Ngành Chỉ huy - Tham mưu Pháo binh

CHỈ HUY THAM MƯU – PHÁO BINH (Artillery Staff Officers)Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo CTKT trong tình hình mới; triển khai sâu rộng cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua của Quân đội và Binh chủng Pháo binh. Toàn ngành phấn đấu nâng cao trình độ, năng lực tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ BĐKT cho các nhiệm vụ.

Ngành đào tạo:             CHỈ HUY THAM MƯU – PHÁO BINH (Artillery Staff Officers)

Trình độ đào tạo:         Đại học

Thời gian đào tạo:        4 năm

 MỤC TIÊU, YÊU CẦU ĐÀO TẠO

A. Mục tiêu đào tạo

            1. Đào tạo những thanh niên, quân nhân có đủ tiêu chuẩn theo quy định trở thành Sỹ quan Chỉ huy - Tham mưu Pháo binh cấp phân đội, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có trình độ đại học, năng lực toàn diện về chỉ huy, lãnh đạo, quản lý và huấn luyện bộ đội, có thể lực tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

2. Học viên tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân quân sự ngành Chỉ huy -Tham mưu Pháo binh, đảm nhiệm chức vụ ban đầu là trung đội trưởng, phát triển lên đại đội trưởng Pháo binh và các chức vụ tương đương, có tiềm năng phát triển lâu dài.

 B. Yêu cầu đào tạo

1.  Phẩm chất chính trị, đạo đức

Tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, có niềm tin vững chắc vào thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kiên định vững vàng trong mọi tình huống, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác, nghiêm minh, giữ vững và chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh điều lệ của quân đội. Có tác phong, phương pháp công tác khoa học cụ thể, quyết đoán, biết phát huy dân chủ, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đoàn kết xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc, có đạo đức, lối sống trong sạch lành mạnh, khiêm tốn, giản dị, gắn bó với quần chúng, được quần chúng tín nhiệm.

2.  Trình độ kiến thức, năng lực thực hành

Nắm vững kỹ thuật, chiến thuật Pháo binh thành thạo động tác của khẩu, tiểu đội trưởng giỏi cấp trung đội, làm được cấp đại đội; quản lý và khai thác sử dụng có hiệu quả vũ khí, trang bị được biên chế.

Nắm vững điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định để chỉ huy và quản lý đơn vị, bảo đảm chặt chẽ, kỷ luật nghiêm.

Nắm vững phương châm, nguyên tắc, các hình thức phương pháp huấn luyện. Thực hành huấn luyện tốt, biết tổ chức bồi dưỡng phương pháp huấn luyện. Thực hành huấn luyện tốt, biết tổ chức bồi dưỡng phương pháp huấn luyện cho cấp dưới. Thường xuyên rèn luyện bộ đội có sức khoẻ bền bỉ dẻo dai hoàn thành tốt m ọi nhiệm vụ được giao.

Nắm vững kiến thức cơ bản và vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nội dung về khoa học xã hội nhân văn, công tác Đảng, công tác chính trị, Nghị quyết của Đảng, chỉ thị của cấp trên để giáo dục bộ đội. Xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh toàn diện.

3. Sức khỏe

Có sức khoẻ tốt đủ điều kiện phục vụ lâu dài trong quân đội

 DANH MỤC CÁC MễN HỌC, HỌC PHẦN BẮT BUỘC

 

1. Kiến thức giáo dục đại cương 

 

 

1

Triết học Mác - Lê nin

10

Dân tộc, tôn giáo học

2

Kinh tế chính trị Mác - Lê nin

11

Tâm lý học quân sự

3

Chủ nghĩa xã hội khoa học

12

Giáo dục học quân sự

4

Tư tưởng Hồ Chí Minh

13

Tiếng Nga

5

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

14

Toán cao cấp

6

Logic học

15

Tin học

7

Nhà nước và pháp luật

16

Vật lý đại cương

8

Cơ sở văn hoá Việt Nam

17

Hoá đại cương

9

Đạo đức học

18

Huấn luyện thể chất

 

2.  Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

 

 

 

a. Kiến thức cơ sở nhóm ngành

 

 

