Tư vấn trực tuyến: “Xét tuyển chương trình cử nhân CHÍNH QUY

Tư vấn trực tuyến: “Xét tuyển chương trình cử nhân CHÍNH QUY,Hỗ trợ tư vấn tuyển sinh trực tuyến,Khai giảng chương trình cử nhân trực tuyến

Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) (theo Quyết định số 3456/QĐ-BGDĐT ngày 18/8/2010; Quyết định số 2992/QĐ-BGDĐT ngày 22/7/2011 và Quyết định số 664/QĐ-BGDĐT ngày 17/2/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (KTQD) tuyển sinh Khoá 9, Kỳ mùa Thu năm 2013, Chương trình Cử nhân Quốc tế với các ngành đào tạo sau:
         - Ngành Quản trị Kinh doanh (QTKD), hợp tác giữa Trường Đại học KTQD với Tổ chức Khảo thí và cấp bằng Edexcel (Vương quốc Anh) và Đại học Tổng hợp Sunderland (Vương quốc Anh).
         - Ngành Ngân hàng-Tài chính, hợp tác giữa Trường Đại học KTQD và Đại học Tổng hợp West of England (Vương quốc Anh).
 - Ngành Thương mại và Quản trịhợp tác giữa Trường Đại học KTQD và Đại học Tổng hợp Victoria Wellington (New Zealand).
1. Điều kiện dự tuyển 
Những thí sinh tham gia dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện sau:
+ Tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT);
+ Điểm trung bình lớp 12 tối thiểu là 6,5/10. Đối với ngành Thương mại và Quản trị, điểm trung bình lớp 12 tối thiểu là 7,0/10.
+ Đạt điểm sàn trong kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
       Đối với công dân người nước ngoài: thí sinh phải tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và đáp ứng yêu cầu tuyển chọn của Chương trình.
2. Cách thức tuyển sinh 
       Quy trình tuyển sinh bao gồm 2 vòng như sau:
 Vòng 1: thi Kiến thức tổng hợp 
 Thí sinh tham dự thi Kiến thức tổng hợp (KTTH) - bao gồm các nội dung tiếng Việt, Toán và Logic. Những thí sinh có kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia từ mức điểm sàn (theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) cộng 2 điểm trở lên được phép lấy kết quả thi tuyển sinh đại học thay thế cho bài thi này.
 Thí sinh được công nhận vượt qua vòng 1 để vào vòng 2 khi có bài thi KTTH đạt mức điểm sàn trở lên. Mức điểm sàn do Hội đồng Tuyển sinh quy định.
 Đối với ngành Ngân hàng-Tài chính, thí sinh dự tuyển phải có điểm thi môn Toán ≥ 5/10 ở kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia hoặc ở bài thi KTTH.

