Hướng đi mới cho công tác đào tạo Hot girl Thư ký Văn phòng

  • 27/07/2018

Chuyện sếp và thư ký: Nghề thư ký - Thị trường đã trải thảm đỏ Đề án của Bộ Tư pháp để phù hợp với Thông báo số 202-TB/TW của Bộ Chính trị”- ông Hiển nói.

Chi tiết...