19

Kỹ thuật chiến đấu bộ binh

23

Hậu cần

20

Điều lệnh đội ngũ, quản lý bộ đội

24

Địa hình quân sự

21

Quân sự chung

25

Lịch sử đường lối quân sự

22

Phương pháp chung huấn luyện quân sự

 

 

 

b. Kiến thức ngành

 

 

26

Toán ứng dụng (Lý thuyết xác suất và tối ưu)

31

Trinh sát

27

Xe quân sự, Luật giao thông

32

Tên lửa mặt đất, tên lửa chống tăng

28

Thuật phóng

33

Công tác Đảng, công tác Chính trị

29

Thông tin, tác chiến ĐT

34

Chiến thuật Binh chủng hợp thành (có Quân sự địa phương)

30

Khí tài và đo đạc

 

 

 

NỘI DUNG CÁC MÔN HỌC BẮT BUỘC (KHỐI KIẾN THỨC GD CHUYÊN NGHIỆP)

Kỹ thuật chiến đấu bộ binh 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tính năng cấu tạo và kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh thông thường để vận dụng trong huấn luyện, chiến đấu.

Nội dung môn học gồm: Tính năng kỹ, chiến thuật, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại vũ khí bộ binh: AK, CKC, B40, B41, lựu đạn, K54... yếu lĩnh động tác thực hành tập và bắn bài 1, 2 súng tiểu liên AK và K54, ném lựu đạn, gói buộc và sử dụng lượng nổ

Điều lệnh đội ngũ, quản lý bộ đội

- Điều lệnh quản lý bộ đội

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội gắn liền với chức trách làm cơ sở để học tập, chấp hành những nội quy, quy chế, quy định tại trường và huấn luyện cho đơn vị sau này.

Nội dung môn học gồm: chức trách, mối quan hệ quân nhân; lễ tiết tác phong quân nhân; các chế độ sinh hoạt học tập công tác và sẵn sàng chiến đấu; những nội dung cụ thể về công tác quản lý của người cán bộ tiểu đội. Những nội dung cụ thể về công tác quản lý của người cán bộ phân đội, vận dụng để thực hiện trong việc tổ chức quản lý cho phân đội về điều lệnh, chức trách, lễ tiết tác phong quân nhân, các chế độ sinh hoạt, học tập, công tác và sẵn sàng chiến đấu; điều lệnh khen thưởng - kỷ luật.

- Điều lệnh đội ngũ

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về điều lệnh đội ngũ, từ đó làm cơ sở cho việc rèn luyện, chấp hành kỷ luật đồng thời vận dụng vào công tác huấn luyện, rèn luyện bộ đội sau này.

Nội dung môn học gồm: đội ngũ từng người không có súng, có súng; đội hình cơ bản của tiểu đội bộ binh (khẩu đội); cách khám súng, mang, đeo, treo súng. Đội hình bBB, cBB, dBB; đội ngũ tổ quân kỳ; trình tự tổ chức buổi chào cờ; tổ chức duyệt đội ngũ và phương pháp huấn luyện một bài điều lệnh đội ngũ.

Quân sự chung 

- Vũ khí huỷ diệt lớn, vũ khí công nghệ cao

Trang bị cho người học một số hiểu biết cần thiết về vũ khí huỷ diệt lớn, vũ khí công nghệ cao, làm cơ sở cho học tập nghiên cứu và huấn luyện đơn vị.

            Nội dung môn học gồm: vũ khí hạt nhân, vũ khí hoá học, vũ khí gây cháy, vũ khí sinh học, vũ khí công nghệ cao, khí tài phòng chống, khí tài tiêu tẩy, công tác tổ chức bảo đảm, các biện pháp phòng chống vũ khí huỷ diệt lớn, vũ khí công nghệ cao của người chỉ huy và hoạt động của phân đội ở địa hình bị nhiễm.

- Công binh, Công trình pháo binh

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về công sự nguỵ trang cho người, vũ khí, khí tài, một số loại thuốc nổ và khí tài gây nổ sử dụng ở các phân đội Pháo binh làm cơ sở để học tập các môn học chuyên ngành.

