Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

Tên trường: Đại học Quốc tế Miền Đông

Tên tiếng Anh: Eastern International University (EIU)

Mã trường: EIU

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Đại học - Sau Đại học - Liên kết Quốc tế

Địa chỉ: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực Miền Nam

Website: https://eiu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/eiuvietnam/

Đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả ký thi THPT Quốc gia: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiêt tại đây)

Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Quốc tế Miền Đông định hướng trở thành một đại học đa ngành - đa lĩnh vực được kiểm định, xếp hạng quốc tế; và là một trung tâm văn hóa, một trung tâm nghiên cứu ứng dụng - chuyển giao công nghệ hàng đầu của Việt Nam.
Sứ mạng: Trường Đại học Quốc tế Miền Đông là đại học của doanh nghiệp (Becamex IDC), vận hành theo mô hình nhiều đại học trong một đại học; nơi thu hút và tập trung giảng viên tốt nghiệp từ nhiều nước Âu - Mỹ; đào tạo sinh viên theo hướng nghiên cứu - ứng dụng, giỏi cả chuyên môn và ngoại ngữ, theo tư tưởng chủ đạo là quan hệ chặt chẽ - hỗ tương và phục vụ cộng đồng; đào tạo theo nhu cầu phát triển của thực tiễn, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.
Triết lý giáo dục: Nhân bản – Cộng đồng – Sáng tạo – Bền vững.
Giá trị cốt lõi: Tự hào phục vụ cộng đồng.

Tên trường: Đại học Quốc tế Miền Đông

Tên tiếng Anh: Eastern International University (EIU)

Mã trường: EIU

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Đại học - Sau Đại học - Liên kết Quốc tế

Địa chỉ: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực Miền Nam

Website: https://eiu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/eiuvietnam/

Đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả ký thi THPT Quốc gia: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiêt tại đây)

* Góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật, công nghệ trình độ cao của Tổng Công ty Becamex, nhu cầu xây dựng và phát triển Thành phố Thông minh Bình Dương và cho các tỉnh Miền Đông Nam bộ với trình độ kỹ thuật công nghệ cao.

* Đào tạo lại, cập nhật, nâng cao kiến thức theo yêu cầu của các doanh nghiệp.

* Thực hiện nghiên cứu khoa học, dịch vụ kỹ thuật công nghệ đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp và đưa tiến bộ kỹ thuật công nghệ Bình Dương kịp tầm các nước phát triển.

* Lực lượng nòng cốt cho (các) khu công nghệ cao Bình Dương.

Tiêu chuẩn sinh viên tốt nghiệp: Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Trường Đại học Quốc tế Miền Đông hướng tới chuẩn sinh viên tốt nghiệp chung của Trường là:

- Vững về kiến thức chuyên ngành;

- Giỏi về kỹ năng tư duy độc lập và sáng tạo;

- Làm việc tốt trong môi trường tiếng Anh;

- Có nhân cách, tác phong công nghiệp và đạo đức nghề nghiệp.

Tên trường: Đại học Quốc tế Miền Đông

Tên tiếng Anh: Eastern International University (EIU)

Mã trường: EIU

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Đại học - Sau Đại học - Liên kết Quốc tế

Địa chỉ: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực Miền Nam

Website: https://eiu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/eiuvietnam/

Đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả ký thi THPT Quốc gia: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiêt tại đây)

Nhân bản Đào tạo trực tuyến trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0

Lấy con người làm gốc, đề cao phẩm giá của con người, từ đó ra sức phát triển văn hóa, khoa học.

Cộng đồng Đào tạo trực tuyến trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0

Cộng đồng gồm 4 yếu tố: (1) Tương quan cá nhân mật thiết với nhau, thẳng thắn chân tình, trên cơ sở các nhóm nhỏ kiểm soát các mối quan hệ cá nhân; (2) Có sự liên hệ chặt chẽ với nhau về tình cảm, cảm xúc khi (cùng) thực hiện được các công việc hoặc nhiệm vụ cụ thể; (3) Có sự hiến dâng về mặt tinh thần và dấn thân thực hiện các giá trị xã hội được cả xã hội ngưỡng mộ; (4) Có ý thức đoàn kết tập thể.

Sáng tạo Đào tạo trực tuyến trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0

              Việc lần đầu tiên tạo ra hoặc mới thực hiện cái chưa từng có trước đây.

Bền vững Đào tạo trực tuyến trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0

              Trường cửu, dài lâu Đào tạo trực tuyến trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0

 

Tên trường: Đại học Quốc tế Miền Đông

Tên tiếng Anh: Eastern International University (EIU)

Mã trường: EIU

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Đại học - Sau Đại học - Liên kết Quốc tế

Địa chỉ: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực Miền Nam

Website: https://eiu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/eiuvietnam/

Đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả ký thi THPT Quốc gia: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiêt tại đây)

Đào tạo các sinh viên tốt nghiệp giỏi và xuất sắc cung cấp cho các khu công nghiệp Bình Dương, khu kinh tế trọng điểm phía Nam, các cơ quan công quyền cấp cao, các tổ chức quốc tế và liên doanh trong các lãnh vực kỹ thuật - công nghệ, khoa học quản lý - quản trị và khoa học sức khỏe; tạo ra một lớp nhân lực trẻ - tài năng - năng động, góp phần biến nguồn nhân lực Việt Nam thành một yếu tố cạnh tranh hàng đầu, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu - rộng của đất nước.

Hiểu rõ nhu cầu và xu hướng về nguồn nhân lực chất lượng cao của các tổ chức, doanh nghiệp hiện nay, nhà trường tập trung xây dựng chương trình đào tạo theo hướng quốc tế với 4 khối ngành: Quản trị Kinh doanh, Kỹ thuật, Công nghệ thông tin và Điều dưỡng.
Sinh viên Đại học Quốc tế Miền Đông được đào tạo vững về chuyên môn và có lợi thế tiếng Anh. Đồng thời, thông qua các chuyến kiến tập, thực tập từ cuối năm học thứ hai, sinh viên được làm quen với môi trường thực tế từ sớm. Bên cạnh đó, Đại học Quốc tế Miền Đông cũng có liên kết với nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.