LUYỆN THI ÔN THI THPT ONLINE – MÔN SINH HỌC

LUYỆN THI ÔN THI THPT ONLINE – MÔN SINH HỌC:Với mỗi chuyên đề bài giảng, thầy giáo đưa ra các kiến thức từ tổng hợp đến chi tiết giúp học viên hệ thống lại toàn bộ kiến thức và hiểu rõ từng nội dung nhỏ. Sau mỗi nội dung lý thuyết, học viên được làm các bài tập vận dụng và được hướng dẫn cụ thể, chi tiết sau khi hoàn tất. Nắm chắc được các nội dung này, các học viên có thể dễ dàng áp dụng giải quyết các nội dung trong đề thi đại học môn Sinh học. 

LUYỆN THI ÔN THI THPT ONLINE – MÔN SINH HỌC
Các bài giảng của cô LÊ THỊ HOA LAN
  * Phương pháp học và ôn thi đại học môn Sinh – tiết 1
  * Phương pháp học và ôn thi đại học môn Sinh – tiết 2
  * Bằng chứng địa lí sinh học
  * Bằng chứng giải phẫu so sánh và phôi sinh học so sánh
  * Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử
  * Các nhân tố tiến hóa – tiết 1
  * Các nhân tố tiến hóa – tiết 2
  * Học thuyết Lamac và Đacuyn
  * Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại và học thuyết tiến hóa trung tính
  * Loài sinh học và các cơ chế cách ly
  * Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa của sinh giới
  * Nguồn gốc sự sống – tiết 1
  * Nguồn gốc sự sống – tiết 2
  * Sự phát sinh loài người
  * Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất – tiết 1
  * Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất – tiết 2
  * Tiến hóa lớn
  * Qúa trình hình thành quần thể thích nghi
 
Các bài giảng của cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO
  * Gen và mã di truyền
  * Đột biến gen – tiết 1
  * Đột biến gen – tiết 2
  * Cấu trúc và chức năng của phân tử ADN
  * Cấu trúc và chức năng của phân tử ARN
  * Cơ chế tổng hợp protein
  * Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
  * Giảm phân
  * Phân tử protein
  * Quần thể giao phối
  * Quần thể tự phối
  * Bài tập: Cấu trúc và chức năng của phân tử ADN – tiết 1
  * Bài tập: Cấu trúc và chức năng của phân tử AND – tiết 2
  * Bài tập: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
  * Bài tập: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể - tiết 1
  * Bài tập: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể - tiết 2
  * Bài tập: Quá trình dịch mã
  * Bài tập: Quá trình giảm phân – tiết 1
  * Bài tập: Quá trình giảm phân – tiết 2
  * Bài tập: Quá trình nguyên phân – tiết 1
  * Bài tập: Quần thể tự phối
  * Bài tập: vận dụng về ARN
 
Các bài giảng của cô NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH
  * Hoán vị gen
  * Tạo giống bằng công nghệ gen – tiết 1
  * Tạo giống bằng công nghệ gen – tiết 2
  * Tạo giống bằng công nghệ tế bào
  * Chọn giống vật nuôi cây trồng
  * Di truyền y học
  * Phương pháp nghiên cứu di truyền học người
  * Qui luật phân li
  * Qui luật phân li độc lập
  * Bài tập: Di truyền học người
  * Bài tập: Hoán vị gen
  * Bài tập: Liên kết gen
  * Bài tập: Tương tác gen
  * Bài tập: Di truyền liên kết với giới tính
  * Bài tập: Qui luật Menden – tiết 1
  * Bài tập: Qui luật Menden – tiết 2
 
  * Hướng dẫn giải đề thi ĐH năm 2013
  * Hướng dẫn giải đề thi ĐH năm 2014: Phần 1
  * Hướng dẫn giải đề thi ĐH năm 2014 : Phần 2
Khóa học dành cho học sinh chưa nắm chắc các kiến thức căn bản trong chương trình ôn, luyện thi [THPT-SINH HỌC] ĐH, CĐ; có nhu cầu học lại kết hợp ôn luyện đầy đủ, chuyên sâu các kiến thức nằm trong cấu trúc đề thi học kỳ lớp 10,11,12 của Bộ GD&ĐT.Cấu trúc: 60-70% lý thuyết, 30-40% bài tập.
Nội dung khóa học được giáo viên trình bày một cách hệ thống, đi sâu vào các kiến thức trọng tâm, giúp học sinh nắm chắc cũng như trọn vẹn các kiến thức theo cấu trúc đề thi ĐH, CĐ.
Khóa học gồm 10 chuyên đề bao hàm các kiến thức Sinh học từ lớp 9 đến lớp 12, trong đó các kiến thức lớp 9,10 mang tính khái quát, tổng thể trong khi kiến thức lớp 11,12 đi vào chi tiết của từng vấn đề.
Giáo viên sử dụng phương pháp kể chuyện để dẫn dắt vấn đề, lập dàn ý bằng sơ đồ giúp học sinh dễ liên kết cũng như ghi nhờ kiến thức.
Nét độc đáo, đặc sắc của khóa học là việc giáo viên đưa vào bài giảng những video minh họa sống động, gần gũi giúp học sinh có nhanh chóng hiểu được bản chất của các kiến thức và thêm yêu thích môn học.

  • 18/11/2014 12:00
  • www.chamsoccongdong.com
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét