Trường Đại học Y Dược TP.HCM

Đến năm 1976, trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở hợp nhất Y khoa Đại học đường Sài Gòn, Dược khoa Đại học đường Sài Gòn, Nha khoa Đại học đường Sài Gòn và trường đào tạo Cán bộ Y tế miền Nam. Y khoa Đại học đường Sài Gòn trở thành khoa Y của trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.
Web tuyển sinh Đại Học Y Dược TP.HCM
Thông tin tuyển sinh Đại Học Y Dược TP.HCM
Điểm thi thpt Quốc Gia Đại Học Y Dược TP.HCM
Điểm Xét tuyển  Đại Học Y Dược TP.HCM
Ngày 27 tháng 10 năm 1976, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 426/TTg về một số vấn đề cấp bách trong mạng lưới các trường đại học ở miền Nam, tổ chức lại các trường thuộc Viện Đại học Sài Gòn, tất cả gom lại còn 8 trường: Đại học tổng hợp (sáp nhập Văn khoa và Khoa học), Đại học Bách khoa (Kỹ thuật Phú Thọ), Đại học Sư phạm kỹ thuật Thủ Đức (Giáo dục Thủ Đức), Đại học Y Dược (sáp nhập Y khoa, Nha khoa, Dược khoa Đại học đường Sài Gòn), Đại học kinh tế (Luật khoa), Đại học Kiến trúc, Đại học Nông nghiệp, Đại học Sư phạm. Các trường được chuyển về Bộ chủ quản, Viện Đại học Sài Gòn không còn.
Từ quyết định này trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh chính thức được thành lập và trở thành tên gọi thân quen trong suốt nhiều năm vừa qua. Từ 3 trường riêng biệt nay với quyết định sáp nhập lại, mỗi trường trở thành một khoa.

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM

Ký hiệu: YDS

Số 217 Hồng Bàng, Q.5, TP.HCM

Website: www.yds.edu.vn

Ngành học

Mã ngành

Môn xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học: 

 

 

1.600

Y đa khoa (học 6 năm)

D720101

Toán - Sinh - Hóa

400

Răng - Hàm - Mặt (học 6 năm)

D720601

Toán - Sinh - Hóa

100

Dược học (học 5 năm)

D720401

Toán - Sinh - Hóa

320

Y học cổ truyền (học 6 năm)

D720201

Toán - Sinh - Hóa

150

Y học dự phòng (học 6 năm)

D720302

Toán - Sinh - Hóa

100

Điều dưỡng đa khoa  (học 4 năm)

D720501

Toán - Sinh - Hóa

150

Điều dưỡng (c.ngành hộ sinh, chỉ tuyển nữ)

D720501

Toán - Sinh - Hóa

80

Điều dưỡng (chuyên ngành gây mê hồi sức)

D720501

Toán - Sinh - Hóa

50

Y tế công cộng (học 4 năm)

D720301

Toán - Sinh - Hóa

60

Xét nghiệm y học (học 4 năm)

D720332

Toán - Sinh - Hóa

60

Kĩ thuật Phục hình răng (học 4 năm)

D720602

Toán - Sinh - Hóa

30

Vật lí trí liệu, phục hồi chức năng (học 4 năm)

D720333

Toán - Sinh - Hóa

50

Kĩ thuật hình ảnh y học

D720330

Toán - Sinh - Hóa

50

- Năm 2016 nhà trường không tuyển sinh bậc cao đẳng và TCCN

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức tuyển sinh: Trường xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia

Ghi chú:

Sau khi Bộ GD-ĐT chính thức công bố Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016, nhà trường sẽ công bố chi tiết về quy định đăng ký xét tuyển, tiêu chí phụ trong trường hợp đồng điểm và các thông tin về tuyển thẳng

Thực hiện Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và công văn số 1915/BYT-K2ĐT ngày 08/4/2013 của Bộ Y tế, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học y dược năm 2014 như sau:

1. Chỉ tiêu1.1. Tuyển sinh từ Cao đẳng lên Đại học (liên thông hệ vừa làm vừa học)

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêuNSNN

Chỉ tiêu theo nhu cẩu XH

Thời gian đào tạo

Điều dưỡng

505

-

50

1,5 năm

1.2. Tuyển sinh từ Trung cấp chuyên nghiệp lên Đại học (liên thông hệ chính quy)

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêuNSNN

Chỉ tiêu theo nhu cẩu XH

Thời gian đào tạo

Dược sĩ đại học

403

60

120

4 năm

Bác sĩ Y học cổ truyền

404

100

50

4 năm

1.3. Tuyển sinh từ Trung cấp chuyên nghiệp lên Đại học (liên thông hệ VLVH)

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêuNSNN

Chỉ tiêu theo nhu cẩu XH

Thời gian đào tạo

Cử nhân Điều dưỡng

 

