Liên thông Xây dựng (Dân dụng & Công nghiệp) lên Đại Học Xây Dựng chính Quy

  • 08/05/2019

 Liên thông Xây dựng (Dân dụng & Công nghiệp) lên Đại Học Xây Dựng chính Quy Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp chúng tôi là khoa lớn nhất của Trường. Từ trước tới nay, Khoa luôn đi đầu trong các hoạt động giảng dạy; nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tế sản xuất; chủ trì...

Chi tiết...


Liên thông ngành Kỹ thuật Điện lạnh CĐ nghề lên Đại học chính quy

  • 07/05/2019

 Liên thông ngành Kỹ thuật Điện lạnh  CĐ nghề lên Đại học chính quy Chương trình Đào tạo: Bậc đại học, Bệnh mù màu (hay còn gọi là bệnh rối loạn sắc giác): Người mắc bệnh này không thể phân được một số màu sắc hoặc tất cả màu sắc và thị lực kém. Do vậy, những lao động mắc bệnh mù màu không đáp ứng...

Chi tiết...


Đào tạo "xuất khẩu" kỹ sư theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp

  • 06/05/2019

Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT đang đào tạo hàng trăm kỹ sư theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài là Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc. Khi tốt nghiệp các kỹ sư này sẽ được xuất khẩu sang làm việc theo doanh nghiệp đặt hàng.

Chi tiết...