Triển khai Đề án Ngoại ngữ 2020:A,A1,A2,B,B1,B2 ngôn ngữ ( CEFR)

Triển khai Đề án Ngoại ngữ 2020:A,A1,A2,B,B1,B2 ngôn ngữ ( CEFR) Viện khoa học đào tạo phát triển Nhân Lực Việt Nam khai giảng các lớp bồi dưỡng ngắn hạn nâng cao năng lực tiếng Anh để tham dự kì thi cấp chứng chỉ A1, A2, B1, B2, C1 theo khung tham chiếu (CEFR) thuộc đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, cụ thể như sau:

Triển khai Đề án Ngoại ngữ 2020:A,A1,A2,B,B1,B2 ngôn ngữ ( CEFR)  Qua đợt thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia (ĐANNQG) 2020 tiến hành tại một số địa phương trong tháng 3/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) nhận thấy:Khai giảng lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở tiểu học,THPT”,Luyện Thi IELTS Tập Trung 2 Kỹ Năng Nói Và Viết - 100% GV Nước Ngoài Thi Thử (14 Buổi)
            Nhìn chung, các Sở GD&ĐT đã làm tốt một số công việc sau đây:
Thi và cấp chứng chỉ tiếng anh A,A1,A2,B,B1,B2 ngôn ngữ ( CEFR)
mua Chứng chỉ Tiếng Anh B1 B2 C1tham chiếu châu Âu
           - Đã cập nhật và triển khai các văn bản chỉ đạo thực hiện Đề án của Chính phủ, của Bộ GD&ĐT đến các cơ sở giáo dục; tham mưu Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo và thành lập Ban Quản lý/Ban Chỉ đạo ĐANNQG 2020; phối hợp với các sở, ban, ngành tại địa phương thực hiện Đề án.
           - Đã phối hợp với các trường đại học rà soát năng lực ngoại ngữ và xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho giáo viên dạy tiếng Anh.
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ ITDH
Đào tạo chuyển tiếp, cập nhật nghề nghiệp tại [Học Viện Taiken]
[Học Viện Taiken] Khai giảng Khóa học tiếng Nhật ở đâu? 
[Học Viện Taiken] Khai giảng luyện thi năng lực tiếng nhật N1, N2, N3
           - Đã kịp thời phân bổ và sử dụng nguồn kinh phí được cấp để mua sắm, cung ứng thiết bị cho các cơ sở giáo dục, tập huấn cho giáo viên sử dụng thiết bị và bồi dưỡng giáo viên dạy ngoại ngữ.
          Tuy nhiên, bên cạnh các ưu điểm nêu trên, tại không ít địa phương vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót cần được chấn chỉnh, khắc phục, cụ thể:
           - Chưa thành lập Ban Chỉ đạo ĐANNQG 2020 cấp tỉnh hoặc đã thành lập nhưng hoạt động chưa hiệu quả, chưa có sự phối hợp tốt giữa các sở, ngành trong Ban Chỉ đạo.
          - Phân bổ kinh phí không cân đối giữa các hạng mục chi; sử dụng ngân sách lãng phí, đặc biệt ở khâu mua sắm thiết bị dạy học (mua sắm thiết bị mới mà không rà soát, kiểm kê thiết bị đã có, mua các thiết bị công nghệ thông tin chỉ có phần cứng, không có các phần mềm ứng dụng đi kèm nên không sử dụng được hoặc không khai thác hết được tính năng của thiết bị).
          - Lạm dụng việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo hình thức vừa học vừa làm; không giám sát chặt chẽ việc đánh giá kết quả bồi dưỡng, dẫn đến chất lượng bồi dưỡng giáo viên không đạt yêu cầu.
           - Chưa tổ chức kiểm tra, thanh tra việc triển khai thực hiện Đề án tại địa phương để kịp thời phát hiện và khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.
            Để chấn chỉnh và khắc phục những hạn chế, thiếu sót nêu trên, Bộ GD&ĐT đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở GD&ĐT, các sở, ban, ngành có liên quan tập trung thực hiện một số nội dung sau:

  • 24/12/2014 12:00
  • tuyensinhdaihoc.edu.vn
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét