Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội

Tên trường: Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội

Tên tiếng Anh: Military University of Culture and Arts

Mã trường: ZNH

Hệ đào tạo: Đại học - Liên thông

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Loại trường: Quân sự

Địa chỉ: 101 Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Cơ sở 2(TP. Hồ Chí Minh): 140 Đường Cộng Hòa - Phường 4, Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Nhà hát Quân đội khu vực phía Nam: 140 Đường Cộng Hòa - Phường 4, Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

SĐT: 0462663068 - 069522450                         Email: vnq.edu@gmail.com

Website: http://vnq.edu.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/ZNH.NTQD/

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nhân viên hoạt động trên các lĩnh vực văn hoá - nghệ thuật trong Quân đội.

Nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực văn hoá - nghệ thuật phục vụ cho công tác giảng dạy và giáo dục văn hoá – tư tưởng trong Quân đội.

Là một đơn vị biểu diễn nghệ thuật phục vụ cho Quân đội và xã hội.

Tên trường: Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội

Tên tiếng Anh: Military University of Culture and Arts

Mã trường: ZNH

Hệ đào tạo: Đại học - Liên thông

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng Chính Quy

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ tại TP. Hà Nội

Khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ( Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Loại trường: Quân sự

Địa chỉ: 101 Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Cơ sở 2(TP. Hồ Chí Minh): 140 Đường Cộng Hòa - Phường 4, Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Nhà hát Quân đội khu vực phía Nam: 140 Đường Cộng Hòa - Phường 4, Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

SĐT: 0462663068 - 069522450                         Email: vnq.edu@gmail.com

Website: http://vnq.edu.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/ZNH.NTQD/

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nhân viên hoạt động trên các lĩnh vực văn hoá - nghệ thuật trong Quân đội.

Nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực văn hoá - nghệ thuật phục vụ cho công tác giảng dạy và giáo dục văn hoá – tư tưởng trong Quân đội.

Là một đơn vị biểu diễn nghệ thuật phục vụ cho Quân đội và xã hội.

Tên trường: Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội

Tên tiếng Anh: Military University of Culture and Arts

Mã trường: ZNH

Hệ đào tạo: Đại học - Liên thông

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực Miền Trung

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Loại trường: Quân sự

Địa chỉ: 101 Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Cơ sở 2(TP. Hồ Chí Minh): 140 Đường Cộng Hòa - Phường 4, Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Nhà hát Quân đội khu vực phía Nam: 140 Đường Cộng Hòa - Phường 4, Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

SĐT: 0462663068 - 069522450                         Email: vnq.edu@gmail.com

Website: http://vnq.edu.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/ZNH.NTQD/

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nhân viên hoạt động trên các lĩnh vực văn hoá - nghệ thuật trong Quân đội.

Nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực văn hoá - nghệ thuật phục vụ cho công tác giảng dạy và giáo dục văn hoá – tư tưởng trong Quân đội.

Là một đơn vị biểu diễn nghệ thuật phục vụ cho Quân đội và xã hội.

Tên trường: Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội

Tên tiếng Anh: Military University of Culture and Arts

Mã trường: ZNH

Hệ đào tạo: Đại học - Liên thông

Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học & Học viện Đào tạo thạc sĩ khu vực Miền Trung

Khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

Loại trường: Quân sự

Địa chỉ: 101 Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Cơ sở 2(TP. Hồ Chí Minh): 140 Đường Cộng Hòa - Phường 4, Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Nhà hát Quân đội khu vực phía Nam: 140 Đường Cộng Hòa - Phường 4, Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

SĐT: 0462663068 - 069522450                         Email: vnq.edu@gmail.com

Website: http://vnq.edu.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/ZNH.NTQD/

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nhân viên hoạt động trên các lĩnh vực văn hoá - nghệ thuật trong Quân đội.

Nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực văn hoá - nghệ thuật phục vụ cho công tác giảng dạy và giáo dục văn hoá – tư tưởng trong Quân đội.

Là một đơn vị biểu diễn nghệ thuật phục vụ cho Quân đội và xã hội.

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận