn vị trực thuộc Bộ; Thực hiện Quyết định số 10833/QĐ-X11 ngày 08/9/2015 của Tổng cục Chính trị CAND về việc điều chuyển chỉ tiêu liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học của Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND (T36) năm học 2015 - 2016 sang năm học 2016 - 2017, Trường T36 thông báo: việc tổ chức thi tuyển sinh liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học năm 2015 sẽ tổ chức trong năm 2016, thời gian cụ thể Nhà trường sẽ có thông báo sau. Các thí sinh đã đăng ký dự thi tuyển sinh liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học năm 2015, sẽ dự thi tuyển sinh liên thông lên đại học vào năm 2016. Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND thông báo để Công an các đơn vị, địa phương biết, thông báo đến các thí sinh đã đăng ký dự thi.
                                                                       - Công an, Cảnh sát PC&CC các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
                                                                       - Các Học viện, Trường CAND.
     Thực hiện Quyết định số 10833/QĐ-X11 ngày 08/9/2015 của Tổng cục Chính trị CAND về việc điều chuyển chỉ tiêu liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học của Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND (T36) năm học 2015 - 2016 sang năm học 2016 - 2017, Trường T36 thông báo: việc tổ chức thi tuyển sinh liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học năm 2015 sẽ tổ chức trong năm 2016, thời gian cụ thể Nhà trường sẽ có thông báo sau. Các thí sinh đã đăng ký dự thi tuyển sinh liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học năm 2015, sẽ dự thi tuyển sinh liên thông lên đại học vào năm 2016. Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND thông báo để Công an các đơn vị, địa phương biết, thông báo đến các thí sinh đã đăng ký dự thi.

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân(HCH/HCB) - Xem chi tiết tại đây

Danh sách Trung tuyển Phía Bắc Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân(HCH/HCB) - Xem chi tiết tại đây
Danh sách Trung tuyển Phía Nam Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân(HCH/HCB) - Xem chi tiết tại đây

