Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ thông báo tuyển sinh ONLINE

  • 15/01/2014

Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ là trường quốc gia thuộc Bộ Giáo dục & Đào tạo, tuyển sinh cả nước, cấp bằng tốt nghiệp quốc gia. Ký hiệu: CDU- Mã trường: GD12. hàng năm , trường thông báo tuyển sinh 6 ngành như sau:

Chi tiết...