Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Thăng Long

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014

Mã trường: 0123 – Tổng chỉ tiêu: 510

 Địa chỉ: Số 290 Tây Sơn – Đống Đa - Hà Nội. Tel: (04) 6273 1325 – 04 6273 1327    

Website: www.trungcapkinhte.vn  - Email: tcthanglong1@gmail.com

Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

THPT

THCS

Tin học ứng dụng

01

100

x

x

Kế toán doanh nghiệp

02

100

x

x

Quản lý và kinh doanh du lịch

03

100

x

x

Quản lý doanh nghiệp

04

70

x

x

Công nghệ may và thời trang

05

70

x

x

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thực phẩm

06

70

x

x

 * Hình thức đào tạo chính quy

* Đối tượng và tiêu chí xét tuyển

- Ngành 01: Xét tuyển điểm tổng kết hai môn Toán, Lý lớp 12 (dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT) hoặc lớp 9 (dành cho thí sinh tốt nghiệp THCS).

- Ngành 02, 03, 04, 05: Xét tuyển điểm tổng kết hai môn Toán, Văn lớp 12 (dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT) hoặc lớp 9 (dành cho thí sinh tốt nghiệp THCS).

- Ngành 06: Xét tuyển điểm tổng kết hai môn Toán, Hóa lớp 12 (dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT) hoặc lớp 9 (dành cho thí sinh tốt nghiệp THCS).

 - Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/4 đến ngày 29/11/2014

-  Thời gian xét tuyển và nhập học: Xét tuyển và nhập học liên tục từ ngày 01/4/2014 đến ngày 29/11/2014

- Tuyển thí sinh trong cả nước.

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và nhập học:

+ Phòng Đào tạo (phòng 203 nhà A, số 290 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội); ĐT: 04062731325;

+ Phòng tuyển sinh và đào tạo, số 220 Đường Láng, Đống Đa – Hà Nội.


THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014

Mã trường: 0123 – Tổng chỉ tiêu: 510

 Địa chỉ: Số 290 Tây Sơn – Đống Đa - Hà Nội. Tel: (04) 6273 1325 – 04 6273 1327    

Website: www.trungcapkinhte.vn  - Email: tcthanglong1@gmail.com

Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

THPT

THCS

Tin học ứng dụng

01

100

x

x

Kế toán doanh nghiệp

02

100

x

x

Quản lý và kinh doanh du lịch

03

100

x

x

Quản lý doanh nghiệp

04

70

x

x

Công nghệ may và thời trang

05

70

x

x

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thực phẩm

06

70

x

x

 * Hình thức đào tạo chính quy

* Đối tượng và tiêu chí xét tuyển

- Ngành 01: Xét tuyển điểm tổng kết hai môn Toán, Lý lớp 12 (dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT) hoặc lớp 9 (dành cho thí sinh tốt nghiệp THCS).

- Ngành 02, 03, 04, 05: Xét tuyển điểm tổng kết hai môn Toán, Văn lớp 12 (dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT) hoặc lớp 9 (dành cho thí sinh tốt nghiệp THCS).

- Ngành 06: Xét tuyển điểm tổng kết hai môn Toán, Hóa lớp 12 (dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT) hoặc lớp 9 (dành cho thí sinh tốt nghiệp THCS).

 - Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/4 đến ngày 29/11/2014

-  Thời gian xét tuyển và nhập học: Xét tuyển và nhập học liên tục từ ngày 01/4/2014 đến ngày 29/11/2014

- Tuyển thí sinh trong cả nước.

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và nhập học:

+ Phòng Đào tạo (phòng 203 nhà A, số 290 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội); ĐT: 04062731325;

+ Phòng tuyển sinh và đào tạo, số 220 Đường Láng, Đống Đa – Hà Nội.


THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014

Mã trường: 0123 – Tổng chỉ tiêu: 510

 Địa chỉ: Số 290 Tây Sơn – Đống Đa - Hà Nội. Tel: (04) 6273 1325 – 04 6273 1327    

Website: www.trungcapkinhte.vn  - Email: tcthanglong1@gmail.com

Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

THPT

THCS

Tin học ứng dụng

01

100

x

x

Kế toán doanh nghiệp

02

100

x

x

Quản lý và kinh doanh du lịch

03

100

x

x

Quản lý doanh nghiệp

04

70

x

x

Công nghệ may và thời trang

05

70

x

x

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thực phẩm

06

70

x

x

 * Hình thức đào tạo chính quy

* Đối tượng và tiêu chí xét tuyển

- Ngành 01: Xét tuyển điểm tổng kết hai môn Toán, Lý lớp 12 (dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT) hoặc lớp 9 (dành cho thí sinh tốt nghiệp THCS).

- Ngành 02, 03, 04, 05: Xét tuyển điểm tổng kết hai môn Toán, Văn lớp 12 (dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT) hoặc lớp 9 (dành cho thí sinh tốt nghiệp THCS).

- Ngành 06: Xét tuyển điểm tổng kết hai môn Toán, Hóa lớp 12 (dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT) hoặc lớp 9 (dành cho thí sinh tốt nghiệp THCS).

 - Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/4 đến ngày 29/11/2014

-  Thời gian xét tuyển và nhập học: Xét tuyển và nhập học liên tục từ ngày 01/4/2014 đến ngày 29/11/2014

- Tuyển thí sinh trong cả nước.

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và nhập học:

+ Phòng Đào tạo (phòng 203 nhà A, số 290 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội); ĐT: 04062731325;

+ Phòng tuyển sinh và đào tạo, số 220 Đường Láng, Đống Đa – Hà Nội.