Hướng dẫn đi hợp pháp hóa bằng bản điểm học bạ tại đại sứ quán Hàn Quốc nhanh nhất

  • 23/06/2018

Các bước hợp pháp hóa lãnh sự (dịch, hợp pháp hóa tại Cục lãnh sự - BNGVN*), bộ hồ sơ đem đến Phòng lãnh sự Đại Sứ Quán Hàn Quốc để hợp pháp hóa Bằng cấp/ Học bạ/ Bảng điểm như thông lệ cũ (Có thể tham khảo hướng dẫn cách thức hợp pháp hóa lãnh sự trong trang web của Phòng lãnh sự - Mục "Thủ tục hợp...

Chi tiết...