Chứng chỉ vận hành xe nâng, máy xúc lật, máy xúc

  • 15/06/2017

Máy xúc là công cụ cơ giới có điều kiện vận hành. Nếu bạn muốn lái máy xúc bạn phải có bằng lái, hãy tham gia một khóa học để biết cách vận hành đúng, các quy tắc an toàn và nhiều kiến thức liên quan để được cấp bằng chính thức.

Chi tiết...


Trung tâm đào tạo thường xuyên và thực hành

  • 15/04/2017

Trung tâm đào tạo thường xuyên và thực hành: tên tiếng Anh (Regular training center and practice)

Chi tiết...


[(CEFR.ngoaingu.edu.vn)]: Làm chứng chỉ tiếng anh tin học Bộ Giáo Dục và Trung Tâm

  • 15/02/2017

Làm chứng chỉ tiếng anh tin học của trung tâm và bộ giáo dục (thi cấp) Giới thiệu về trung tâm cấp chứng chỉ tiếng anh tin học

Chi tiết...


Chứng Chỉ Ngoại Ngữ BGD - Đủ điều kiện thi Công Chức

  • 05/02/2017

Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, công chức,Ngày 03/8/2016, Bộ GD&ĐT ban hành Công văn 3755/BGDĐT-GDTX hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của cán bộ, công chức và viên chức.

Chi tiết...


Bộ Nội Vụ Yêu cầu về ngoại ngữ, tin học đối với công chức, viên chức

  • 04/02/2017

Người đăng ký tham gia tuyển dụng công chức, viên chức phải thực hiện đúng các quy định mới về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Cụ thể là căn cứ vào các văn bản nêu sau:

Chi tiết...


Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công chức

  • 16/12/2016

Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công chức tên tiếng anh: (Center for Training & Professional Retraining of Public)

Chi tiết...


Ôn & thi B1, A2, C1 khung Châu âu (CEFR)

  • 01/09/2016

TIếng Anh chuẩn Châu Âu (CEFR).Hỗ trợ ôn và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh B1 chuẩn khung châu Âu

Chi tiết...


Chứng Chỉ Tin học Ứng Dụng BGD - Đủ điều kiện thi Công Chức

  • 29/08/2016

Làm chứng chỉ tiếng anh tin học Bộ Giáo Dục và Trung Tâm,Làm chứng chỉ tiếng anh tin học uy tín nhất Hà Nội

Chi tiết...