Điểm chuẩn (Xét học bạ THPT): Trường ĐH Văn hóa Hà Nội

  • 12/07/2019

Trường ĐH Văn hóa Hà Nội Mức điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ của ĐH Văn hóa Hà Nội năm 2019 cao nhất là 25,5 và thấp nhất là 21,20 điểm.

Chi tiết...