Nội dung gồm: Công sự ẩn nấp, chiến đấu của cá nhân, của tổ chiến đấu, của tiểu đội, trung đội bộ binh; hình dáng, kích thước các công sự chiến đấu của các phân đội pháo binh (người, đài quan sát, sở chỉ huy, công sự xe, pháo, cối, khí tài...); động tác chỉ huy và thực hành phác hoạ, đào công sự; sử dụng các loại thuốc nổ và khí tài gây nổ.

Phương pháp chung huấn luyện quân sự 

            Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về phương pháp huấn luyện quân sự làm cơ sở để học tập và huấn luyện đơn vị sau này.

            Nội dung môn học gồm: quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp; các hình thức, phương pháp huấn luyện; công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành huấn luyện quân sự; cách thức xây dựng tiến trình biểu huấn luyện ở đại đội và kế hoạch giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự ở đại đội, tiểu đoàn.

Hậu cần

- Hậu cần, tài chính:

Trang bị cho người học một số kiến thức cơ sở về hậu cần, tài chính của quân đội nhân dân Việt Nam giúp học viên hiểu biết toàn diện về các mặt công tác bảo đảm, làm cơ sở vận dụng vào thực tế công tác để hoàn thành nhiệm vụ theo chức trách.

Nội dung môn học gồm: chế độ tiêu chuẩn của chiến sỹ, kỹ thuật đào bếp, giếng nước; công tác quản lý tài chính, bảo đảm hậu cần ở phân đội trong huấn luyện và chiến đấu.

- Quân y:

Trang bị cho người học một số kiến thức cơ sở về quân y giúp học viên hiểu biết toàn diện về các mặt công tác bảo đảm, làm cơ sở vận dụng vào thực tế công tác để hoàn thành nhiệm vụ theo chức trách.

Nội dung môn học gồm: Công tác vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch, kỹ thuật băng bó cấp cứu và chuyển thương; kế hoạch hoá gia đình; phòng chống HIV/AIDS ; cấp cứu một số bệnh thường gặp; nhiệm vụ và tổ chức quân y trong huấn luyện và chiến đấu.

Địa hình quân sự 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về bản đồ địa hình quân sự,  nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng địa hình để tổ chức chiến đấu Pháo binh.

Nội dung môn học gồm: xác định và sử dụng toạ độ lưới ô vuông; đi góc phương vị; khắc phục vật cản trong quá trình đi góc phương vị; đắp sa bàn cát phục vụ cho công tác tham mưu tác chiến và chỉ huy bắn...

Lịch sử đường lối quân sự 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về truyền thống, kinh nghiệm, quy luật của lịch sử chiến tranh và nghệ thuật quân sự. Quan điểm quân sự của Đảng trong khởi nghĩa vũ trang, trong chiến tranh giải phóng và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Giáo dục lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm, làm cơ sở nghiên cứu học tập, vận dụng vào chỉ huy huấn luyện, chiến đấu.

Nội dung môn học gồm: chiến tranh và nghệ thuật quân sự Đại việt thời cổ đại-phong kiến Việt Nam; chiến tranh và nghệ thuật quân sự Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ; lịch sử nghệ thuật quân sự pháo binh; đường lối quân sự của Đảng trong khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh giải phóng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; tiến hành thắng lợi chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc; phòng chống diễn biến hoà bình bạo loạn lật đổ; kết hợp kinh tế với quốc phòng; xử lý một số tình huống trong thực tế.

Toán ứng dụng (Lý thuyết xác suất và toán tối ưu)

- Toán xác suất:

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các phép toán, cách tính xác suất, sự phân bố xác suất, các đặc trưng của biến ngẫu nhiên làm cơ sở để tiếp thu kiến thức chuyên ngành và vận dụng lý thuyết vào thực tiễn.

Nội dung môn học gồm: Các khái niệm cơ bản về biến cố và xác suất; xác suất của biến cố; các định lý, công thức cơ bản về biến cố và xác suất; khái niệm biến ngẫu nhiên và luật phân bố xác suất; các đặc trưng của biến ngẫu nhiên; một số phân bố thường gặp; biến ngẫu nhiên nhiều chiều; các đặc trưng của biến ngẫu nhiên nhiều chiều.

- Toán tối ưu:

Trang bị cho học viên kiến thức về môn tối ưu làm cơ sở để vận dụng giải các bài toán thực tiễn theo phương pháp đơn hình, đối ngẫu. Giúp học viên tìm đước phương án tối ưu trong bài toán vận chuyển và các bài toán pháo binh có liên quan.

Nội dùng học viên cần nắm được: Nắm vững phương pháp giải bài toán quy hoạch tuyến tính và các định lý đối ngẫu cùng với ý nghĩa kinh tế của nó.

Xe quân sự, Luật giao thông

            Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về ô tô, luật giao thông đường bộ Việt nam làm cơ sở cho công tác chỉ huy phân đội pháo binh, chấp hành luật giao thông đường bộ và giáo dục quản lý bộ đội.

            Nội dung môn học gồm: Hiểu biết chung về xe ô tô; cấu tạo động cơ; nguyên lý làm việc của động cơ; hiểu biết chung về một số hệ thống của ô tô; công tác bảo dưỡng kỹ thuật; công tác niêm, bảo quản xe máy; điều lệ trật tự an toàn giao thông và trật tự an toàn giao thông đô thị; biển báo hiệu đường bộ Việt Nam; công tác chỉ huy xe, kiểm tra xe.

28.Thuật phóng  

- Thuật phóng trong:

            Trang bị cho học viên một số kiến thức cơ bản về thuật phóng trong, làm cơ sở cho việc nghiên cứu học tập về chuyên ngành.

            Nội dung cơ bản môn học gồm: Hiểu biết về thuật phóng, thuốc phóng, quy luật cháy và sinh khí của thuốc phóng; cơ sở vật lý của hiện tượng bắn, ảnh hưởng của điều kiện nhồi đến áp suất, vận tốc đạn và thuật phóng trong của pháo, súng cối; một số bài toán về thuật phóng trong.

- Thuật phóng ngoài:

        Trang bị cho người học một số kiến thức cơ bản về thuật phóng ngoài, làm cơ sở cho việc nghiên cứu, học tập và huấn luyện.

            Nội dung cơ bản của môn học gồm: ảnh hưởng của trái đất và các yếu tố đến chuyển động của đạn; đường đạn trong chân không và không khí; tản mát đạn; tính lượng hiệu chỉnh, lập bảng bắn.

Thông tin, tác chiến điện tử 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về  bí mật chỉ huy, nguỵ trang và kỷ luật thông tin liên lạc làm cơ sở học tập các môn học chuyên ngành và huấn luyện đơn vị sau này.

            Nội dung môn học gồm: nguyên lý chung thông tin vô tuyến, truyền sóng, an ten và thông tin tín hiệu; chiến tranh thông tin, chiến tranh công nghệ cao, đối tượng, khả năng tác chiến điện tử  của quân đội Mỹ; nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức thực hành tác chiến điện tử; chống trinh sát vô tuyến điện tử của bộ đội pháo binh trong chiến tranh công nghệ cao.

30. Khí tài và đo đạc Pháo binh 

- Khí tài:

Huấn luyện cho ng­ười học những kiến thức cơ bản về nguyên lý cấu tạo, yêu cầu công tác bảo quản giữ gìn khí tài quang học quân sự làm cơ sở để học tập, quản lý và bảo quản, bảo d­ưỡng các loại khí tài đư­ợc trang bị cho phân đội pháo binh.

Nội dung môn học gồm: Tính năng, tác dụng, cấu tạo, sử dụng kiểm tra hiệu chỉnh và bảo quản giữ gìn những khí tài trinh sát đo đạc đư­ợc trang bị cho bộ đội pháo binh.

- Đo đạc:

Trang bị cho ng­ời học những kiến thức cơ bản về đo đạc, một số ph­ơng pháp đo đạc th­ờng vận dụng trong Pháo binh, tổ chức chuẩn bị và thực hành đo đạc ở cấp phân đội làm cơ sở để vận dụng vào huấn luyện, chiến đấu.

Nội dung môn học gồm: Những kiến thức cơ bản về đo đạc Pháo binh; lấy kiểm tra h­ớng chuẩn cho pháo, khí tài; đo tính toạ độ căn cứ 1, 2 điểm chuẩn; đo tính giao hội phía trước, đo tính giao hội phía sau 3 điểm, đ­ường chuyền, l­ưới tam giác; công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành đo đạc đội hình chiến đấu c, d PB .