 

 

 

- Ngành Điều dưỡng đa khoa

605

80

60

4 năm

- Ngành Hộ sinh

611

40

40

4 năm

- Ngành Gây mê hồi sức

612

20

-

4 năm

Cử nhân Xét nghiệm y học

607

30

30

4 năm

Cử nhân Vật lý trị liệu - PHCN

608

20

-

4 năm

Cử nhân Kỹ thuật y học hình ảnh

609

20

-

4 năm

Cử nhân Xét nghiệm YHDP

614

20

-

4 năm

2. Chính sách ưu tiên về khu vực
- Thí sinh đã và đang công tác tại cơ quan, đơn vị đóng ở khu vực nào thì hưởng ưu tiên khu vực đó.
- Khu vực ưu tiên được thực hiện theo quy định trong quyển "Những điều cần biết về tuyển sinh Đại học và Cao đẳng năm 2014" của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
3. Chính sách ưu tiên về đối tượng
- Chính sách ưu tiên về đối tượng được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo (Khoản Ì, Điều 7).
- Để thuận tiện xử lý vi tính, ngoài các đối tượng nhóm ưu tiên Ì và nhóm ưu tiên 2, các đối tượng còn lại xếp vào nhóm 3.
4. Điều kiện dự thi
Điều kiện về văn bằng
- Người đăng ký dự thi liên thông hệ vừa làm vừa học từ cao đắng lên đại học ngành Điều dưỡng phải có bằng tốt nghiệp Cao đẳng ngành Điều dưỡng từ 36 tháng trở lên tính tới ngày 09/5/2014(ngày kết thúc nộp hồ sơ đăng ký dự thi).
- Người đăng ký dự thi liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp lên đại học phải có bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp đúng ngành đăng ký dự thi từ 36 tháng trở lên tính tới ngay 09/5/2014.
Thâm niên công tác
- Phải có thời gian làm việc liên tục đúng ngành đào tạo ít nhất từ 12 tháng trở lên (không bao gồm thời gian thực hành nghề nghiệp để lấy chứng chỉ hành nghề), tính từ khi có quyết định tiếp nhận hoặc hợp đồng lao động kèm bảo hiểm xã hội đến ngày 09/5/2014.
- Được cơ quan, đơn vị đang công tác xác nhận và có công văn cử đi thi (bao gồm đơn vị công tác thuộc 5 thành phần kinh tế).
5. Ngoài các quy định chung, riêng môn chuyên ngành được quy định cụ thê điều kiện xét trúng tuyến như sau:
Đạt 4,0 điểm trở lên đối với các thí sinh thuộc một trong các đối tượng sau:
- Có hộ khẩu thường trú từ 36 tháng trở lên thuộc KV1 hoặc thuộc các huyện nghèo theo quy đinh tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ tính đến ngày 21/4/2014 (ngày bắt đầu nhận hồ sơ dự thi);
- Đang làm việc tại các Khoa/Bệnh viện thuộc 05 chuyên ngành khó tuyển quy định tại Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 07/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ là chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Pháp y, Giải phẫu bệnh và có thời gian công tác đủ 12 tháng trở lên tính đến ngày 21/4/2014;
- Đạt từ 4,5 điểm trở lên đối với các thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 36 tháng trở lên thuộc KV2 nông thôn tính đến ngày 21/4/2014;
- Đạt từ 5,0 điểm trở lên đối với các trường hợp không thuộc diện quy định tại điểm 5. Ì và 5.2 nêu trên.
6. Hồ sơ đăng ký dự thi: gồm các loại giấy tờ sau:
- Phiếu đăng ký dự thi tuyển sinh liên thông trình độ đại học năm 2014 (theo mẫu thống nhất của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh).
- Bản sao Khai sinh.
- Bản sao chứng thực Hộ khẩu thường trú.
- Bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc BTVH.
- Bản sao chứng thực Bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp hoặc Cao đẳng (kèm theo bảng điểm các môn học).
- Bản sao chứng thực chứng chỉ đào tạo chuyển đổi từ Y sĩ sang Điều dưỡng (nếu là Y sĩ xin dự thi ngành Điều dưỡng) hoặc chứng chỉ đào tạo Gây mê hồi sức (nếu là Điều dưỡng xin dự thi ngành Gây mê hồi sức).
- Công văn cử đi thi của cơ quan, đơn vị đang công tác.
- Giấy xác nhận thâm niên chuyên môn và địa chỉ cơ quan đang công tác của thí sinh (theo mẫu thống nhất của Đại học Y Dược TP.HCM).
- Bản sao chứng thực Quyết định tuyển dụng hoặc HĐLĐ kèm BHXH để chứng minh đã công tác từ12 tháng trở lên (tính đến ngày 09.5.2014).
Đối với thí sinh làm việc tại cơ sở hành nghề y dược tư nhân có thêm các giấy tờ sau:
- Bản sao chứng thực Giấy phép đủ điều kiện hành nghề y dược tư nhân.
- Giấy xác nhận thời gian hành nghề của người đứng tên chủ cơ sở do Phòng Y tế Quận/Huyện hoặc Sở Y tế xác nhận.
- Giấy xác nhận thí sinh có đăng ký danh sách làm việc tại cơ sở hành nghề y dược tư nhân do -Phòng Y tế Quận/Huyện hoặc Sở Y tế xác nhận.
- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh (nếu có).
- Giấy xác nhận đối tượng được hưởng ưu tiên xét tuyển môn chuyên ngành như mục 5 (nếu có) theo mẫu thống nhất của Đại học Y Dược TP.HCM.
- Giấy xác nhận đủ sức khỏe để học tập do cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền cấp.
- Ba ảnh 4x6 có ghi phía sau ảnh: họ tên, ngày sinh, mã ngành dự thi.
- Ba phong bì có tem (3000đ), ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc.
Các cơ quan, đơn vị yêu cầu thí sinh khai đầy đủ, chính xác vào mục quá trình học tập và làm việc của bản thân trong phiếu đăng ký dự thi và kiểm tra trước khi ký xác nhận, đóng dấu. Trường hợp có tẩy xoa, sửa chữa trong phiếu đăng ký dự thi tuyển sinh, đề nghị quý cơ quan, đơn vị đóng dấu lên phần tẩy xóa và sửa chữa đó.
Bản chứng thực hộ khẩu thường trú và ảnh chụp đều không quá 6 tháng (tính đến ngày 09/5/2014).
7. Lệ phí (nộp cùng với hồ sơ đăng ký dự thi)
7.1. Lệ phí đăng ký dự thi    : 60.000 đồng/thí sinh (Nêu hồ sơ nộp qua Sở Y tế, Sở Y tế thu 60.000đồng/thí sinh, nộp về trường 45.000 đồng/thí sinh).
7.2. Lệ phí dự thi           : 255.000 đồng/thí sinh.
8. Thời gian phát hành hồ sơ : 08/4/2014.
9. Thời gian thu nhận hồ sơ
- Hồ sơ, lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí dự thi nộp về Phòng Đào tạo - Đại học Y Dược TP.HCM (số217 Hồng Bàng, Q.5, TP.HCM) tư ngày 21/4/2014 đến 09/5/2014 (sáng từ 8g00 đến llgOO; chiều 13g30 đến 15g30). Trường không nhận hồ sơ trễ hạn và những hồ sơ không đúng với quy định của công văn này.
- Thí sinh có thế nộp hồ sơ tại Phòng Đào tạo - Đại học Y Dược TP.HCM hoặc qua Sở Y tế.
Sở Y tế lập danh sách trích ngang (theo mẫu) và nộp danh sách trích ngang, hồ sơ ĐKDT cho Trường cùng lệ phí ĐKDT và lệ phí dự thi. Để cho công tác nhận hồ sơ nhanh chóng, thuận lợi, đề nghị Sở Y tế đăng ký trước ngày nộp hồ sơ cho Phòng Đào tạo - Đại học Y Dược TP.HCM (liên hệCN. Nguyễn Xuân Hợp - ĐT: 0907897439 hoặc BS.CKl . Đoàn Công Mậu - ĐT: 01258506523).
10. Thi tuyên
- Ngày thi: 22 và 23/7/2014.
- Môn thi:
Đối với thí sinh trình độ cao đẳng thi đại học.
+ Môn cơ bản: Môn Toán (theo chương trình Trung học phô thông, hoặc bổ túc văn hóa hiện hành).
+ Môn cơ sở ngành: Giải phẫu.
+ Môn chuyên ngành: Điều dưỡng cơ sở 1,2, Chăm sóc người bệnh nội khoa, chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực, Chăm sóc người bệnh ngoại khoa, Chăm sóc sức khỏe trẻ em, Chăm sóc sức khỏe người bệnh nhiễm.
Đối với thí sinh trình độ trung cấp chuyên nghiệp thi đại học.
+ Môn cơ bản: môn Toán (theo chương trình Trung học phô thông, hoặc bô túc văn hóa hiện hành).
+ Môn cơ sở ngành:
Đối với ngành Dược: môn Hóa phân tích.
Đối với các ngành khác: môn Giải phẫu - Sinh lý.
+ Môn chuyên ngành:
Đối với ngành Dược: Hóa dược - Dược lý, Dược liệu, Bào chế, Quản lý dược.
Đối với ngành Y học cố truyền: Bệnh học và điều trị Y học hiện đại -Y học cổ truyền.
Đối với ngành Điều dưỡng: Điều dưỡng cơ sở 1,2, Chăm sóc người bệnh nội khoa 1 (gồm Nội và Chăm sóc người cao tuổi), nội khoa 2 -phần Nhiễm, Chăm sóc người bệnh ngoại khoa, Chăm sóc sức khỏe trẻ em, Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực.
Đối với ngành Hộ sinh: Chăm sóc sức khỏe phụ nữ ngoài thời kỳ thai nghén, Chăm sóc bà mẹ trong thời kỳ thai nghén, CSBM trong đẻ, CSBM sau đẻ và trẻ sơ sinh, Dân số - Ke hoạch hóa gia đình.
Đối với ngành Gây mê hồi sức: Dược GMHS, Giải phẫu sinh lý GMHS, Gây mê - Gây tê cơ bản, Kỹ năng lâm sàng GMHS, Hồi sức và chăm sóc sau mổ.
Đối với ngành Xét nghiệm y học: Vi sinh, Ký sinh trùng, Hóa sinh, Huyết học (thí sinh chọn thi OI trong 04 môn).
Đối với ngành Xét nghiệm YHDP: Vi sinh và Lý hóa.
Đối với ngành Vật lý trị liệu: Vận động trị liệu, Các phương thức VLTL, VLTL - PHCN nội khoa, VLTL - PHCN ngoại khoa, PHCN dựa vào cộng đồng.
Đối với ngành Kỹ thuật y học hình ảnh: Kỹ thuật tia X, Kỹ thuật phòng tối, Chiếu thể chụp hình (Kỹ thuật X quang thông thường), Kỹ thuật đặc biệt, Giải phẫu X quang.
(Đe cương chương trình các môn thi tuyển được đăng trên website của Trường)
11. Ôn thi
Ngành Bác sĩ Y học cổ truyền: Liên hệ Ban Đào tạo Khoa Y học cổ truyền, số 221B Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận, TP.HCM. ĐT: 08.38442756.
Ngành Dược sĩ đại học: Liên hệ Ban Đào tạo Khoa Dược số 41 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. HoChí Minh. ĐT: 08.38295641.
Ngành Cử nhân Điều dưỡng và Cử nhân Kỹ thuật y học: Liên hệ Ban Đào tạo Khoa Điều dưỡng -Kỹ thuật y học, số 201 Nguyễn Chí Thanh, Q.5, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 08.38553224-08.38550176.
Ngành Xét nghiệm y học dự phòng : Liên hệ Ban Đào tạo Khoa Y tế công cộng, số 159 Hưng Phú,Q.8, TP.HCM. ĐT : 08.38559714.
Nếu có điều gì chưa rõ, xin liên hệ với Phòng Đào tạo - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (ĐT:08.38558411) để được hướng dẫn, giải đáp hoặc báo cáo xin ý kiến Bộ Y tế và Bộ Giáo dục & Đào tạo

