Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long

Tên trường: Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long

Tên tiếng anh: Northern Thanglong Economic-Technical College (NTETC)

Mã trường: TCD0116

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - trung cấp - liên thông - hợp tác quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Địa chỉ: Thôn Bần, Xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội

Điện thoại: 024.38812431              Email: Nhà trường: info@btl.edu.vn

Website: http://bacthanglong.edu.vn/                 Website: www.btl.edu.vn

Facebook: /facebook.com/bacthanglong       

Ngày 8/3/2002, Trường Trung học bán công Kinh tế – Kỹ thuật Bắc Thăng Long, được thành lập theo quyết định số 1527/QĐ-UB của UBND Thành phố Hà Nội. Tháng 11/2008, Trường chuyển đổi sang mô hình Công lập tự chủ toàn phần với tên gọi Trường Trung Cấp Kinh Tế – Kỹ thuật Bắc Thăng Long.

Điện công nghiệp và dân dụng Xét tuyển Điện tử công nghiệp và dân dụng Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông Kỹ thuật lắp đặt đài, trạm viễn thông Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Công nghệ hàn Bảo trì và sửa chữa ô tô Tin học ứng dụng Quản trị mạng máy tính Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính Hành chính – văn phòng Hành chính – văn thư Thư viện – Thiết bị trường học Pháp luật Tiếng Nhật Tiếng Anh Kinh doanh thương mại dịch vụ Quản lý và bán hàng siêu thị Quản lý siêu thị Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn Hướng dẫn du lịch Kỹ thuật chế biến món ăn Kế toán doanh nghiệp Kế toán hành chính sự nghiệp Tài chính ngân hàng Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp Công nghệ Spa dưỡng sinh

Tên trường: Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long

Tên tiếng anh: Northern Thanglong Economic-Technical College (NTETC)

Mã trường: TCD0116

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - trung cấp - liên thông - hợp tác quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Địa chỉ: Thôn Bần, Xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội

Điện thoại: 024.38812431              Email: Nhà trường: info@btl.edu.vn

Website: http://bacthanglong.edu.vn/                 Website: www.btl.edu.vn

Facebook: /facebook.com/bacthanglong       

Ngày 8/3/2002, Trường Trung học bán công Kinh tế – Kỹ thuật Bắc Thăng Long, được thành lập theo quyết định số 1527/QĐ-UB của UBND Thành phố Hà Nội. Tháng 11/2008, Trường chuyển đổi sang mô hình Công lập tự chủ toàn phần với tên gọi Trường Trung Cấp Kinh Tế – Kỹ thuật Bắc Thăng Long.

Điện công nghiệp và dân dụng Xét tuyển Điện tử công nghiệp và dân dụng Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông Kỹ thuật lắp đặt đài, trạm viễn thông Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Công nghệ hàn Bảo trì và sửa chữa ô tô Tin học ứng dụng Quản trị mạng máy tính Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính Hành chính – văn phòng Hành chính – văn thư Thư viện – Thiết bị trường học Pháp luật Tiếng Nhật Tiếng Anh Kinh doanh thương mại dịch vụ Quản lý và bán hàng siêu thị Quản lý siêu thị Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn Hướng dẫn du lịch Kỹ thuật chế biến món ăn Kế toán doanh nghiệp Kế toán hành chính sự nghiệp Tài chính ngân hàng Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp Công nghệ Spa dưỡng sinh

Tên trường: Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long

Tên tiếng anh: Northern Thanglong Economic-Technical College (NTETC)

Mã trường: TCD0116

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - trung cấp - liên thông - hợp tác quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Địa chỉ: Thôn Bần, Xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội

Điện thoại: 024.38812431              Email: Nhà trường: info@btl.edu.vn

Website: http://bacthanglong.edu.vn/                 Website: www.btl.edu.vn

Facebook: /facebook.com/bacthanglong       

Ngày 8/3/2002, Trường Trung học bán công Kinh tế – Kỹ thuật Bắc Thăng Long, được thành lập theo quyết định số 1527/QĐ-UB của UBND Thành phố Hà Nội. Tháng 11/2008, Trường chuyển đổi sang mô hình Công lập tự chủ toàn phần với tên gọi Trường Trung Cấp Kinh Tế – Kỹ thuật Bắc Thăng Long.

Điện công nghiệp và dân dụng Xét tuyển Điện tử công nghiệp và dân dụng Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông Kỹ thuật lắp đặt đài, trạm viễn thông Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Công nghệ hàn Bảo trì và sửa chữa ô tô Tin học ứng dụng Quản trị mạng máy tính Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính Hành chính – văn phòng Hành chính – văn thư Thư viện – Thiết bị trường học Pháp luật Tiếng Nhật Tiếng Anh Kinh doanh thương mại dịch vụ Quản lý và bán hàng siêu thị Quản lý siêu thị Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn Hướng dẫn du lịch Kỹ thuật chế biến món ăn Kế toán doanh nghiệp Kế toán hành chính sự nghiệp Tài chính ngân hàng Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp Công nghệ Spa dưỡng sinh

Tên trường: Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long

Tên tiếng anh: Northern Thanglong Economic-Technical College (NTETC)

Mã trường: TCD0116

Loại trường: Dân lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng - trung cấp - liên thông - hợp tác quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MỘT SỐ NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Chuẩn đầu ra các ngành Khung đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng,Khung chương trình Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng

Địa chỉ: Thôn Bần, Xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội

Điện thoại: 024.38812431              Email: Nhà trường: info@btl.edu.vn

Website: http://bacthanglong.edu.vn/                 Website: www.btl.edu.vn

Facebook: /facebook.com/bacthanglong       

Ngày 8/3/2002, Trường Trung học bán công Kinh tế – Kỹ thuật Bắc Thăng Long, được thành lập theo quyết định số 1527/QĐ-UB của UBND Thành phố Hà Nội. Tháng 11/2008, Trường chuyển đổi sang mô hình Công lập tự chủ toàn phần với tên gọi Trường Trung Cấp Kinh Tế – Kỹ thuật Bắc Thăng Long.

Điện công nghiệp và dân dụng Xét tuyển Điện tử công nghiệp và dân dụng Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông Kỹ thuật lắp đặt đài, trạm viễn thông Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt Công nghệ hàn Bảo trì và sửa chữa ô tô Tin học ứng dụng Quản trị mạng máy tính Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính Hành chính – văn phòng Hành chính – văn thư Thư viện – Thiết bị trường học Pháp luật Tiếng Nhật Tiếng Anh Kinh doanh thương mại dịch vụ Quản lý và bán hàng siêu thị Quản lý siêu thị Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn Hướng dẫn du lịch Kỹ thuật chế biến món ăn Kế toán doanh nghiệp Kế toán hành chính sự nghiệp Tài chính ngân hàng Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp Công nghệ Spa dưỡng sinh

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông tin thí sinh
Nguyện vọng học


Xác nhận