Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công chức

  • 20/10/2020

Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công chức tên tiếng anh: (Center for Training & Professional Retraining of Public).Thông báo hỗ trợ kinh phí các nhiệm vụ trong Đề án "Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn năm 2019 - 2025" thuộc trách nhiệm Sở Khoa học và Công...

Chi tiết...


Bằng Cử nhân công nghệ và Cử nhân kỹ thuật có khác nhau?

  • 31/08/2018

JAPAN ACADEMY Cho em hỏi bằng Cử nhân công nghệ và bằng Cử nhân Kỹ thuật và Kỹ sư có khác nhau không? Có giá trị như thế nào? ( Bằng cử nhân và bằng kỹ sư khác nhau như thế nào? ).

Chi tiết...