Vòng 2: Thi tiếng Anh và phỏng vấn
- Thi tiếng Anh.
- Phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Việt.
3. Căn cứ xét tuyển
        Kết quả xét tuyển được căn cứ vào Điểm xét tuyển và điểm thi tiếng Anh.
a. Điểm xét tuyển (Điểm XT) là điểm tổng hợp của các điểm thành phần, bao gồm điểm trung bình lớp 12; điểm thi tuyển sinh đại học hoặc thi Kiến thức tổng hợp và điểm phỏng vấn, cụ thể như sau: 
        Điểm XT = Điểm PT x 2.0 + Điểm KTTH/Điểm TS ĐH x 4.5 + Điểm PV x 3.5 
        Trong đó: 
                - Điểm PT – là điểm trung bình chung lớp 12 
                - Điểm KTTH – là điểm  thi Kiến thức Tổng hợp 
                - Điểm TS ĐH - điểm thi tuyển sinh đại học 
                - Điểm PV - điểm phỏng vấn (có xét đến bài luận khi phỏng vấn)
        Các số 2.0; 4.5 và 3.5 là các trọng số của các điểm thành phần đã được quy đổi về thang điểm 10. 
b. Điểm thi tiếng Anh: đạt mức yêu cầu của Chương trình (tương đương với trình độ B).
4. Cách thức xét tuyển
        Thí sinh được công nhận trúng tuyển chính thức khi điểm thi tiếng Anh đạt yêu cầu và có Điểm xét tuyển từ Điểm sàn trúng tuyển trở lên. Điểm sàn trúng tuyển do Hội đồng tuyển sinh quyết định.
        Nếu thí sinh đạt điểm sàn trúng tuyển mà chưa đạt yêu cầu tiếng Anh, thí sinh cần bảo lưu kết quả tuyển sinh trong 1 học kỳ, đăng ký học lớp bổ trợ và thi lại tiếng Anh vào kỳ tuyển sinh mùa xuân năm 2014 của Chương trình.
        Đối với thí sinh là sinh viên các trường đại học trong và ngoài nướcHội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ vào hồ sơ thí sinh và kết quả thi tuyển để xét tiếp nhận vào Chương trình.
5. Quy mô tuyển sinh
          - Ngành Quản trị Kinh doanh: 150 sinh viên
          - Ngành Ngân hàng – Tài chính: 100 sinh viên
- Ngành Thương mại và Quản trị: 50 sinh viên

 Chương trình đào tạo 4 năm,  tại Trường Đại học KTQD, gồm 3 giai đoạn:
       - Giai đoạn 1: (1 năm) - đào tạo tiếng Anh, Phương pháp học tập, Kinh tế học cơ bản và một số môn bổ trợ khác;
       - Giai đoạn 2: (2 năm) - đào tạo theo chương trình Cao đẳng Quốc gia Anh (BTEC HND) của Tổ chức khảo thí và cấp bằng Edexcel, ngành Quản trị kinh doanh;
 
      - Giai đoạn 3: (1 năm) - đào tạo theo chương trình đại học năm cuối của Đại học Tổng hợp Sunderland (UoS), ngành Quản trị kinh doanh.
          Sau khi hoàn thành giai đoạn 2 và được nhận bằng Cao đẳng Quốc gia Anh tại Việt Nam, sinh viên có thể chuyển tiếp sang học năm cuối tại các trường chấp nhận bằng Cao đẳng Quốc gia Anh để lấy bằng đại học như:  Đại học Tổng hợp Sunderland, Đại học Tổng hợp Northumbria, Đại học Tổng hợp Sheffield Hallam, Đại học Tổng hợp Huddersfield, Đai học Tổng hợp West of England (Vương quốc Anh) v.v., hoặc một số trường đại học ở Mỹ, Úc, Singapore.

Chương trình đào tạo 4 năm, tại Trường Đại học KTQD, gồm 2 giai đoạn:
         - Giai đoạn 1: (1 năm) - đào tạo tiếng Anh, Phương pháp học tập, Kinh tế học cơ bản, Nhập môn toán kinh tế và một số môn bổ trợ khác;
         - Giai đoạn 2: (3 năm) từ năm thứ 2 đến năm thứ 4 - đào tạo tại Trường Đại học KTQD theo chương trình của Đại học Tổng hợp West of England (UWE), ngành Ngân hàng-Tài chính;
           Sau khi hoàn thành chương trình năm thứ 3, sinh viên có thể chuyển tiếp sang học năm cuối tại Đại học tổng hợp West of England (Vương quốc Anh).

