Trường trung cấp nghề kỹ nghệ thực hành Hà Nội khai giảng năm học mới

  • 03/11/2018

Tổng Giám đốc hiện tại của HiPT - Ông Võ Văn Mai - là một trong những cựu học sinh xuất sắc Trường trung cấp nghề kỹ nghệ thực hành HIPT Về dự và chỉ đạo buổi lễ khai giảng, về phía đơn vị chủ quan đại diện cho phòng dạy nghề có ông Lê Thế Mạnh, Phó phòng Dạy nghề Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội...

Chi tiết...