Theo qui định tuyển sinh của các trường ĐH, học viện thuộc lực lượng công an nhân dân thì tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển vào học viện, các trường ĐH của Bộ Công an đều phải qua sơ tuyển tại công an các tỉnh, thành phố nơi thí sinh đăng ký hộ khẩu thường trú. Quy định này chỉ áp dụng đối với hệ quân sự, đối với hệ dân sự thì thí sinh không phải tham gia sơ tuyển và nộp hồ sơ ĐKDT giống như các trường ĐH dân sự khác.
Chỉ sơ tuyển sức khỏe và xác minh hồ sơ lý lịch, không yêu cầu sơ tuyển năng khiếu.Tiêu chuẩn để được dự tuyển vào các trường khối công an Thí sinh phải đáp ứng được tất cả các tiêu chuẩn sau mới đủ điều kiện dự thi vào các trường CAND.
 1. Yêu cầu về sức khỏe
Về mắt: thí sinh phải đạt yêu cầu: thị lực không kính một mắt 10/10, tổng thị lực 2 mắt có thể từ 19 - 20/10.
Thí sinh không có sẹo giác mạc hoặc sẹo đơn thuần, không có biến chứng của bệnh mắt hột, không lác mắt, thị trường không bị hẹp, không được cận, viễn thị, không có rối loạn sắc giác; đồng thời không có các bệnh về đáy mắt, hai mắt phải to đều nhau…
Về chỉ số tai - mũi - họng: yêu cầu phải có tai ngoài, tai giữa và tai trong bình thường; xương chũm bình thường, mũi bình thường.
Trong trường hợp thí sinh viêm mũi dị ứng, viêm mũi mãn tính đơn thuần mà không có rối loạn chức năng hô hấp đáng kể vẫn có thể tuyển.
Thí sinh phải có họng bình thường hoặc viêm họng mãn tính đơn thuần, thể trạng tốt thì vẫn được chấp nhận. Một yêu cầu quan trọng nữa là thanh quản bình thường, không nói lắp; các xoang mặt bình thường.
Về răng - hàm - mặt: theo quy định của Bộ Công an thì thí sinh phải đủ răng, không kể răng khôn, hoặc mất 1 đến 2 răng sức nhai còn trên 90% và đã làm răng giả xong không vi phạm tiêu chuẩn chung thì vẫn được chấp nhận.
Thí sinh không có răng sâu hoặc răng sâu men; không có răng viêm tuỷ, răng khôn bình thường hoặc có biến chứng đã điều trị tốt, không viêm lợi, không sứt môi, khe hở vòm miệng và không nói ngọng.
Những yêu cầu về thần kinh, về tuần hoàn, hệ hô hấp, tiêu hoá: thí sinh không có bệnh tâm thần phân liệt, không có các loạn thần về triệu chứng, không động kinh, không có hội chứng suy nhược thần kinh của bệnh thần kinh thực tổn. Thí sinh mắc bệnh ra mồ hôi tay, chân ở mức độ nhẹ cũng có thể đạt yêu cầu sơ tuyển.
Huyết áp: phải đạt tiêu chuẩn phải từ 110 - 125 mmHg, không viêm tắc động tĩnh mạch, không co giãn tĩnh mạch ở khoeo chân, cẳng chân, không có bệnh tim bẩm sinh, không có bệnh của cơ quan tạo máu.
Hệ hô hấp: màng phổi, phế quản phải bình thường; thực quản, dạ dày, tá tràng phải bình thường… Liên quan đến hệ vận động như xương khớp, quy định nêu rõ: không mắc các bệnh mãn tính về khớp, không bị khớp giả hoặc không có chênh lệch chiều dài các chi, không mất các ngón tay, ngón chân, không thừa thiếu ngón tay, ngón chân, không lệch vẹo ngón chân cái…
Các chỉ số khác: Không nghiện các chất ma tuý, màu và dạng tóc bình thường, không bị rối loạn sắc tố da và không có các vết xăm (trổ) trên da.
Về thể hình: Nam cao từ 1,64-1,80m, cân nặng từ 48kg đến không quá 75kg; nữ cao từ 1,58-1,72m, cân nặng từ 45kg đến không quá 57kg.
Khi khám tuyển, thí sinh phải nộp cho cơ quan Công an 2 ảnh chân dung cỡ 3x4 (ảnh mới chụp không quá 6 tháng) và giấy chứng nhận đủ sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (bệnh viện cấp huyện trở lên).
Nguyên tắc khám tuyển
Khi khám tuyển, thí sinh phải nộp cho cơ quan Công an 2 ảnh chân dung cỡ 3x4 (ảnh mới chụp không quá 6 tháng) và giấy chứng nhận đủ sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (bệnh viện cấp huyện trở lên).
Sau khi khám đạt các tiêu chuẩn về lâm sàng thì hội đồng khám tuyển quyết định lựa chọn các xét nghiệm cần thiết cho từng đối tượng và tổ chức làm xét nghiệm theo quy định này để có cơ sở kết luận sức khoẻ cho người dự tuyển.
Nếu thí sinh chưa có các xét nghiệm thì hội đồng khám tuyển quyết định chọn lựa các xét nghiệm cần thiết cho từng đối tượng và tổ chức làm bổ sung tại bệnh xá hoặc các cơ sở y tế quân, dân y của Nhà nước để có cơ sở kết luận.
 2. Yêu cầu về tuổi
Đối với cán bộ trong ngành tuổi không quá 28; học sinh THPT hoặc bổ túc THPT tuổi không quá 20; học sinh thuộc khu vực 1 tuổi không quá 22; chiến sĩ nghĩa vụ công an tuổi không quá 24 (tính đến ngày dự thi).
 3. Yêu cầu về học lực
Tốt nghiệp THPT, trong 3 năm học PTTH có học lực từ loại trung bình trở lên, xếp loại hạnh kiểm khá, tốt. Trong đó 3 môn thuộc khối dự thi đạt 6.00 điểm/1 môn trở lên.
Đối với học sinh nữ về học lực 3 năm PTTH đạt loại khá trở lên, điểm 3 môn thuộc khối dự thi đạt từ 7.00 điểm/1 môn trở lên. Có hạnh kiểm 3 năm THPT đạt từ loại khá, tốt. Riêng đối tượng là học sinh đang học lớp 12 chỉ tính hạnh kiểm và học lực học kỳ I của lớp 12.
 4. Lý lịch bản thân
Bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nư­ớc, quy định của chính quyền địa phư­ơng. Có thân nhân trong gia đình (ông, bà nội, ngoại, cha, mẹ hoặc ngư­ời trực tiếp nuôi dưỡng...) đảm bảo tiêu chuẩn về chính trị theo quy định của Bộ Công an.
 5. Nguyên tắc xét tuyển vào trường cao đẳng và trung cấp CAND
Bộ Công an chỉ tuyển vào ĐH, CĐ và trung cấp CAND đối với những thí sinh đạt yêu cầu sơ tuyển và dự thi vào một trong các Học viện, ĐH CAND.
Thí sinh không trúng tuyển vào đại học CAND được xét tuyển vào một trường cao đẳng CAND; không trúng tuyển vào cao đẳng được xét tuyển vào một trường trung cấp hoặc hệ trung cấp CAND (nếu có đăng ký nguyện vọng) theo quy định phân luồng xét tuyển của Bộ Công an. 
Những thí sinh không trúng tuyển vào các trường công an thi theo đề chung của Bộ GD-ĐT được tham gia xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ theo qui định chung.
 Thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào các trường công an cần liên hệ với bộ phận tuyển sinh của công an các quận, huyện nơi mình đăng ký hộ khẩu thường trú để đăng ký dự thi, khai và nộp hồ sơ trực tiếp cho công an quận, huyện, thị xã.
Hồ sơ đăng ký sơ tuyển mua tại nơi sơ tuyển, hồ sơ này theo mẫu riêng của ngành công an được cung cấp tại công an các quận, huyện.