Trường Đại học Tây Đô

Tên trường: Đại học Tây Đô

Tên tiếng Anh: Tay Do University (TDU)

Mã trường: DTD

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Liên kết Quốc tế

Địa chỉ: 68 Lộ Hậu Thạnh Mỹ (Trần Chiên), P. Lê Bình, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực Miền Nam

Website: http://www.tdu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/TayDoUniversity/

Thời gian xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia: theo thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiêt tại đây)

Tên trường: Đại học Tây Đô

Tên tiếng Anh: Tay Do University (TDU)

Mã trường: DTD

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Liên kết Quốc tế

Địa chỉ: 68 Lộ Hậu Thạnh Mỹ (Trần Chiên), P. Lê Bình, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực Miền Nam

Website: http://www.tdu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/TayDoUniversity/

Thời gian xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia: theo thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiêt tại đây)

Tên trường: Đại học Tây Đô

Tên tiếng Anh: Tay Do University (TDU)

Mã trường: DTD

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Liên kết Quốc tế

Địa chỉ: 68 Lộ Hậu Thạnh Mỹ (Trần Chiên), P. Lê Bình, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực Miền Nam

Website: http://www.tdu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/TayDoUniversity/

Thời gian xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia: theo thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiêt tại đây

Mục tiêu chiến lược đến năm 2035 là xây dựng và phát triển Trường Đại học Tây Đô thành một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học định hướng nghiên cứu ứng dụng có uy tín, chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững về các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, sức khoẻ vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

 Các giá trị: Trí tuệ - Sáng tạo - Năng động - Đổi mới

Trường Đại học Tây Đô không ngừng xây dựng văn hóa chất lượng để hội nhập và phát triển. Nhà trường coi trọng và hết sức nỗ lực để thực hiện được 04 giá trị cốt lõi: “Trí tuệ - Sáng tạo - Năng động - Đổi mới”.

Trí tuệ: Là thành tố cần thiết như tầm nhìn chiến lược trong quản lý, để dạy và học thông minh.

Sáng tạo: Là nhân tố cần thiết để phát triển trong xã hội tri thức.

Năng động: Là phẩm chất cần thiết trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học ở nhà trường và ứng dụng, hội nhập trong xã hội để khởi nghiệp và mưu sinh.

Đổi mới: Đổi mới giáo dục trong nhà trường là một tất yếu khách quan và cũng là sự đòi hỏi thật sự cấp thiết của xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Triết lý giáo dục

- Học suốt đời để làm việc suốt đời

- Thực học - Thực nghiệp

Học suốt đời để làm việc suốt đời:Sinh viên tốt nghiệp Đại học Tây Đô sẽ là những người tích cực học hỏi và học hỏi suốt đời, nhằm nâng cao kiến thức và kĩ năng chuyên môn để phù hợp với yêu cầu nghề nghiệp và hoàn thiện bản thân để làm việc suốt đời, cụ thể:

+ Thích nghi với việc học tập không ngừng để tìm cách hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau;

+ Chủ động xây dựng mục tiêu học tập, mục tiêu cuộc đời;

+ Áp dụng kiến thức và kĩ năng một cách linh hoạt, phù hợp và ý nghĩa;

+ Thể hiện một sự cam kết duy trì và liên tục học tập các vấn đề liên quan đến nghề nghiệp và các vấn đề cá nhân; 

+ Lắng nghe, thấu hiểu, hội nhập với bản sắc riêng và nỗ lực liên tục để thành công bền vững trong sự nghiệp.

Thực học - Thực nghiệp:   Mục tiêu đào tạo của Trường Đại học Tây Đô là hình thành, phát triển năng lực thực tiễn cho người học; thể hiện việc Nhà trường được trao quyền xây dựng, tổ chức kế hoạch dạy học, nhờ đó mà Trường Đại học Tây Đô chủ động tăng cường việc dạy thực hành, vận dụng, gắn kết với thực tiễn đời sống của các môn học và hoạt động giáo dục của Nhà trường ở tất cả các CTĐT.

Tên trường: Đại học Tây Đô

Tên tiếng Anh: Tay Do University (TDU)

Mã trường: DTD

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Liên kết Quốc tế

Địa chỉ: 68 Lộ Hậu Thạnh Mỹ (Trần Chiên), P. Lê Bình, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ

Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các nghề đào tạo hệ cao đẳng nghề

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực Miền Nam

Website: http://www.tdu.edu.vn/

Facebook: www.facebook.com/TayDoUniversity/

Thời gian xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia: theo thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Xem chi tiêt tại đây)

Trường Đại học Tây Đô chính thức được thành lập vào ngày 09/3/2006 theo Quyết định số 54/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trường hoạt động theo Quy chế tổ chức của trường đại học tư thục. Trường Đại học Tây Đô được vinh dự là Trường đại học tư thục đầu tiên của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Hiện nay, thành phố Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp theo hướng công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ và du lịch. Trường Đại học Tây Đô được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao những ngành đào tạo trọng điểm của vùng theo yêu cầu chuyển dịch kinh tế nói trên và những ngành xã hội có nhu cầu, những ngành thuộc các lĩnh vực ưu tiên chẳng hạn như: Dược, Điều dưỡng, Luật kinh tế, Du lịch, Xây dựng công trình, Tin học, Kỹ thuật điện – điện tử, Nuôi trồng thủy sản, Ngoại ngữ, Việt Nam học, Công nghệ thực phẩm, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh – Marketing... phần nào đã đáp ứng được mục tiêu "Đào tạo nguồn nhân lực cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng; Đào tạo theo nhu cầu xã hội" mà Nhà trường đã và đang nỗ lực để đạt được những kết quả ngày càng cao hơn.