Học viện Tòa án: Điểm nhận hồ sơ ĐKXT (THPT Quốc Gia)

  • 27/07/2019

Học ở Học viện Tòa án ra trường làm gì, có phải xin việc không?.Rất nhiều người tự hào giới thiệu mình làm nghề luật. Khi nghĩ suy về nghề luật trong quá khứ, hiện tại và tương lai, chúng ta cần xác định rõ nghề luật là gì?

Chi tiết...


Trung cấp Giao thông Vận tải miền Bắc Mã trường: GT01

  • 30/10/2018

Trường được thành lập năm 1967, tiền thân là Trường công nhân Kỹ thuật trực thuộc Cục đường bộ Việt Nam. Tháng 12/2005, Trường được nâng cấp và đổi tên thành Trường Trung cấp GTVT miền Bắc.

Chi tiết...


ĐH Nông nghiệp Hà Nội tuyển sinh sau đại học thạc sĩ

  • 24/10/2018

Học viện Nông nghiệp Việt Nam trở thành Đại học tự chủ, đa ngành, đa phân hiệu theo mô hình của đại học nghiên cứu tiên tiến trong khu vực; trung tâm xuất sắc của quốc gia, khu vực về đổi mới sáng tạo trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tri thức và phát triển công nghệ trong...

Chi tiết...