Hệ Trung cấp trong Viện Đại học Mở Hà Nội

Hệ Trung cấp trong Viện Đại học Mở Hà Nội,Viện Đại học Mở Hà Nội được thành lập ngày 03/11/1993 theo Quyết định 535/TTg của Thủ tướng Chính phủ:

Khoa Công nghệ thông tin - Viện Đại học Mở Hà Nội
Viện Đại học Mở Hà Nội - Thông tin tuyển sinh
Khoa Tiếng Anh: Viện Đại Học Mở Hà Nội
 Viện Đại học Mở Hà Nội là một trường đại học công lập hoạt động trong hệ thống các trường đại học quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý. 
- Viện Đại học Mở Hà Nội là cơ sở đào tạo đại học và nghiên cứu với các loại hình đào tạo từ xa, đào tạo tại chỗ nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của xã hội, góp phần tăng tiềm lực cán bộ khoa học - kỹ thuật cho đất nước. 
Viện có 13 Khoa bao gồm:
- Khoa Công nghệ Điện tử-Thông tin
- Khoa Công nghệ Sinh học
- Khoa Công nghệ Thông tin
- Khoa Du lịch
- Khoa Đào tạo từ xa
- Khoa Kinh tế
- Khoa Luật
- Khoa Ngoại ngữ
- Khoa Tạo dáng Công nghiệp
- Khoa Kiến trúc
- Khoa Tài chính - Ngân hàng
- Khoa Tiếng Trung Quốc
- Khoa Sau đại học
Qua 23 năm xây dựng và phát triển, Viện Đại học Mở Hà Nội đã thực hiện các loại hình đào tạo đa dạng, đó là:
- Đào tạo từ xa truyền thống
- Đào tạo từ xa theo phương thức E-Learning
- Đào tạo tập trung chính qui
- Đào tạo tại chức (hệ vừa học vừa làm)
Thực hiện chủ trương phát triển giáo dục từ xa, Viện đã nâng dần tỷ trọng của loại hình đào tạo từ xa trong cơ cấu các loại hình đào tạo:
- Đào tạo tập trung chính qui: 30%
- Đào tạo tại chức (vừa học vừa làm): 10%
- Đào tạo từ xa truyền thống: 30%
- Đào tạo từ xa theo phương thức E-Learning: 30%
Tổng số sinh viên đang theo học tại Viện khoảng 35.000. 

  • 01/09/2011 03:40
  • Tuyensinhtructuyen.edu.vn