[(Công chức viên chức)]: Làm Cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT

  • 15/04/2017

[(Công chức viên chức)]:Hà Nội được làm công bố đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT

Chi tiết...


Viện Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội chuẩn IC3

  • 22/09/2016

Viện được xây dựng trên cơ sở Viện Đào tạo Công nghệ Thông tin Việt Nam (VITTI ) do Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập từ năm 1997 thuộc Dự án hợp tác kỹ thuật giữa hai chính phủ Việt Nam và Nhật Bản (1997-2002). Viện Công nghệ Thông tin là viện nghiên cứu được ĐHQG HN thành lập đầu tiên trong hệ...

Chi tiết...


IC3 đào tạo chuẩn CNTT CĐ sư phạm Mầm Non

  • 18/09/2016

Chuẩn kỹ năng CNTT- IC3, Ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam,Chứng chỉ IC3 về công nghệ thông tin

Chi tiết...


Chuẩn kỹ năng sư dụng CNTT IC3 - ĐH Quốc gia Hà Nội

  • 29/08/2016

Căn cứ theo thông tư 03/2014-Bộ TTTT, việc áp dụng kỹ năng công nghệ thông tin trong úng dụng là điều kiên cần và đủ áp dụng trong luật công chức, viên chức chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Chi tiết...


IC3 (Digital Literacy Certification) Chứng chỉ Tin học tối ưu trong thời đại công nghệ số

  • 28/10/2015

IC3 (Digital Literacy Certification) Chứng chỉ Tin học tối ưu trong thời đại công nghệ số Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21 – thế kỷ của nền kinh tế tri thức ở đó sự phát triển chủ yếu dựa trên những kỹ năng.

Chi tiết...