[(Công chức viên chức)]: Làm Cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT

  • 15/04/2017

[(Công chức viên chức)]:Hà Nội được làm công bố đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT

Chi tiết...


[(GDT - MOF)]: Lớp ôn thi tuyển dụng công chức thuế

  • 14/12/2016

[(GDT - MOF)]: Tổng Cục Thuế - Bộ Tài Chính Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2017

Chi tiết...