Trường Đại học Phan Châu Trinh(*)

Trường Đại học Phan Châu Trinh là một trường đại học ở Việt Nam được thành lập ngày 6/8/2007, trụ sở của Trường được đặt tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Đại Học Phan Châu Trinh

Đại Học Phan Châu Trinh

Địa chỉ: Số 2, Trần Hưng Đạo, Hội An, Quảng Nam
Tel/Fax: 0510 6260 006 - Fax: 0510 6260 002 
Ký hiệu trường: DPC

Trường Đại học Phan Châu Trinh là một trường đại học ở Việt Nam được thành lập ngày 6/8/2007, trụ sở của Trường được đặt tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Trường Đại học Phan Châu Trinh là  là trường đại học thứ hai của Quảng Nam đào tạo đa ngành đa lĩnh vực với các chuyên ngành đào tạo như: Công nghệ Thông tin, Du lịch, Tài chính Ngân hàng...

 Sứ mạng của Trường Đại học Phan Châu Trinh là cung cấp giáo dục để phát triển con người cả về trí tuệ và nhân cách, giúp cho người học có đủ hiểu biết về chuyên ngành trên nền tảng kiến thức văn hóa tổng hợp, nhằm thiết thực đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội ở các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.

 Trường Đại học Phan Châu Trinh thường xuyên mở rộng liên kết với các trường đại học tiên tiến trong và ngoài nước; tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người học, không ngừng nâng cao năng lực quản lý, tiếp cận với nội dung và phương pháp dạy học hiện đại; kết hợp giảng dạy, nghiên cứu khoa học với hoạt động thực tiễn hướng nghiệp cho sinh viên, phấn đấu xây dựng nhà trường từng bước trở thành một trong những trung tâm văn hóa, giáo dục và khoa học của khu vực miền Trung, hòa nhịp cùng đại học Việt Nam bước vào thời đại giao lưu, hội nhập quốc tế.


  • 20/12/2013 12:00