Ảnh nghệ thuật chất lượng cao

Vương quốc Anh bao gồm bốn nước thành viên: Nước Anh (England), Xứ Wales, Scotland và Bắc Ireland. Các nước Anh, Xứ Wales và Scotland hợp thành Liên hiệp Anh. Cơ quan quốc gia đầu tiên tài trợ cho

 

Theo truyền thuyết cổ Hy Lạp, Esculape - con trai của thần Appolon