Học viện Ngân hàng có tuyển sinh hệ ngoài ngân sách?

  • 16/02/2017

(Đào tạo Ngoài ngân sách nhà nước) - Cơ hội việc làm của ngành Quản trị kinh doanh và Kế toán? Không trúng tuyển NV1 vào ĐH KHXH NV có được xét tuyển NV2 vào trường không? Học ngành Dầu khí ra trường làm việc ở đâu? Hệ ngoài ngân sách Học viện Ngân hàng có tuyển khối D?..

Chi tiết...


Hướng dẫn ghi phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển ĐH,CĐ

  • 14/02/2017

[(Education CEFR)]: Bộ GD&ĐT quy định, thời hạn đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển ĐH,CĐ bắt đầu từ ngày 01/4/2017 đến ngày 20/4/2017. Dưới đây là cách khai 21 mục trong Phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển ĐH,CĐ 2017, thí sinh cần tham khảo.

Chi tiết...