Trinh sát (có Quân đội nước ngoài) 

- Trinh sát:

            Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về trinh sát, động tác tổ chức thực hành trinh sát, một số nội dung về trinh sát và công tác tham m­ưu trinh sát cấp phân đội làm cơ sở vận dụng vào huấn luyện và chiến đấu.

Nội dung môn học gồm: Hiểu biết chung, quy tắc, yếu lĩnh trinh sát; các b­ước tổ chức trinh sát ở đài quan sát c, dPB; động tác cơ bản của trinh sát viên, tiểu đội trư­ởng trinh sát, trung đội tr­ưởng chỉ huy trong tổ chức chuẩn bị và thực hành trinh sát ở đài; công tác tham m­ưu trinh sát.

- Hiểu biết quân đội n­ước ngoài:

Trang bị cho ng­ười học những hiểu biết cần thiết nhất về tổ chức biên chế trang bị của quân đội một số nư­ớc để phục vụ cho học tập và nghiên cứu.

Nội dung môn học gồm: Tổ chức biên chế, trang bị quân đội Mỹ, Trung quốc, quân đội các n­ước ASEAN, những vấn đề cơ bản nhất về chiến l­ược, chiến dịch, chiến thuật.

Tên lửa mặt đất, tên lửa chống tăng 

            Giới thiệu cho học viên một số hiểu biết chung về tên lửa mặt đất, tên lửa chống tăng làm cơ sở tiếp cận nghiên cứu trong học tập và công tác.

            Nội dung môn học gồm: Hiểu biết chung về tổ chức, trang bị, tính năng kỹ chiến thuật của tên lửa mặt đất và tên lửa chống tăng; cơ sở sử dụng tên lửa mặt đất và tên lửa chống tăng trong chiến đấu.

Công tác Đảng, công tác chính trị 

            Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, thiết thực về công tác đảng, công tác chính trị trong các lĩnh vực, các mặt công tác và các nhiệm vụ của quân đội - nhằm bồi dưỡng lập trường quan điểm giai cấp công nhân, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của người quân nhân cách mạng và năng lực hoạt động công tác đảng, công tác chính trị góp phần thực hiện có hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị theo cương vị chức trách được giao.

Nội dung môn học gồm: Những vấn đề cơ bản về Đảng và xây dựng Đảng cộng sản Việt nam; sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội; hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam; các nguyên tắc, nội dung và biện pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong các lĩnh vực hoạt động, các mặt công tác và các nhiệm vụ của quân đội.

34. Chiến thuật Binh chủng hợp thành (có quân sự địa phương)

- Chiến thuật Binh chủng hợp thành

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lý luận chiến đấu; hiểu biết về trung đội, đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn BB trong chiến đấu tiến công và phòng ngự, làm cơ sở cho học tập nghiên cứu và chỉ huy đơn vị.

Nội dung môn học gồm: Nguyên tắc chiến đấu cơ bản, thủ đoạn chiến đấu của phân đội BB; bBB làm nhiệm vụ mở cửa chiếm đầu cầu, đột kích phát triển; bBB chiến đấu phòng ngự; cBB, dBB tiến công địch phòng ngự; dBB chiến đấu trong các hình thức khác; eBB tiến công địch phòng ngự; eBB đánh địch ĐBĐK; nguyên tắc tác chiến hiệp đồng binh chủng.

- Quân sự địa phương:

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về công tác quân sự địa phương làm cơ sở để học tập chiến thuật và phối hợp huấn luyện, chiến đấu sau này.

Nội dung môn học gồm:  Biên chế, trang bị, chức năng, nhiệm vụ các đơn vị bộ đội địa phương; thứ tự nội dung công tác chuẩn bị chiến đấu của người chỉ huy bộ đội địa phương trong các hình thức chiến thuật tiến công, phòng ngự; xây dựng và hoạt động tác chiến của làng, xã, huyện thuộc khu vực phòng thủ tỉnh, thành trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những khả năng phục vụ chiến đấu, phối hợp chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương với bộ đội chủ lực.

  • 01/07/2014 12:00