6,5% sinh viên Cao Đẳng Dược Hà Nội làm việc ở khu vực nhà nước

  • 08/02/2017

Trường Cao Đẳng Dược Trung Ương Hà Nội vừa công bố kết quả điều tra tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2015. Theo đó, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm là 95,9%.

Chi tiết...