Điểm chuẩn 2016: Trường Đại học Y Dược Tp.HCM

Điểm chuẩn trường Đại học Y dược TP.HCM (YDS)
Xem điểm chuẩn đại học Y Dược TP HCM năm 2016
Điểm chuẩn Đại Học Y Dược TPHCM 2016 chính xác

Điểm chuẩn cao nhất vào Đại học Y dược TP HCM là 26,75
ĐH Y dược TP.HCM đã công bố điểm chuẩn đại học chính quy với hai tiêu chí phụ để lựa chọn giữa các thí sinh có tổng điểm bằng điểm trúng tuyển.
Tiêu chí phụ 1 áp dụng cho thí sinh có tổng điểm bằng điểm trúng tuyển, trong đó điểm môn Hóa áp dụng cho ngành Dược học; điểm môn Sinh áp dụng cho các ngành còn lại. Tiêu chí phụ 2 áp dụng cho thí sinh đã áp dụng tiêu chí phụ 1 dựa vào điểm môn ngoại ngữ trong kỳ thi THPT quốc gia. 
Năm nay, ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất là 26,75; ngành  Răng hàm mặt 26 điểm; ngành Dược học 25,25 điểm. Ngành Y tế công cộng có điểm chuẩn thấp nhất là 20,5 điểm.