Thị trường lao động

Thông tin thi tuyển công chức năm 2013

Thông tin thi tuyển công chức năm 2013:Thi tuyển công chức nhằm tuyển chọn đội ngũ công chức có năng lực, trình độ, bổ sung vào đội ngũ công chức cho các cơ quan, đơn vị đủ về số lượng, đúng cơ cấu, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Kỳ thi tuyển công chức sẽ được tiến hành công khai, minh bạch, khách quan, bảo đảm tính cạnh tranh và đúng theo các quy định của pháp luật.

Detect language » Vietnamese

Detect language » Vietnamese

Thi tuyển công chức nhằm tuyển chọn  đội ngũ công chức có năng lực, trình độ, bổ sung vào đội ngũ công chức cho các cơ quan, đơn vị đủ về số lượng, đúng cơ cấu, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Kỳ thi tuyển công chức sẽ được tiến hành công khai, minh bạch, khách quan, bảo đảm tính cạnh tranh và đúng theo các quy định của pháp luật.

TÀI LIỆU THI TUYỂN CÔNG CHỨC 2013

1. Ngày 22 tháng 01 năm 2013, UBND tỉnh Thái Bình ra Quyết định số 159/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục tài liệu thi tuyển công chức, kỳ thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2013. 

Xem chi tiết tài liệu tại đây 

Tài liệu ôn tập môn tin học kỳ thi tuyển công chức của tỉnh năm 2013 

Tài liệu thi môn kiến thức chung kỳ thi tuyển công chức của tỉnh năm 2013

2. Danh mục tài liệu thi môn kiến thức chung

 Xem chi tiết tài liệu tại đây

3. Môn thi chuyên ngành Lĩnh vực Văn phòng 

Xem chi tiết tài liệu tại đây

4. Môn thi chuyên ngành Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ 

Xem chi tiết tài liệu tại đây

5. Môn thi chuyên ngành Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường 

Xem chi tiết tài liệu tại đây

6. Môn thi chuyên ngành Lĩnh vực Y tế 

Xem chi tiết tài liệu tại đây

7. Môn thi chuyên ngành Lĩnh vực Công thương 

Xem chi tiết tài liệu tại đây

8. Môn thi chuyên ngành Lĩnh vực Xây dựng 

Xem chi tiết tài liệu tại đây

   Môn thi chuyên ngành Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tưXem chi tiết tài liệu tại đây

    Môn thi chuyên ngành Lĩnh vực Tư phápXem chi tiết tài liệu tại đây

    Môn thi chuyên ngành Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xem chi tiết tài liệu tại đây

     Môn thi chuyên ngành Lĩnh vực Tài chínhXem chi tiết tài liệu tại đây

     Môn thi chuyên ngành Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạoXem chi tiết tài liệu tại đây

     Môn thi chuyên ngành Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hộiXem chi tiết tài liệu tại đây

      Môn thi chuyên ngành Lĩnh vực Văn hóa Thể thao và Du lịchXem chi tiết tài liệu tại đây

       Môn thi chuyên ngành Lĩnh vực quản lý các khu công nghiệpXem chi tiết tài liệu tại đây

        Môn thi chuyên ngành Lĩnh vực Thanh traXem chi tiết tài liệu tại đây

        Môn thi chuyên ngành Lĩnh vực Nội vụXem chi tiết tài liệu tại đây  

        Môn thi chuyên ngành Lĩnh vực Thông tin và Truyền thôngXem chi tiết tài liệu tại đây

        Môn thi chuyên ngành Lĩnh vực Giao thông vận tảiXem chi tiết tài liệu tại đây

       Danh mục tài liệu môn thi Tiếng AnhXem chi tiết tài liệu tại đây

       Tài liệu thi môn Tiếng PhápXem chi tiết tài liệu tại đây

      Tài liệu thi môn Tiếng NgaXem chi tiết tài liệu tại đây

       Tài liệu thi môn Tiếng TrungXem chi tiết tài liệu tại đây

Cổng Thông tin Điện tử Thái Bình mở chuyên mục Thi tuyển Công chức nhằm mục đích đăng tải các nội dung văn bản; kèm theo tài liệu ôn tập môn kiến thức chung và môn tin học, danh sách thí sinh và kết quả cho bạn đọc và các thí sinh quan tâm.

Xin mời xem chi tiết văn bản tại đây


Detect language » Vietnamese

Detect language » Vietnamese