Chương trình đào tạo 4 năm, gồm 3 giai đoạn:
- Giai đoạn 1: (1 năm) -đào tạo tiếng Anh, Phương pháp học tập, Kinh tế học cơ bản và một số môn bổ trợ khác;
- Giai đoạn 2: (1,5 năm) - đào tạo tại Trường Đại học KTQD theo chương trình của Đại học tổng hợp Victoria Wellington (New Zealand), ngành Thương mại và Quản trị.
- Giai đoạn 3: (1,5 năm) - đào tạo tại Đại học tổng hợp Victoria Wellington, (New Zealand), ngành Thương mại và Quản trị.
6. Tổ chức đào tạo
           - Chương trình được thực hiện theo hình thức tập trung tại Trường Đại học KTQD.
           - Phương pháp giảng dạy: phương pháp tích cực, hiện đại, lấy người học làm trung tâm và chú trọng thực hành.
           - Đội ngũ giảng viên: bao gồm các giảng viên nước ngoài và các giảng viên hàng đầu của Trường Đại học KTQD. 
           - Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh (giờ trợ giảng có thể sử dụng cả tiếng Việt).
           - Hoạt động ngoại khoá: các hoạt động ngoại khoá nhằm hỗ trợ việc học tập của sinh viên là một phần quan trọng của chương trình đào tạo, được tổ chức thường xuyên theo mô hình của các trường đại học quốc tế.
7. Thời gian đào tạo
         - Toàn bộ chương trình được thực hiện trong 4 năm.
         - Khóa học bắt đầu vào tháng 9/2013.
8. Bằng cấp
Hoàn thành giai đoạn 1, sinh viên sẽ nhận chứng chỉ tiếng Anh của Trường quốc tế TEG – Singapore.
a. Ngành Quản trị Kinh doanh
           - Hoàn thành giai đoạn 2, sinh viên sẽ nhận Bằng Cao đẳng Quốc gia Anh (BTEC     HND) do Tổ chức khảo thí và cấp bằng Edexcel (Vương quốc Anh) cấp.
           - Hoàn thành giai đoạn 3, sinh viên sẽ nhận Bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh của Đại học Tổng hợp Sunderland (Vương quốc Anh) hoặc bằng Cử nhân được cấp bởi các trường đại học nước ngoài mà sinh viên chuyển tiếp sang.
b. Ngành Ngân hàng-Tài chính
             Hoàn thành Chương trình, sinh viên nhận Bằng Cử nhân Ngân hàng-Tài chính của Đại học Tổng hợp West of England (Vương quốc Anh).
c. Ngành Thương mại và Quản trị
Hoàn thành chương trình, sinh viên sẽ nhận Bằng Cử nhân Thương mại và Quản trị của Đại học tổng hợp Victoria Wellington (New Zealand).
9. Học phí
a, Ngành Quản trị Kinh doanh


Giai đoạn

Thời gian

Học phí (VND)

Giai đoạn 1

 Năm 1

47.300.000

Giai đoạn 2

Năm 2 & năm 3

141.900.000

Giai đoạn 3

Năm 4

122.550.000

Tổng học phí

311.750.000

b, Ngành  Ngân hàng – Tài chính


Giai đoạn

Thời gian

Học phí (VND)

Giai đoạn 1

 Năm 1

47.300.000

 

Giai đoạn 2

Năm 2 & năm 3

86.000.000/năm

Năm 4

96.750.000

Tổng học phí

316.500.000

c, Ngành Thương mại & Quản trị


Giai đoạn

Thời gian

Học phí (VND)

Giai đoạn 1

Năm 1

47.300.000

Giai đoạn 2

Năm 2 và kỳ 1 năm 3

129.000.000

Tổng học phí học tại Việt Nam

176.300.000

Giai đoạn 3

Kỳ 2 năm 3 và năm 4
(Học tại đại học Victoria Wellington, New Zealand)

Đóng theo mức học phí của
Đại học Victoria Wellington, khoảng 365 triệu VND/năm.

      Học phí trên chưa bao gồm chi phí sách giáo khoa, tài liệu học, phí tuyển sinh, thi lại, học lại, tham dự lễ tốt nghiệp .v.v . Học phí có thể thay đổi, mức thay đổi  không quá 10% hàng năm.

  • 25/06/2013 12:00
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét