Trường đại học ế ẩm: Bất cập chính sách hay sàng lọc thị trường?

  • 21/12/2017

Trường đại học ế ẩm: Bất cập chính sách hay sàng lọc của thị trường?: Nhiều người cho rằng tình trạng tuyển sinh khó khăn là hậu quả của việc mở trường tràn lan. 412 trường ĐH, CĐ cho 90 triệu dân Việt Nam là nhiều hay là ít?

Chi tiết...


Trung tâm đào tạo thường xuyên và thực hành

  • 15/04/2017

Trung tâm đào tạo thường xuyên và thực hành: tên tiếng Anh (Regular training center and practice)

Chi tiết...