Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công đoàn

Trường Cao cấp Công đoàn được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) ra quyết định đổi tên thành Trường Đại học Công đoàn. Trường Đại học Công đoàn là trường đại học đa ngành, đa cấp trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và chịu sự quản lý về chuyên môn của Bộ Giáo dục - Đào tạo.

Trường Đại học Công đoàn đã thiết lập quan hệ hợp tác với Học Viện Quan hệ lao động Trung Quốc; Học Viện Lao động và Quan hệ xã hội Liên Bang Nga; tổ chức ILO; trường Đại học Carlifornia, Mỹ; Viện FES (Đức) và một số nước khác.

Đào tạo trung cấp chính quy.
- Ngành đào tạo: Tài chính - Ngân hàng, Kế toán.
- Đối tượng tuyển sinh: Có bằng tốt nghiệp THPT
- Thời gian đào tạo: 2 năm
- Bằng tốt nghiệp: Học theo hình thức nào cấp theo hình thức đó.
- Kết quả đào tạo: Từ năm 2007 đến tháng 9/2012, Nhà trường đã và đang đào tạo được 6 khóa với hơn 2.000 học sinh.
- Mục tiêu đào tạo: Nhằm trang bị cho người học kiến thức, kỹ năng cơ bản về kinh tế, pháp luật, Kế toán và Tài chính - Ngân hàng.
- Kiến thức và kỹ năng: Người học có kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ về công tác kế toán trong các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp; có khả năng phân tích tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như các mặt hoạt động khác của doanh nghiệp cung cấp thông tin phục vụ cho nhà quản lý.
- Trình độ ngoại ngữ: Chương trình B tiếng Anh.
- Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp; tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng của các chi nhánh ngân hàng...
- Khả năng học tập tiếp tục của học sinh: Sau khi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, học sinh có thể thi liên thông lên cao đẳng và đại học theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 Đào tạo bồi dưỡng tập huấn ngắn hạn.
- Đào tạo ngắn hạn theo từng phần chương trình: Nhằm nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công tác đối với những cán bộ đã tốt nghiệp đại học hoặc không có điều kiên học dài hạn. Những cán bộ được đào tạo từng phần, kết thúc khóa học được cấp chứng chỉ, chứng nhận đã qua chương trình đào tạo. Tính đến tháng 9/2012, Nhà trường đã đào tạo được 123 lớp Đại học phần lý luận và nghiệp vụ công đoàn với khoảng 10.000 người ; 7 lớp văn hóa quần chúng với khoảng 350 người.
- Bồi dưỡng tập huấn ngắn hạn: Từ khi thành lập đến nay, Nhà trường đã mở nhiều lớp bồi dưỡng tập huấn cho các đối tượng là cán bộ thuộc các Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành trung ương; Công đoàn các khu công nghiệp - chế xuất; các Ban thuộc Tổng Liên đoàn và đã đào tạo với hàng vạn cán 
bộ làm công tác công đoàn.

  • 01/09/2011 03:28
  • Tuyensinhtructuyen.edu.vn
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét