Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Trung tâm Cơ khí là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. được thành lập ngày 01 tháng 03 năm 2010 theo Quyết định số 85/QĐ – ĐHCN trên cơ sở sáp nhập các bộ phận đào tạo kỹ năng thực hành của ngành Cơ khí (Bộ phận thực hành của khoa Cơ khí, TT Bảo trì và khai thác thiết bị cơ khí và TT Việt - Hàn) có chức năng đào tạo và cung cấp các dich vụ về cơ khí, nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ vào đào tạo kết hợp với sản xuất, tiếp nhận trang thiết bị và chuyển giao công nghệ từ các chuyên gia Hàn Quốc, đào tạo cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao theo chương trình hợp tác giữa trường Đại học Công nghiệp Hà nội và các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, thực hiện các nhiệm vụ theo quy chế tổ chức, hoạt động của Trường ĐHCNHN.

+ Nghiên cứu khoa học: Mặc dù mới thành lập nhưng cán bộ - giáo viên trong trung tâm không ngừng học tập rèn luyện kỹ năng nâng cao tay nghề, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học các cấp. Cụ thể trong 5 năm gần đây đã chủ trì và tham gia 9 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, có nhiều sáng cải tiến được áp dụng vào thực tiễn cuộc sống, trong 5 năm gần đây cán bộ giáo viên trong trung tâm đã có trên 20 bài báo được đăng trên các tạp chí trong và ngoài nước.

+ Các hoạt động phong trào: Cán bộ giáo viên và học sinh - sinh viên của trung tâm luôn trú trọng tham gia các hoạt động phong trào do nhà trường phát động và luôn đạt giải cao trong các hoạt động bóng đá giáo viên và HS-SV.

* Định hướng phát triển trong thời gian tới

Lịch sử thành lập và phát triển của khoa Cơ khí gắn liền với lịch sử thành lập và phát triển của nhà Trường. Trải qua 120 năm xây dựng và trưởng thành, khoa Cơ khí đã đào tạo và cung cấp cho đất nước nhiều Cán bộ, Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử nhân có trình độ chuyên môn vững, có kỹ năng tốt đáp ứng được các yêu cầu của xã hội.

* Quá trình thành lập và phát triển:

- Ngày 10/08/1898 Trường Chuyên nghiệp Hà Nội được thành lập, từ đó ngành Cơ khí ra đời.

- Trải qua nhiều thời kỳ, với nhiều thay đổi, đến năm 2005 Khoa cơ khí trường Đại học công nghiệp Hà Nội được ổn định và phát triển.

+ Năm 1999: Khoa cơ khí trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội bắt đầu được thành lập.

+ Năm 2005: Khoa cơ khí trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được thành lập theo quyết định số 2033/QĐ-ĐHCN ngày 22/12/2005.

Trực thuộc Khoa có 5 bộ môn: bộ môn Hình họa - Vẽ kỹ thuật, bộ môn Cơ - Sức bền, bộ môn Thiết bị - Dụng cụ Công nghiệp, bộ môn Cơ điện tử và bộ môn Công nghệ. Khoa quản lý và đào tạo 01 ngành trình độ tiến sĩ, 02 ngành trình độ thạc sĩ, 02 ngành trình độ đại học và 01ngành trình độ cao đẳng.

* Các thành tích đạt được: Khoa đã phối hợp với các đơn vị, cá nhân trong trường thực hiện 36 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, trong đó có 02 đề tài cấp nhà nước, 05 đề tài cấp bộ, 05 đề tài cấp tỉnh....Hướng dẫn sinh viên thực hiện 50 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, trong đó có 01 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên đạt giải thưởng sáng tạo trẻ.

- Cán bộ giảng viên trong khoa đã công bố trên 100 bài báo trong nước và quốc tế, từ năm 2011 đến nay khoa đã có trên 30 sáng cải tiến được nhà trường công nhận,

- Nhiều thế hệ cán bộ giảng viên của khoa đã được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú (01 Nhà giáo nhân dân, 08 Nhà giáo ưu tú).

- Hoạt động thi giáo viên dạy giỏi: giáo viên trong khoa đã Đạt 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì cấp toàn Quốc, 01 Giải Nhất, 03 Giải Nhì và nhiều giải khác cấp Thành phố...

- Hoạt động thi tay nghề “vẽ và thiết kế trên máy tính” của học sinh-sinh viên:

+ Năm 2004 đạt 01 Giải Khuyến khích, 01 Giải Ba cấp Quốc gia;

+ Năm 2006 đạt 01 Giải Khuyến khích, 01 Giải Ba, 01 Giải Nhì cấp Quốc gia;

+ Năm 2008 đạt 02 Giải Nhì, 01 Giải Nhất cấp Quốc gia và 01 Giải Khuyến khích ASEAN tại Malaisya…

+ Năm 2010 đạt 02 Giải Ba, 2 Giải Nhất cấp Quốc gia, 02 sinh viên tham dự hội thi tay nghề ASEAN tại Thái Lan đạt được 01 Huy Chương Vàng và 01 Huy Chương Đồng.

+ Năm 2012 đạt 01 Giải Nhất, 01 Giải Nhì cấp Bộ Công Thương. Đạt 01 Giải Nhất, 01 Giải Nhì cấp Thành phố Hà Nội...

+ Năm 2014 đạt 02 Giải Nhất cấp Bộ Công Thương. Đạt 01 Giải Nhất cấp Thành phố Hà Nội, Đạt 02 Giải Nhất cấp Quốc gia, 02 sinh viên tham dự hội thi tay nghề ASEAN tại Việt Nam đạt được 01 Huy Chương Vàng và 01 Chứng chỉ nghề...

+ Năm 2016 đạt 02 Giải Nhất, 01 Giải ba cấp Quốc gia, 01 Giải Nhất, 01 Giải Nhì cấp Bộ Công Thương. Đạt 01 Giải Nhất, 01 Giải Ba cấp Thành phố Hà Nội, 02 sinh viên tham dự hội thi tay nghề ASEAN tại Malaisya đạt 01 Huy Chương Vàng, 01 sinh viên được công ty Sam Sung lựa chọn tham gia huấn luyện tại Hàn Quốc tham gia thi tay nghề Thế giới năm 2017.

+ Năm 2017 Sinh viên Nguyễn Văn Tuấn đạt chứng chỉ nghề xuất sắc tại kì thi tay nghề thế giới.

+ Năm 2018 đạt 02 Giải Nhất, 01 Giải ba cấp Quốc gia, 01 Giải Nhất, 01 Giải Nhì cấp Bộ Công Thương. Đạt 01 Giải Nhất, 01 Giải Ba cấp Thành phố Hà Nội, 02 sinh viên sẽ tham dự hội thi tay nghề ASEAN tại Thái Lan vào tháng 9/2019, 01 sinh viên được công ty Sam Sung lựa chọn tham gia huấn luyện tại Hàn Quốc tham gia thi tay nghề Thế giới năm 2019 tại Liên bang Nga.

- Hội thi Olympic Cơ học toàn quốc sinh viên khoa đã đạt được nhiều kết quả tốt:

+ Năm 2009 đạt 01 Giải Khuyến khích

+ Năm 2010 đạt 01 Giải ba, 01 Giải khuyến khích

+ Năm 2011 đạt 01 Giải khuyến khích.

+ Năm 2012 đạt 01 Giải Nhì, 01 Giải ba và nhiều Giải Khuyến khích.

+ Năm 2013 đạt 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 01 Giải Ba và nhiều Giải Khuyến khích.

+ Năm 2014 đạt 02 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 01 Giải Ba và nhiều Giải Khuyến khích.

+ Năm 2015 đạt 01 Giải Nhì, 07 Giải Ba và nhiều Giải Khuyến khích.

+ Năm 2016 đạt 01 Giải Nhất, 2 Giải Nhì, 2 Giải Ba và nhiều giải khuyến khích.

+ Năm 2017 đạt 01 Giải Nhì, 04 Giải Ba và nhiều Giải Khuyến khích

+ Năm 2018 đạt 01 Giải Nhất cá nhân, 01 Giải Nhất đồng đội, 01 Giải Nhì, 05 Giải Ba và nhiều Giải khuyến khích..

- Hoạt động thi Robocon do Đài VTV tổ chức, năm 2011 khoa có 03 đội Robot của lọt vào vòng chung kết và 01 đội đạt Giải Nhì toàn Quốc. Năm 2012 đạt 01 Giải Ba Robocon Techshow. Năm 2013 đạt 01 Giải Nhất Robocon Techshow...Từ năm 2014 đến nay khoa đều có từ 1-2 đội vào vòng 1/16 toàn Quốc...

- Hội diễn văn nghệ: năm 2001 giải ba toàn đoàn, năm 2005, 2006, 2009 giải nhì toàn đoàn và nhiều giải nhất, nhì đồng ca, tốp ca, đơn ca của cán bộ giáo viên, HSSV...

- Hoạt động thể thao: Tham dự giải bóng chuyền nam cán bộ giáo viên và Học sinh-sinh viên: năm 2001, 2003 giải nhì, năm 2004, 2006, 2008 và 2009 giải nhất, năm 2011 giải nhì, năm 2012 giải nhất, năm 2013 giải nhất, năm 2017 giải nhì bóng chuyền nam và nhất bóng chuyền nữ.

+ Tham dự giải bóng đá cán bộ giáo viên, học sinh-sinh viên: năm 2001, 2003, 2004 giải nhất bóng đá nam HS-SV, năm 2005, 2006 giải nhì bóng đa nam HS-SV, năm 2011 giải nhì bóng đá nữ HS-SV, giải nhì bóng đá nam CBGV, năm 2014 giải nhất bóng đá nam CBGV.

* Những phần thưởng cao quý:

+ 01 Huân chương lao động hạng ba,

+ 01 Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ,

+ Nhiều bằng khen của các Bộ, Ngành...

* Định hướng phát triển của đơn vị:

- Phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên trong khoa có trình độ chuyên môn cao, có kỹ năng tốt.

- Áp dụng nhiều phần mềm, thiết bị công nghệ cao phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ.

- Đẩy mạnh liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học với các tổ chức trong nước và quốc tế;

- Xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.

- Xây dựng và đăng kí kiểm định chương trình đào tạo đại học theo chuẩn ABET.

Luôn phấn đấu cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn, ứng dụng và chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, có chức năng tổ chức thực hiện các công việc: tổ chức sự kiện; quản lý thông tin và hoạt động truyền thông của Trường, xây dựng và quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Tên giao dịch tiếng Anh là: Center of Communication and Public relations (CCPR)

Trong những năm tới, với mong muốn trở thành một trong những Trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ được xã hội tin cậy, kế hoạch của Trung tâm Cơ khí Trường ĐHCNHN là tập trung vào đào tạo các ngành nghề theo nhu cầu của xã hội, đào tạo kiến thức gắn liền với kỹ năng phù hợp với yêu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, chương trình đào tạo luôn cập nhật, đổi mới để phù hợp sự phát triển và yêu cầu của xã hội và để đào tạo ngắn hạn, chuyển đổi, bổ sung nghề nghiệp về lĩnh vực cơ khí góp phần vào việc tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nhân lực thích ứng với yêu cầu sử dụng lao đông của các doanh nghiệp trong thời kỳ phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Gửi nhận xét