Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở Hà Nội)

Trường ĐH LĐ-XH thành lập năm 2005 trên cơ sở nâng cấp Trường cao đẳng Lao động – Xã hội. Hiện tại, trường có cơ sở chính ở Hà Nội, một cơ sở ở TP Hồ Chí Minh và thị xã Sơn Tây.Thí sinh dự thi Cao đẳng theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT gửi hồ sơ xét tuyển vào hệ Cao đẳng và Trung cấp của trường.Hồ sơ đăng kí xét tuyển các hệ đào tạo tại Cơ sở Hà Nội gửi về Phòng Đào tạo - Trường Đại học Lao động - Xã hội

 Trường Đại học Lao động – Xã hội là nơi cung cấp cho xã hội những sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học có chất lượng cao, đặc biệt về kinh tế - lao động – xã hội; góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Hệ trung cấp trong Trường Đại học Lao động Xã hội (cơ sở Sơn Tây)

Lưu ý:Các ngành đào tạo đại học:
- Quản trị nhân lực
- Kế toán
- Bảo hiểm
- Công tác xã hội
Các ngành đào tạo cao đẳng:Trung cấp
- Quản trị nhân lực
- Kế toán
- Bảo hiểm
- Công tác xã hội
- Các thí sinh có nguyện vọng học Cao đẳng khi không trúng tuyển đại học phải gửi Đơn xin học cao đẳng kèm theo hồ sơ xét tuyển (Cao đẳng phải cùng ngành với Đại học).
- Thí sinh dự thi Cao đẳng theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT gửi hồ sơ xét tuyển vào hệ Cao đẳng và Trung cấp của trường.
- Hồ sơ đăng kí xét tuyển các hệ đào tạo tại Cơ sở Hà Nội gửi về Phòng Đào tạo - Trường Đại học Lao động - Xã hội 

  • 01/09/2011 03:39
  • Tuyensinhtructuyen.edu.vn