Trường Đại học Duy Tân(*)

184 Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
ĐT: (0511)3827111; 3650403, 3656109; 2243775.

 TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012

                                       KÝ HIỆU TRƯỜNG: DDT – TỔNG CHỈ TIÊU: 3.200

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo trình độ Đại học:

 

 

2.200

Ngành Kỹ thuật phần mềm

52480103

A,A1,B,D

 

Ngành Hệ thống thông tin quản lý

52340405

A,A1,B,D

 

Ngành Kỹ thuật Công trình Xây dựng

52580201

A,A1

 

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng

52510102

A,A1,B,V

 

Ngành Kiến trúc

52580102

V

 

Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử

52510301

A,A1,B,D

 

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

52510406

A,A1,B,D

 

Ngành Quản trị Kinh doanh

52340101

 

 

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

52340103

A,A1,B,D

 

Ngành Tài chính- Ngân hành

52340201

A,A1,B,D

 

Ngành Kế toán

52340201

A,A1,B,D

 

Ngành ngôn ngữ Anh

52220201

D1

 

Ngành Điều dưỡng

52720501

B

 

Ngành Dược học

52720401

B

 

Ngành Văn học

52220330

C,D

 

Ngành Quan hệ quốc tế

52310206

C,D

 

Ngành Việt nam Học

52220113

C,D

 

Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng

 

 

1.000

Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng

51510102

A,B

 

Kế toán

51340301

A,A1,B,D

 

Công nghệ thông tin

51480201

A,A1,B,D

 

Quản trị khách sạn

51340107

A,A1,B,C,D

 

Điều dưỡng

51720501

B

 

Anh văn

51220201

D1

 

Công nghệ kỹ thuật môi trường

51510406

A,A1,B,D

 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

51510301

A,A1,B,D

 

Tài chính - Ngân hàng

51340201

A,A1,B,D

 

 - Tuyển sinh trong cả nước.

- Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2012 của những thí sinh đã dự thi vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển đại học, cao đẳng, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

- Thời gian nộp Hồ sơ Đăng ký Xét tuyển:

+Đợt 1: Từ ngày 10/08/2012 đến 17h ngày 07/09/2012

+Đợt 2: Từ ngày 08/09/2012 đến 17h ngày 23/09/2012

+Đợt 3: Từ ngày 24/09/2012 đến 17h ngày 10/10/2012

- Thời gian nhập học từ ngày 24/09/2012 đến 17h ngày 29/09/2012.

- Ngành Kiến trúc môn Vẽ nhân hệ số 2.

- Ngành Anh văn môn tiếng Anh nhân hệ số 2.

- Trường không tổ chức thi năng khiếu khối V mà xét tuyển những thí sinh đã thi năng khiếu ngành kiến trúc vào các trường đại học khác.

  • 20/12/2011 06:52